Marcoumar®

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Marcoumar®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Hvis du ændrer dine alkoholvaner, kan det påvirke den blodfortyndende effekt af Marcoumar®.
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Marcoumar®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Hvis du ændrer dine alkoholvaner, kan det påvirke den blodfortyndende effekt af Marcoumar®.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Marcoumar® bruges mod

Marcoumar® er et blodfortyndende middel. K-vitamin-antagonist.  

 

Marcoumar® anvendes til behandling af blodpropper. Midlet anvendes desuden for at forebygge blodpropper hos særligt udsatte: fx hvis man er sengeliggende i lang tid eller har uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren).  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Marcoumar®

Mad og drikke

Mad og drikke

tabletter  3 mg og 3 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  3 mg og 3 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  3 mg og 3 mg.
 • Synkes hele, halve eller kvarte.   

 • Må ikke opløses.   

Dosering

Findes som tabletter.    

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne, sædvanligvis ½-1½ tablet (1,5-4,5 mg) i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

   

Glemt dosis   

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du straks tage dosis den samme dag, som det var skemalagt.
 • Du må ikke tage 2 doser næste dag.

   

Bemærk:   

 • Hele, delte eller kvarte tabletter skal synkes med vand.
 • Tabletterne må ikke knuses eller opløses før indtagelse.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Der er begrænset erfaring med børn under 14 år.

Bivirkninger

Hvis der optræder sår og blødninger i huden i begyndelsen af behandlingen, skal behandlingen stoppes, og en anden behandling skal igangsættes.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning
Blødning i tandkød
Blod i urinen
Næseblod
Blodansamling
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tendens til blødninger
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hårtab
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverpåvirkning
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion Nældefeber
Knogleskørhed
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden Hudkløe, Hududslæt, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Blodprop
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme, Opkastning
Udfældning af kalk i vævene Nedsat appetit
Småblødninger i hud og slimhinder

Der er rapporteret tilfælde af smertefuld blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrome).  

Det skal du vide, når du tager Marcoumar®

Hvornår må du ikke tage Marcoumar®

Hvornår må du ikke tage Marcoumar®

Midlet bør ikke anvendes ved:   Abnorm blødningste...

Midlet bør ikke anvendes ved:   

 • Abnorm blødningstendens
 • Stærkt forhøjet blodtryk
 • Svulster og sår i maven, tarmene eller urinvejene
 • Udposning på hovedpulsårerne
 • Betændelse i hjertesækken eller på hjerteklapperne
 • Udposning i hjernes blodkar (aneurisme)
 • Operationer og indgreb i hjernen eller rygmarven eller andre steder, som kan give alvorlige blødninger.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers...
 • Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers kan risikere blødninger eller blodpropper.
 • Blodets fortyndingsgrad kontrolleres regelmæssigt under behandlingen.
 • Ved behandlingens start får du et kort, som viser, at du er i behandling med et blodfortyndende lægemiddel. Ved besøg hos læge eller tandlæge skal du vise dem kortet, fordi operative indgreb og indsprøjtning i en muskel kan medføre blødninger.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved blødersygdomme.
 • Indtagelse af alkohol (mere end 3 genstande dagligt) eller grapefrugtjuice kan øge virkningen af Marcoumar®.
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Marcoumar® og skal undgås.

   

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.   

Typiske fejl:    

 • Forveksling af antal mg med antal tabletter. Medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.
 • Patienten er ikke orienteret om, at blodets størkningsgrad (INR) skal overvåges løbende. Manglende overvågning - og justering af medicin derefter - medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Midlet bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 • Forsigtighed ved leversygdomme.
 • Du skal jævnligt have kontrolleret din leverfunktion ved langvarig behandling.
   

Anden medicin sammen med Marcoumar®

Anden medicin sammen med Marcoumar®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

Følgende lægemidler øger eller kan øge virkningen af Marcoumar®, så INR stiger:
Acetylsalicylsyre (højdosis), allopurinol (mod urinsyregigt), amiodaron (hjertemiddel), amoxicillin (antibiotika), argatroban (middel mod blodpropper), atovaquon (malariamiddel), azithromycin (antibiotika), capecitabin (kræftmiddel), ceftriazon og ciprofloxacin (antibiotika), citalopram (antidepressiva), clarithromycin og clavulansyre (antibiotika), disulfiram (antabus), duloxetin (antidepressiva), dronedaron (hjertemiddel), entacapon (mod parkinson), erlotinib (kræftmiddel), erythromycin, escitalopram, etoposid, fenylbutazon, fibrater (kolesterolsænkende), fluconazol (svampemiddel), fluoruracil (kræftmiddel), fluoxetin (antidepressiva), fluvoxamin (antidepressiva), gemcitabin (kræftmiddel), gestagen (højdosis) (kønshormon), glucosamin (mod slidgigt), glukokortikoider (højdosis) (binyrebarkhormon), grapefrugt, ifosfamid (kræftmiddel), itraconazol og ketoconazol (svampemiddel), leflunomid (mod leddegigt), levofloxacin (antibiotika), levothyroxin (stofskiftehormon), metronidazol og miconazol (svampemidler), moxifloxacin (antibiotika), NSAID (mod gigt og smerter), orlistat (slankemiddel), paroxetin (beroligende), phenytoin (epilepsimiddel), proguanil (malariamiddel), propafenon (hjertemiddel), propranolol (beta-blokker), raloxifen (mod knogleskørhed), sertralin (beroligende), statiner ved langvarig behl. (kolesterolsænkende), sulfamethizol og sulfamethoxazol/trimethoprim (antibiotika), tamoxifen (kræftmiddel), tegafur (kræftmiddel), tibolol (kønshormon), tramadol (smertestillende), trastuzumab (kræftmiddel), valproat (epilepsimiddel), vitamin E i store doser og voriconazol (svampemiddel).   

   

Følgende lægemidler nedsætter eller kan nedsætte virkningen af Marcoumar®, så INR falder:   

Aprepitant (middel mod kvalme), azathioprin (immunundertrykkende middel), bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne), carbamazepin (epilepsimiddel), colestyramin (kolesterolsænkende middel), cyclophosphamid (middel mod kræft), diazepam (beroligende), dicloxacillin og flucloxacillin (antibiotika), indinavir (hiv-middel), metformin (middel mod diabetes), nelfinavir (hiv-middel), phenobarbital og primidon (epilepsimidler), rifampicin (antibiotika), ritonavir og muligvis andre proteasehæmmere (hiv-midler), sulfasalazin (mod leddegigt), østrogen (kønshormon) og vitamin C i store doser.   

Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Marcoumar®. Kombinationen skal undgås.   

   

Phenprocoumon kan forstærke virkningen af sulfonylurinstoffer og medføre øget risiko for hypoglykæmi.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.   

   

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 3 måneder efter sidste dosis.   

Kvinder, der planlægger graviditet, bør overgå til anden mere sikker behandling inden graviditet.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Marcoumar®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Hvis du ændrer dine alkoholvaner, kan det påvirke den blodfortyndende effekt af Marcoumar®.

Alkohol og Marcoumar®

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Marcoumar®.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Hvis du ændrer dine alkoholvaner, kan det påvirke den blodfortyndende effekt af Marcoumar®.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Marcoumar® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.   

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne, sædvanligvis ½-1½ tablet (1,5-4,5 mg) i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

  

Glemt dosis  

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du straks tage dosis den samme dag, som det var skemalagt.
 • Du må ikke tage 2 doser næste dag.

  

Bemærk:  

 • Hele, delte eller kvarte tabletter skal synkes med vand.
 • Tabletterne må ikke knuses eller opløses før indtagelse.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Der er begrænset erfaring med børn under 14 år.

Sådan virker Marcoumar®

 • Virker ved at hæmme blodets evne til at størkne. Normalt vil K-vitamin, indtaget med føden, bevirke en produktion i leveren af stoffer, der medvirker ved blodets størkning. Midlet nedsætter produktionen af disse stoffer.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter ca. 3 døgn.
 • Efter længere tids behandling ophører virkningen først 7-14 dage efter sidste dosis.
 • Halveringstiden i blodet ( ) er 6-8 dage.

Hvad indeholder Marcoumar®?

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  3 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 8,3
tabletter 3 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 149,20
Recept tabletter 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 25 stk. 150,00
Recept tabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 173,65
Recept tabletter 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 100 stk. 172,90
 
Marcoumar® markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

22.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...