Lumbalpunktur

Revisionsdato: 14.06.2022

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Lumbalpunktur anvendes, hvis lægen vil undersøge væsken inde i din rygmarv (cerebro-spinalvæsken). Det kan hjælpe til at stille den rigtige diagnose eller vurdere, om en sygdom har spredt sig til hjernen eller rygmarven. 

 

Eksempler på situationer, hvor du kan få foretaget en lumbalpunktur. Fx ved mistanke om:  

 

I forbindelse med visse former for lokalbedøvelse, fx rygmarvsbedøvelse og visse røntgenundersøgelser, hvor der indgives kontraststof (myelografi), vil du også få en lumbalpunktur. 

Hvad er en lumbalpunktur?

Spinalvæsken er den væske, der ligger rundt om og beskytter hjernen og rygmarven. Spinalvæsken er afgrænset af hjernehinderne. 

Lumbalpunktur er en procedure, hvor man "punkterer" brusken i rygraden og tapper lidt spinalvæske, som bruges til at stille en korrekt diagnose. 

Hvad kan undersøgelsen vise?

Normale fund 

 

Den normale spinalvæske er klar som vand, indeholder ingen eller meget få hvide blodlegemer, og har et lavt indhold af protein (æggehvidestof). Væsken har et indhold af glucose (sukker), som svarer til mindst 2/3 af indholdet af glucose i blodet. 

 

Unormale fund 

Ved infektion findes typisk et højere antal hvide blodlegemer. Typen af celler og forandringer i indholdet af protein og glucose kan hjælpe lægen til at afgøre, om det drejer sig om en bakterie- eller en virusinfektion.  

 

 • Ved meningitis med bakterier er der ofte mange celler af typen granulocytter samt højt indhold af protein og lavt indhold af glucose.
 • Ved virusinfektion er der typisk mange celler af typen lymfocytter, normalt indhold af protein og normalt indhold af glucose.
 • Ved virusinfektion i selve hjernen (encephalitis) ligner celleforandringerne dem, der ses ved virus meningitis, men proteinindholdet kan være forhøjet. Det vigtigste er, at de to former for virusinfektion har helt forskellige symptomer og helt forskellige forløb.

 

Markører 

Ved nogle sygdomme kan påvises særlige proteiner eller stoffer, de kaldes markører.  

 • Ved hjerneblødning kan der findes røde blodlegemer i cerebrospinalvæsken.
 • Ved mistanke om Borrelia eller syfilis i nervesystemet vil mængden af antistoffer mod disse bakterier være højere i spinalvæsken end i blodet.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Hvor foregår undersøgelsen? 

Undersøgelsen foregår på hospital. Lumbalpunktur gennemføres som regel uden lokalbedøvelse. 

 

Hvordan udføres undersøgelsen? 

I forbindelse med undersøgelsen skal du enten sidde op med ryggen foroverbøjet, eller ligge på siden. Inden undersøgelsen vaskes og desinficeres huden omkring indstiksstedet.  

 • Den lange og tynde kanyle føres gennem huden, mellem to ryghvirvler og ind i spinalkanalen.
 • Hos en slank voksen er der 5-6 cm fra huden til spinalkanalen. Indstiksstedet svarer til mellemrummet mellem de to ryghvirvler i lænden, der ligger i højde med hoftekammen.
 • Ved at vælge dette indstikssted undgår man at skade rygmarven.
 • Når kanylespidsen ligger i væskerummet, vil spinalvæsken langsomt af sig selv dryppe ud af kanylen og blive opsamlet i glas til de diagnostiske undersøgelser. Der udtømmes typisk 5-10 ml væske.

 

Slideshow - Skovflåt billede 8 

 

Hvor lang tid tager undersøgelsen? 

Det tager 10-30 minutter. 

 

Gør det ondt? 

Du vil kunne mærke stikket, men sædvanligvis gør det ikke meget ondt. Det kan ske, at kanylen i første omgang rammer en nerve med det resultat, at du kan opleve smerter, der stråler ned i benet.  

 

Er der noget, jeg skal passe på med bagefter? 

I de fleste tilfælde vil du kunne rejse dig og gå rundt lige efter undersøgelsen.  

Den hyppigste bivirkning er kortvarig hovedpine. Hos enkelte varer hovedpinen flere dage og er karakteristisk ved, at den forværres ved overgang fra liggende til siddende eller stående stilling, og lindres i hvile. Denne form for hovedpine er hyppigst, hvis der har været anvendt en relativ tyk nål, som man gør ved mistanke om bakteriel meningitis.  

 

Hovedpinen behandles med smertestillende medicin, fx paracetamol og hvile, og det er vigtigt at drikke rigeligt væske. Man mener, at denne form for hovedpine skyldes, at der siver spinalvæske ud fra det sted, hvor der ved stikket er lavet hul i hjernehinderne. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at sprøjte lidt af dit eget blod ind omkring det sted, hvor hullet er. Blodet størkner og lukker i de fleste tilfælde hullet. 

Nogle oplever kvalme og kan kaste op efter undersøgelsen. 

Hvordan forbereder jeg mig?

Lumbalpunktur kræver ingen særlig forberedelse. Det er vigtigt, at du fortæller lægen om alt den medicin, du får.  

Ved planlagt lumbalpunktur kan det nemlig i nogle situationer efter lægens vurdering, være hensigtsmæssigt at holde pause med visse former for blodfortyndende medicin fx warfarin, heparin, dabigatranetexilat, clopidogrel, eptifibatid

Særlige hensyn

 • Lumbalpunktur må ikke udføres, hvis der er mistanke om øget tryk i hjernen, fx store svulster eller bylder (abscesser).
 • Lumbalpunktur kan være vanskelig at udføre hos meget overvægtige, hos gravide og hos personer med abnorme krumninger af rygsøjlen (skoliose) eller andre sygdomme omkring rygsøjlen.
 • Planlagt lumbalpunktur undgås om muligt, hvis der er stor blødningsrisiko eller infektion i nærheden af indstiksstedet.

Graviditet

Undersøgelsen kan foretages i visse situationer.

Amning

Undersøgelsen kan foretages.

Hvordan får jeg svar på undersøgelsen?

Svar på undersøgelsen 

Dette skal du aftale med den læge, der har henvist dig til undersøgelsen. 

I de fleste tilfælde vil du kunne se svaret på sundhed.dk, hvor du logger på med NemID. 

Det kan nogle gange være svært at forstå svaret, så det er vigtigt, at en læge forklarer dig undersøgelsens resultat. 

 

Forbered dig på, hvad du vil spørge lægen om. 

Skriv evt. en huskeseddel. 

 • Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?
 • Hvordan får jeg svar? (samtale, SMS, mail eller brev)
 • Hvem giver mig svar?
 • Overvej, om du skal have en pårørende med, når du får svar på undersøgelsen.

Forfattere/Referenter

Anne Byskov (Forfatter)
Louise Thrane (Forfatter)