Depakine Chrono

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Depakine Chrono.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Depakine Chrono forstærker virkningen af alkohol.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Depakine Chrono.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Depakine Chrono forstærker virkningen af alkohol.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Depakine Chrono bruges mod

Depakine Chrono er et middel mod epilepsi.  

 

Depakine Chrono anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Midlet kan desuden anvendes til behandling af mani.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Depakine Chrono

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
depottabletter  500 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  500 mg.
 • Synkes hele.   

Dosering

Findes som depottabletter.   


Epilepsi   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 600 mg 1 gang i døgnet.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 600-1.200 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 20-30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-2 doser.


Mani   

 • Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 750 mg i døgnet eller 20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-2 doser. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis.


Bemærk:   

 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Bør indtages umiddelbart efter et måltid.
  • Depottabletternes hårde skal kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)   

Bivirkninger

Hos børn er nogle bivirkninger mere alvorlige end hos voksne. Der er en særlig risiko for svær leverskade hos spædbørn og små børn, især børn under 3 år. Små børn har også en særlig risiko for betændelse i bugspytkirtlen.   

Psykiske forstyrrelser som aggression, opmærksomhedsforstyrrelser, unormal adfærd, uro og rastløshed, hyperaktivitet og indlæringsvanskeligheder ses hovedsageligt hos børn.   

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Rysten
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Blødning, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Høretab
Ufrivillige øjenbevægelser
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Opkastning
Leverskade
Vægtændring
For lidt natrium i blodet Nedsat eller øget appetit
Kramper
Bevidsthedstab, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hukommelsesbesvær, Svimmelhed Hovedpine
Aggressivitet, Forvirring, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Søvnighed, Uro og rastløshed Døsighed
Smertefulde menstruationer
Hårtab Allergiske hudreaktioner, Forandringer af neglene
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom
Betændelse i bugspytkirtlen Øget spytdannelse
Lav legemstemperatur**, Søvnlignende sløvhedstilstand
Leverpåvirkning
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Knoglebrud*
Knogleskørhed*
Besvær med at styre arme og ben, Koma, Parkinsonisme, Påvirkning af hjernen, Ændring i hudens følesans
Hyperaktivitet Irritabilitet
Nyresvigt
Udebleven menstruation
Væskesamling i lungehinderne
Hududslæt
Karbetændelse, Væskeophobning i fx arme og ben
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Nedsat stofskifte
Dobbeltsyn
Alvorlig hudreaktion
Porfyri
Alvorlig bindevævssygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Cyster på æggestokkene
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse Ufrivillig natlig vandladning
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne
Nedsat evne til at få børn  (gælder kun mænd)
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Karbetændelse i huden
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Mundbetændelse, Vækst af tandkødet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal hvide blodlegemer
Ufrivillig vandladning

* Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud.   

** Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.   

Det skal du vide, når du tager Depakine Chrono

Hvornår må du ikke tage Depakine Chrono

Hvornår må du ikke tage Depakine Chrono

Bør ikke anvendes ved   leversygdommeøget tendens ...

Bør ikke anvendes ved   

 • leversygdomme
 • øget tendens til blødninger på grund af mangel på blodplader
 • medfødt enzymmangel, der medfører forhøjet ammoniumniveau i blodet
 • den sjældne, arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige, stærke smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Under behandlingen bør der foretages jævnlig kontrol af bl....
 • Under behandlingen bør der foretages jævnlig kontrol af bl.a. leverfunktionen.
 • Midlet kan medføre carnitinmangel, og det er alvorligt hos personer med visse genetiske forandringer, som ses hyppigt hos færinger.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed over for andre epilepsimidler.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min).   

Anden medicin sammen med Depakine Chrono

Anden medicin sammen med Depakine Chrono

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Depakine Chrono kan nedsætte virkningen af olanzapin (middel mod psykoser).
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel), doxorubicin (celledræbende middel), carbapenemer (bestemt type antibiotika) og hormonholdige svangerskabsforebyggende midler, fx p-piller, kan nedsætte virkningen af Depakine Chrono.
 • Samtidig behandling med cisplatin (celledræbende middel) øger risikoen for bivirkninger.
 • Samtidig brug af salicylater (smertestillende som fx Treo) bør undgås hos børn under 3 år på grund af risikoen for leverskade.
 • Samtidig brug af cannabidiol påvirker leveren.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er en ...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en øget risiko for misdannelser ved anvendelse under graviditet, og midlet bør så vidt muligt undgås til gravide. Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med speciallægen.   

   

Fertile kvinder og mænd

Der skal foreligge negativ graviditetstest, inden du begynder behandling med midlet, og der skal anvendes sikker prævention under en eventuel behandling.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Depakine Chrono.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Depakine Chrono forstærker virkningen af alkohol.

Alkohol og Depakine Chrono

Alkohol bør undgås.   Du skal være meget var...

Alkohol bør undgås.   

Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Depakine Chrono.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Depakine Chrono forstærker virkningen af alkohol.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Depakine Chrono ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som depottabletter.  


Epilepsi  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 600 mg 1 gang i døgnet.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 600-1.200 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 20-30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-2 doser.


Mani  

 • Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 750 mg i døgnet eller 20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-2 doser. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis.


Bemærk:  

 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Bør indtages umiddelbart efter et måltid.
  • Depottabletternes hårde skal kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)  

Sådan virker Depakine Chrono

 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen normaliseres. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Ved ansigtssmerter og andre nervesmerter virker midlet stabiliserende på nerven.
 • Halveringstiden i blodet () er 9-16 timer.

Hvad indeholder Depakine Chrono?

Depakine Chrono kan erstattes med

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  500 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 500 mg  (Orifarm)
Depakine Chrono
100 stk. 165,60
 
Depakine Chrono markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

14.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...