Lumbalpunktur

Revisionsdato: 23.09.2020

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Lumbalpunktur anvendes i situationer, hvor undersøgelse af rygmarvsvæsken (cerebro-spinalvæsken) kan hjælpe til at stille den rigtige diagnose eller vurdere, om en sygdom har spredt sig til hjerne eller rygmarv. 

 

Eksempler på situationer, hvor du muligvis vil få foretaget en lumbalpunktur:  

 • Mistanke om akut eller kronisk infektion i hjerne eller hjernehinder, fx meningitis, encephalitis, syfilis og neuroborreliose
 • Mistanke om at en kræftsygdom har spredt sig til hjernehinderne (fx lymfekræft)
 • Mistanke om ikke-infektiøse betændelsestilstande i hjerne eller hjernehinder, fx Guillan-Barres sygdom eller autoimmun encephalitis
 • Mistanke om kroniske hjernesygdomme, fx dissemineret sklerose og Alzheimers sygdom
 • Mistanke om særlige former for hjerneblødning (subarachnoidal blødning)
 • I forbindelse med visse former for lokalbedøvelse, fx spinal - og epiduralbedøvelse (rygmarvsbedøvelse) og visse røntgenundersøgelser hvor der indgives kontraststof (myelografi).

Hvad er en lumbalpunktur?

Cerebro-spinalvæsken (eller blot spinalvæsken) er den væske, der ligger beskyttende uden om hjernen og rygmarven, og er afgrænset af hjernehinderne. 

Lumbalpunktur er en procedure, hvor der tappes cerebro-spinalvæske til diagnostisk undersøgelser. Derved kan man i mange tilfælde stille en korrekt diagnose.  

Hvad kan undersøgelsen vise?

Normale fund 

Den normale cerebrospinalvæske er klar som vand, indeholder ingen eller meget få hvide blodlegemer, og har et lavt indhold af protein (æggehvidestof). Der er endvidere et indhold af glukose (sukker), som svarer til mindst 2/3 af glukoseindholdet i blodet. 

 

Unormale fund 

Ved infektion findes typisk et øget antal hvide blodlegemer. Celletypen og samtidige forandringer i protein- og sukkerindhold kan hjælpe lægen til at afgøre, om det drejer sig om en bakterie- eller en virusinfektion.  

 • Ved meningitis med bakterier er der ofte mange celler af typen granulocytter samt højt indhold af protein og lavt indhold af glukose.
 • Ved virusinfektion er der typisk mange celler af typen lymfocytter, normalt indhold af protein og normalt indhold af glukose.
 • Ved virus infektion i selve hjernen (encephalitis) ligner celleforandringerne dem, der ses ved virus meningitis, men proteinindholdet kan være forhøjet. Det vigtigste er imidlertid, at de to former for virusinfektion har helt forskellige symptomer og helt forskellige forløb.

 

Supplerende undersøgelser i laboratoriet kan bruges til at påvise specifikke bakterier ved dyrkning eller molekylærbiologiske metoder. Virus (fx herpes virus og varicella-zoster virus) kan påvises ved molekylærbiologiske metoder (PCR). 

 

Ved kroniske hjernesygdomme kan celletallet være lidt over det normale, men ikke så højt som ved meningitis. Protein kan være forhøjet. Der kan også i nogle tilfælde påvises en unormal sammensætning af proteinerne, selvom den totale mængde af protein ligger inden for det normale.  

 

Markører 

Ved nogle sygdomme kan påvises særlige proteiner eller andre stoffer, som er karakteristiske for en bestemt sygdom (kaldes markører). Undersøgelse af cerebrospinalvæske og påvisning af de såkaldte markører er sjældent nok til alene at stille en diagnose og kræver, at fundet sammenholdes med symptomer og andre undersøgelser, fx hjernescanning.  

 

Ved hjerneblødning kan findes røde blodlegemer i cerebrospinalvæsken. 

 

Ved mistanke om Borrelia eller syfilis i nervesystemet vil man undersøge, om der er antistoffer mod disse bakterier i spinalvæsken. Hvis mængden af antistoffer mod bakterierne er højere i spinalvæsken end i blodet, så tyder det på, at bakterien er årsag til infektion i hjerne eller hjernehinder (neuroborreliose, neurosyfilis). 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Hvor foregår undersøgelsen? 

Undersøgelsen foregår næsten altid på sygehus, enten i et ambulatorium eller under en indlæggelse. Lumbalpunktur kan gennemføres uden lokalbedøvelse, men i nogle situationer vil lægen vælge at lægge lidt lokalbedøvende inden undersøgelsen. 

 

Hvordan udføres undersøgelsen? 

I forbindelse med undersøgelsen skal du enten sidde op med ryggen foroverbøjet, eller ligge på siden. Inden undersøgelsen vaskes og desinficeres huden omkring indstiksstedet. Den lange og tynde kanyle føres gennem huden, mellem to ryghvirvler og ind i spinalkanalen. Hos en slank voksen er der 5-6 cm fra huden til spinalkanalen. Indstiksstedet svarer til mellemrummet mellem de to lænderyghvirvler, der ligger i højde med hoftekammen. Ved at vælge dette indstikssted undgår man at skade rygmarven. Når kanylespidsen ligger i væskerummet, vil spinalvæsken langsomt af sig selv dryppe ud af kanylen og blive opsamlet i glas til de diagnostiske undersøgelser. Der udtømmes typisk 5-10 ml væske. 

 

Slideshow - Skovflåt billede 8 

 

Hvor lang tid tager undersøgelsen? 

Det tager 10-30 minutter. 

 

Gør det ondt? 

Du vil kunne mærke stikket, men sædvanligvis gør det ikke meget ondt. Det kan ske at kanylen i første omgang rammer forkert. Den kan så ramme en nerve med det resultat, at du kan opleve smerter der stråler ned i benet.  

 

Er der noget, jeg skal passe på med bagefter? 

I de fleste tilfælde vil du kunne rejse dig og gå rundt lige efter undersøgelsen. Den hyppigste bivirkning til lumbalpunktur er kortvarig hovedpine, som kan holdes i ro med fx paracetamol. Hos enkelte varer hovedpinen flere dage og er karakteristisk ved, at den forværres ved overgang fra liggende til siddende eller stående stilling og lindres i hvile. Denne form for hovedpine er hyppigst, hvis der har været anvendt en relativ tyk nål, som man gør ved mistanke om bakteriel meningitis. Hovedpine behandles med smertestillende medicin og hvile, og det er vigtigt at drikke rigeligt væske. Man mener, at denne form for hovedpine skyldes, at der siver spinalvæske ud fra det sted, hvor der ved stikket er lavet hul i hjernehinderne. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at sprøjte lidt af dit eget blod ind omkring det sted, hvor hullet er. Blodet størkner og lukker i de fleste tilfælde hullet. 

Hvordan forbereder jeg mig?

Lumbalpunktur kræver ingen særlig forberedelse. Det er dog vigtigt, at du fortæller lægen om alt den medicin, du får. Ved planlagt lumbalpunktur kan det nemlig i nogle situationer efter lægens vurdering være hensigtsmæssigt at holde pause med visse former for blodfortyndende medicin, fx warfarin, heparin, dabigatranetexilat, clopidogrel, eptifibatid

Særlige hensyn

Lumbalpunktur må ikke udføres, hvis der er mistanke om øget tryk i hjernen, fx store svulster eller bylder (abscesser). Lumbalpunktur kan være vanskelig at udføre hos meget overvægtige, hos gravide og hos personer med abnorme krumninger af rygsøjlen (skoliose) eller andre sygdomme omkring rygsøjlen. Planlagt lumbalpunktur undgås om muligt, hvis der er stor blødningsrisiko eller infektion i nærheden af indstiksstedet. 

Hvordan får jeg svar på undersøgelsen?

Svar på undersøgelsen 

Dette skal du aftale med den læge, der har henvist dig til undersøgelsen. 

I de fleste tilfælde vil du kunne se svaret på sundhed.dk eller minsundhedsplatform.dk (Region Hovedstaden og Region Sjælland), hvor du logger på med NemID. 

 

Forbered dig på, hvad du vil spørge lægen om. 

Skriv evt. en huskeseddel. 

 • Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?
 • Hvordan får jeg svar? (samtale, SMS, mail eller brev)
 • Hvem giver mig svar?
 • Overvej, om du skal have en pårørende med, når du får svar på undersøgelsen.

Forfattere/Referenter

Court Pedersen (Forfatter)