Vaccination

Revisionsdato: 23.04.2023

 

Hvad er vaccination? 

En vaccination beskytter (immuniserer) dig mod en bestemt infektionssygdom. Når du bliver vaccineret, aktiveres immunsystemet til at danne antistoffer mod en bestemt bakterie eller et bestemt virus (mikroorganisme). Hvis du, efter du er blevet vaccineret, bliver smittet med den pågældende mikroorganisme, genkender immunsystemet den meget hurtigt. Herved dannes der hurtigt antistoffer, som bekæmper mikroorganismen, så du undgår at blive syg. 

 

Flaske med sprøjte til vaccination 

 

Hvad indeholder vacciner? 

Den færdige vaccine kan indeholde: 

 • Levende svækkede mikroorganismer.
 • Dræbte (inaktiverede) mikroorganismer.
 • Mindre dele af mikroorganismen.
 • Produkter, som mikroorganismen har dannet.

 

Er der bivirkninger ved at blive vaccineret? 

Typiske bivirkninger ved at få "levende" vacciner er feber og milde symptomer svarende til den infektion, du beskyttes mod. Reaktionen begynder fra nogle dage efter, du er blevet vaccineret, og op til flere uger efter, afhængig af vaccinen. Feberkramper kan udløses især hos mindre børn. 

 

Eksempel på vacciner der er levende: 

 • MFR: Mæslinger-Fåresyge-Røde hunde
 • Gul feber
 • TB (BCG): Tuberkulose
 • Variceller: Skoldkopper og helvedsild
 • Oral Tyfus

 

En "dræbt" vaccine kræver som regel flere doser end en "levende" vaccine. Typiske bivirkninger ved "dræbte" vacciner er rødme og hævelse på vaccinationsstedet og sjældnere feber. Reaktionen begynder nogle timer efter, du er blevet vaccineret, og varer 1-2 døgn. 

 

Eksempel på vacciner der er "dræbte": 

 • Di-Te-Ki-Pol-hib
 • Penumokok
 • Hepatitis A og B
 • Japansk Hjernehindebetændelse
 • Meningokok
 • Tyfus til injektion
 • TBE: Centraleuropæisk hjernehindebetændelse
 • HPV: Human Papollomavirus vaccine
 • Influenza
 • Rabies: Hundegalskab
 • Kolera
 • Corona

 

Hvornår skal jeg vaccineres? 

Sundhedsstyrelsen tilbyder gratis vaccination til børn under 18 år mod nogle udvalgte sygdomme. Læs mere om Sundhedsstyrelsens børnevaccinationsprogram

 

En række vacciner indgår ikke i de officielle anbefalinger for vaccinationer, men vil blive tilbudt dig alt efter din alder, dit job eller din almene tilstand ved epidemier. Det kan fx være: 

 • Influenzavaccine. Tilbydes til ældre, gravide, overvægtige, kronisk syge og personer med nedsat immunforsvar. Mange arbejdspladser tilbyder også medarbejderne at blive vaccineret.
 • Vaccine mod leverbetændelse. Gives til personer i specielle job, fx kirurger og jordemødre.
 • Stivkrampevaccine (tetanusvaccine). Gives til personer med sår, der er forurenet med fx jord. Vaccinen indeholder også vaccine mod difteri.
 • Vaccine mod lungebetændelse (Pneumokokvaccine). Gives til personer som ofte får lungebetændelse, ældre og patienter med nedsat immunforsvar.
 • Coronavaccine.Tilbydes til personer på 50 år og derover samt udvalgte risikogrupper.

 

Hvornår bør jeg ikke blive vaccineret? 

Hvis du er akut syg med feber, bør du vente med at blive vaccineret. Du kan godt blive vaccineret, selvom du er almindeligt forkølet. Før du bliver vaccineret, er det vigtigt at oplyse, om du har allergi, er gravid eller hvis du har sygdomme i immunsystemet. 

 

Er det frivilligt at blive vaccineret? 

Det er altid frivilligt at blive vaccineret, men du kan blive stillet over for et krav om vaccination, inden du rejser til et andet land. 

 

Fly, der lander 

 

Vaccination ved rejse til udlandet 

Om du skal vaccineres inden en udlandsrejse afhænger af flere ting: 

 • Hvor du skal hen?
 • Hvor længe du skal være væk?
 • På hvilken måde du rejser?

 

Ved at blive vaccineret kan du blive beskyttet mod visse former for tuberkulose, kolera, tyfus, leverbetændelse (hepatitis) A og B, japansk hjernebetændelse, centraleuropæisk hjernebetændelse , sygdom forårsaget af visse meningokokbakterier, hundegalskab (rabies) og gul feber. Desuden kan du tage forebyggende medicin mod fx malaria

 

Har jeg behov for at blive vaccineret? 

Behovet for vaccination skal afvejes mod risikoen for bivirkninger. Alle der skal ud og rejse bør være grundvaccineret mod difteri og tetanus (stivkrampe) inden for de seneste 5 år eller genvaccineret inden for de seneste 10 år. Afhængig af hvor du skal hen, og hvordan du rejser, kan det være du også skal lade dig vaccinere mod en række andre sygdomme. De mest anvendte vaccinationer er vist her i tabellen.  

 

Vaccinationer i forbindelse med udlandsrejse 

Vaccination  

Skal overvejes i disse tilfælde:  

Hepatitis A 

Leverbetændelse 

Hvis du skal til områder med dårlig hygiejne uden for Vesteuropa, Nordamerika og Australien. 

Er fx relevant til børn af indvandrere ved besøg i forældrenes oprindelsesland. 

Vaccinen kan gives til alle på 1 år eller derover. 

Hepatitis B 

Leverbetændelse 

Bør overvejes hos alle rejsende og udstationerede med længerevarende (måneders) ophold i områder, hvor kronisk hepatitis B er hyppig. 

Er meget relevant, hvis du skal arbejde inden for sundheds- eller institutionsområdet, hvis du har hyppig kontakt til børn eller har skiftende seksuelle kontakter. 

Vaccinen kan anvendes til børn og voksne i alle aldre. 

Gul feber 

Hvis du rejser til lande, hvor der er risiko for gul feber eller er krav om internationalt vaccinationscertifikat.
Vaccinen kan gives til alle på 9 mdr. eller derover.
Vær opmærksom på at vaccination af borgere over 60 år, skal overvejes grundigt.
Vaccinen kan kun foretages af læger med særlig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. 

Japansk encephalitis (JE) 

Japansk hjernebetændelse 

Hvis du skal opholde dig i mere end 1 måned i landområder, hvor der er smittespredning med JE-virus. Hvis der er epidemi, gælder det også korttids-rejsende. Japansk encephalitisvirus forekommer især i landdistrikter og storbyers slumkvarterer. Smitterisikoen er størst i fugtige årstider. 

Vaccinen kan gives til alle på 2 mdr. eller derover. 

Kolera 

Hvis du skal opholde dig i længere tid i områder med kolera eller skal arbejde inden for sundhedsvæsenet i sådanne områder. 

Vaccinen kan gives til alle på 2 år eller derover. 

Tyfus 

Hvis du skal opholde dig i områder med tyfus og under dårlige hygiejniske forhold. Normalt anbefales kun vaccination af indvandrere på familiebesøg og langtidsrejsende til områder med tyfus. 

Vaccinen kan gives til alle på 2 år eller derover 

Meningokoksygdom A+C 

Meningitis 

Hvis du skal opholde dig i mere end få uger i områder, hvor meningokoksygdom forekommer hyppigt, eller hvor risikoen for epidemier skønnes at være stor, fx i flygtningelejre. 

Vaccinen kan gives til alle på 2 år eller derover 

Rabies 

Hundegalskab (rabies) forekommer i visse områder af Afrika, Asien, Sydamerika og Østeuropa, hyppigst i landdistrikter. Anbefales, hvis du skal på længerevarende ophold i sådanne områder, og især hvis du har kontakt med dyr eller skal opholde dig i et område med mere end et døgns rejse fra et rabies-vaccinationscenter. 

Vaccinen kan anvendes til børn og voksne i alle aldre. 

 

Læs flere gode råd, hvis du skal ud at rejse. 

 

Spørg din læge 

Inden du skal ud og rejse eller arbejde i udlandet, så spørg din læge om vaccinationer og gerne i god tid, da nogle vacciner skal gives flere gange. 

 

Du kan også selv tjekke, hvad Statens Serum Institut anbefaler af vaccinationer ved ophold i forskellige områder af verden på deres hjemmeside: Rejsevaccinationer

 

Forfatter(e)