Marevan

B01AA03
 

Marevan er et blodfortyndende middel. K-vitamin-antagonist

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. 

 • INR (blodets evne til at størkne) skal måles mindst hver 4. uge, for at undgå blødning eller blodpropper.
 • Skal du opereres, skal du måske holde pause med Marevan. Tal med din læge.
 • Får du et nyt ekstra lægemiddel, skal INR måles igen og dosis evt. justeres. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Marevan anvendes til: 

 • behandling af blodpropper
 • forebyggelse af blodpropper hos særligt udsatte, fx hvis man er sengeliggende i lang tid eller har uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren).

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende, afhængig af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne (INR). Sædvanligvis 1-4 tabletter (2,5-10 mg) 1 gang i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

 

Bemærk:  

 • Den samlede daglige dosis skal tages på én gang og på samme tidspunkt hver dag.
 • Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tendens til blødninger.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Karbetændelse.
Hårtab, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blødning fra mave-tarmkanalen.
Blodprop.
Ikke kendt. Udfældning af kalk i vævene.

Sjældent er set blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrom). 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved: 

 • ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • tendens til blødning
 • nylig blødning i hjernen eller maven
 • udposninger på blodårerne (aneurismer)
 • infektion i hjertehinderne
 • svulster og sår i maven, spiserøret, tarmene eller urinvejene.

Særlige advarsler

 • Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers kan risikere blødninger eller blodpropper. Derfor kontrolleres blodets fortyndingsgrad (INR) regelmæssigt under behandlingen.
 • Opkastninger, diarré, ændring i rygevaner og omlægning af dine spisevaner, fx hvis du bliver vegetar, kan ændre virkningen af midlet.
 • Ved behandlingens start får du et kort, som viser, at du er i behandling med et blodfortyndende lægemiddel.
 • Ved besøg hos læge eller tandlæge skal du vise dem kortet, fordi operative indgreb og indsprøjtning i en muskel kan medføre blødninger.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved operationer, meget forhøjet blodtryk, mangel på protein C eller S, og til ældre.
 • Indtagelse af grapefrugt eller alkohol kan ændre virkningen af Marevan.

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. 

Typiske fejl: 

 • Forveksling af antal mg med antal tabletter. Medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.
 • Patienten er ikke orienteret om, at blodets størkningsgrad (INR) skal overvåges løbende. Manglende overvågning - og justering af medicin derefter - medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.
 • Marevan tabletter forveksles med Digoxin "DAK". Se fotos af forvekslingen.

Læs mere om fejl med Marevan på pro.medicin.dk under ”Typiske alvorlige fejl" 

 

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Det gælder også naturlægemidler og kosttilskud. NB: 

 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Marevan. Kombinationen skal undgås.
 • Samtidig behandling med visse svampemidler, bl.a. miconazol som mundhulegel (fx Brentan®), øger risikoen for blødninger.

 

Følgende lægemidler øger eller kan øge virkningen af Marevan, så INR stiger med risiko for blødning: 

Acetylsalicylsyre, celecoxib, fenylbutazon, leflunomid, lornoxicam, phenylbutazon, piroxicam, tramadol (midler mod gigt (NSAID)), glucosamin (middel mod slidgigt), argatroban, eptifibatid, heparin, tirofiban (midler mod blodpropper), chloralhydrat (middel mod kramper), apixaban, dabigatranetexilat, rivaroxaban (blodfortyndende midler), amiodaron, dronedaron, propafenon, propranolol (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), paracetamol (middel mod smerter), phenytoin, valproat (epilepsimidler), entacapon, ropinirol (midler mod parkinson), levothyroxin (middel mod stofskiftesygdom), binyrebarkhormoner i høj dosis, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluvoxamin, paroxetin, sertralin (midler mod depression), fluvastatin, gemfibrozil, rosuvastatin, simvastatin (kolesterolsænkende midler), amoxicillin, azithromycin, ciprofloxacin, chloramphenicol, clarithromycin, clavulansyre, erythromycin, isoniazid, levofloxacin, metronidazol, moxifloxacin, sulfamethizol, sulfamethoxazol med trimethoprim (antibiotika), econazol, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol, voriconazol (midler mod svampe), capecitabin, etoposid, erlotinib, fluoruracil, gemcitabin, ifosfamid, imatinib, tamoxifen, tegafur, trastuzumab (midler mod kræft), pentoxifyllin (middel mod kredsløbsforstyrrelser), orlistat (slankemiddel), saquinavir (middel mod hiv), tibolon, gestagen (kønshormoner), atovaquon, proguanil (malariamidler), disulfiram (Antabus®) og vitamin E i store doser. 

 

Følgende lægemidler nedsætter eller kan nedsætte virkningen af Marevan, så INR falder med risko for blodprop:
Aprepitant (middel mod kvalme), bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne), cyclophosphamid (middel mod kræft), dicloxacillin, flucloxacillin, rifampicin (antibiotika), ribavirin (middel mod leverbetændelse), indinavir, nelfinavir, ritonavir (midler mod hiv), sulfasalazin (middel mod leddegigt), carbamazepin, phenobarbital, primidon (epilepsimidler), azathioprin (immunundertrykkende middel), colestyramin (kolesterolsænkende middel), østrogener (kønshormoner) og vitamin C i store doser.
Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Marevan. Kombinationen skal undgås. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er øget risiko for misdannelser af fosteret, spontan abort og for tidlig fødsel. Må kun anvendes efter aftale med speciallægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at hæmme blodets evne til at størkne.
 • Normalt vil K-vitamin, indtaget med føden, bevirke en produktion i leveren af stoffer, der medvirker ved blodets størkning. Marevan nedsætter produktionen af disse stoffer.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 2-3 døgn.
 • Efter længere tids behandling ophører virkningen først 3-5 dage efter sidste dosis.
 • Halveringstiden i blodet ( ) er 20-60 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg warfarin (som natriumsalt).  

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk 140,05
Recept tabletter 2,5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 100 stk. 139,80

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...