Patientsikkerhed

Revisionsdato: 28.11.2022

 

Læger, sygeplejersker og personalet på apoteket er meget omhyggelige og opmærksomme på ikke at lave fejl, når de håndterer medicin, men ind i mellem sker der fejl alligevel. 

Oftest er det små fejl, som ikke får betydning for din behandling, men i sjældne tilfælde kan fejlene betyde indlæggelse - eller forlænget indlæggelse - på sygehus. 

 

Mand der klatrer i net 


Hvad er de typiske medicineringsfejl? 

 

 • Du får en forkert recept.
 • Lægen giver dig medicin uden at være klar over, hvilken medicin du allerede får. Det kan betyde, at du får dobbelt dosis, eller at to eller flere lægemidler du får, kan påvirke hinanden uhensigtsmæssigt.
 • Lægen er ikke klar over, at du helt eller delvist er ophørt med behandlingen, fx pga. bivirkninger.
 • Lægen, sygeplejersken, apoteket eller du selv forveksler to lægemidler med enslydende navne, fx Panodil og Plendil, eller forveksler lægemiddelpakninger med to forskellige styrker fx 5 mg og 50 mg.
 • Du får en recept med en forkert dosering, fx to tabletter daglig i stedet for én tablet daglig.
 • Lægen laver en kommafejl og giver fx et barn for lidt eller for meget medicin.
 • Du misforstår behandlingen og tager medicin fx 1 gang daglig, hvor det skulle have været 1 gang ugentligt.
 • Du får medicin, som du ikke kan tåle pga. allergi eller andet.

 

Kend din medicin 

Hvis du kender din medicin godt, kan du nemmere bruge den rigtigt og få mest ud af din behandling. Du kan også bedre reagere, hvis du får uventede symptomer af medicinen. Find din medicin ved at skrive medicinens navn i søgefeltet her på medicin.dk borger. 

 

Kan jeg selv gøre noget for at forebygge fejl? 

I forbindelse med at du bliver indlagt, udskrevet eller ses af en anden læge end din praktiserende læge, skal du oplyse hvilken medicin, du tager. 

 

 • Du kan evt. lave en liste over al den medicin, du tager. Har du allerede en liste over din medicin, fx et dosisdispenseringskort, er det vigtigt, at du viser lægen det.
 • Du siger til lægen, hvis du ikke ønsker at tage medicinen, eller hvis du reelt tager mindre end det, der står på æsken.
 • Du siger til lægen, sygeplejersken og apoteket, hvis du ikke tåler bestemt medicin - hver gang, du sættes i ny behandling.
 • Du beder om at få ændringer i dosering skriftligt og gentager over for lægen, hvordan du har forstået, du skal bruge medicinen.
 • Du er opmærksom på, hvis der sker ændringer i medicinens navn, farve eller pakning. Hvis medicinen er anderledes, skal du spørge lægen, klinikpersonalet eller på apoteket.
 • Vær opmærksom på, om du, lægen, klinikpersonalet og apotekspersonalet taler samme "sprog". Ind imellem sker der fejl, fordi sundhedspersonen taler om antal milligram af medicinen, fx 5 milligram Marevan, og patienten tror, sundhedspersonen taler om antal tabletter, fx 5 tabletter Marevan (hver på 2,5 mg). Det giver en betydelig overdosering.

 

Hvorfor er der substitution på apoteket? 

En årsag til en del fejl og forvirring omkring medicin er, at du i Danmark altid får tilbudt den billigste medicin på apoteket, når du køber medicin på recept. Medmindre du har aftalt noget andet med lægen. Det kaldes substitution og kan skabe forvirring, fordi din medicin den ene gang, du henter den, fx er en lille, grøn, rund tablet, og den næste gang er det en større, hvid, aflang tablet - selv om der er tale om det samme virksomme stof i medicinen. 

Vær derfor opmærksom på, at din medicin kan skifte navn, udseende og emballage ved substitution.  

 


 

Den forberedende samtale 

Hvis du er forberedt, når du skal tale med din læge eller andet sundhedspersonale om din medicin, er der mindre risiko for, at der sker fejl med din medicin. 

Det kan være svært at huske alt, hvad der bliver sagt i en samtale. Skriv eventuelt ned undervejs eller tag en person med til samtalen. 

Du kan også printe en tjekliste ud og tage den med: 

 

Tjekliste læge 

Tjekliste apotek 

 

Med tjeklisterne kan du lave en liste over den medicin, du tager og få idéer til hvilke spørgsmål, du gerne vil stille lægen eller spørge om på apoteket. 

 

Spørg hellere for meget end for lidt
Du skal altid sige til sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om noget, der handler om din medicin. 


Sig til, hvis du får: 

 • Medicin, der ser anderledes ud, end det plejer.
 • En anden mængde medicin, end du plejer.
 • Hvis du skal tage medicinen på en anden måde, end du plejer.

Hvis der er sket en fejl, kan du her læse mere om Erstatning ved medicinskader

 

Se også Tema om at undgå fejl med medicin

 

Du kan læse mere om sikkerhed omkring brug af medicin på: 


Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

Se Dansk Selskab for Patientsikkerheds kampagne Godt du spør'

 

Forfatter(e)