Dolol® bruges til behandling af

Smerter

Dolol®

Dolol Retard UNO
N02AX02
 

Dolol® er et smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Dolol® anvendes ved moderate til stærke smerter.
Depotkapsler er ikke egnede til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter. 

Doseringsforslag

Findes som kapsler og depotkapsler. 

 

Kapsler 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 50-100 mg 3-4 gange i døgnet.

Dolol Retard UNO, depotkapsler 

 • Voksne og børn over 12 år . Sædvanligvis 100-200 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 300-400 mg 1 gang i døgnet.
 • Bemærk:
  • Depotkapslerne skal synkes hele.
  • Depotkapslerneikke tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed.
Kvalme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Døsighed.
Hovedpine.
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Træthed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær.
Langsom puls.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk.
Koordinationsbesvær, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Kramper, Muskelsvaghed.
Sløret syn.
Manglende vandladning.
Ikke kendt. Lavt blodsukker.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Dolol®.
 • Dolol® kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Dolol® kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Dolol® må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Dolol® og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Ved indtag på grund af akutte smerter (fx akut lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn.  

Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge. 

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Tramadol er et morfinlignende middel, men har svagere smertestillende virkning end morfin og har desuden ikke morfins afhængighedsskabende egenskaber.
 • Halveringstiden i blodet () er 5-6 timer.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid. 

Dolol Retard UNO, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 100 mg, hårde depotkapsler 150 mg, hårde depotkapsler 200 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 50 mg, hårde depotkapsler 100 mg, hårde depotkapsler 150 mg, hårde depotkapsler 200 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 32,95
Recept hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 27,75
Recept hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 45,10
Recept hårde depotkapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 93,15
Recept hårde depotkapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 157,55
Recept hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 130,35
Recept hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 228,40
Recept hårde depotkapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 158,75
Recept hårde depotkapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 296,50

Substitution

hårde kapsler 50 mg
Nobligan Grünenthal, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tadol STADA Nordic, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tradolan Nordic Drugs, Tramadol, tabletter 50 mg
Tramadol "Actavis" TEVA, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tramadol "Aurobindo" Orion Pharma, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tramadol "Krka" KRKA, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 13,6
hårde kapsler 50 mg
 

Hårde depotkapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Turkis
Mål i mm: 7 x 18
hårde depotkapsler 100 mg
 

Hårde depotkapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Turkis, Hvid
Mål i mm: 7 x 21
hårde depotkapsler 150 mg
 

Hårde depotkapsler  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Turkis
Mål i mm: 7 x 21
hårde depotkapsler 200 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

05.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...