Amikacin "Macure"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Amikacin "Macure" påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Amikacin "Macure" bruges mod

Amikacin "Macure" er et antibiotikum. Aminoglykosid.  

 

Amikacin "Macure" anvendes til behandling af:  

 • Infektioner, der begynder i lunger, urinveje eller tarme.
 • Infektioner i maven.
 • Infektioner på hjerteklapper.
 • Infektioner hos patienter med øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Amikacin "Macure"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller i en muskel.   

   

Voksne og børn over 12 år   

 • 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 1.500 mg i døgnet.

   

Børn 4 uger - 12 år   

 • 15-20 mg pr. kg legemsvægt. Højst 1.500 mg i døgnet.

Børn under 4 uger   

 • Sædvanligvis 7,5 mg pr. kg legemsvægt hver 12. time.

   

Bemærk:   

 • 2 dage efter opstart og derefter 2-3 gange om ugen måles mængden af amikacin i blodet til kontrol af behandlingen.
 • Ved dialyse gives sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt efter hver dialyse.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sygdom i ligevægtsorganet i det indre øre  (med kvalme)
Forhøjet urinstof i blodet
Svimmelhed
Skum i urinen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme, Opkastning
Infektion med resistente bakterier eller svampe
Leverpåvirkning
Hududslæt
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Høretab, Tinnitus
Blindhed, Blodprop i nethinden
Balanceforstyrrelser Feber
Nældefeber
Forhøjet kreatinin i blodet
Ledsmerter, Muskelkramper
Rysten, Ændring i hudens følesans Hovedpine
Blod i urinen, Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Nedsat urinproduktion, Protein i urinen
Hudkløe
Lavt blodtryk
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed
Muskellammelse
Akut nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Pauser i vejrtrækningen

Det skal du vide, når du tager Amikacin "Macure"

Hvornår må du ikke tage Amikacin "Macure"

Hvornår må du ikke tage Amikacin "Macure"

Amikacin "Macure" bør ikke anvendes ved:   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Amikacin "Macure" skal anvendes med forsigtighed:   ...

Amikacin "Macure" skal anvendes med forsigtighed:   

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Nyrefunktionen kontrolleres ved opstart af behandlingen og derefter regelmæssigt.
 • Stor forsigtighed ved nedsat hørelse.
 • Muskelsvaghed kan forværres under behandlingen, hvis du har visse muskelsygdomme, fx Parkinsons sygdom.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).   

Anden medicin sammen med Amikacin "Macure"

Anden medicin sammen med Amikacin "Macure"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
 • Samtidig anvendelse af visse antibiotika (amphotericin B, polymyxin, vancomycin), visse midler ved organtransplantation (ciclosporin, tacrolimus), carboplatin (kræftmiddel) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
 • Samtidig brug af cefalosporiner øger risikoen for nyreskader.
 • Muskelafslappende midler (fx suxamethon, mivacurium) kan forstærke den muskelafslappende virkning af Amikacin "Macure".
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er ikk...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er ikke beskrevet erfaring med anvendelse til gravide; men ved brug af andre aminoglykosider er der set en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.    

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Amikacin "Macure"

Alkohol og Amikacin "Macure" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Amikacin "Macure" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller i en muskel.  

  

Voksne og børn over 12 år  

 • 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 1.500 mg i døgnet.

  

Børn 4 uger - 12 år  

 • 15-20 mg pr. kg legemsvægt. Højst 1.500 mg i døgnet.

Børn under 4 uger  

 • Sædvanligvis 7,5 mg pr. kg legemsvægt hver 12. time.

  

Bemærk:  

 • 2 dage efter opstart og derefter 2-3 gange om ugen måles mængden af amikacin i blodet til kontrol af behandlingen.
 • Ved dialyse gives sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt efter hver dialyse.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)  

Sådan virker Amikacin "Macure"

 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Amikacin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Hvad indeholder Amikacin "Macure"?

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 250 mg/ml 2 ml 2.620,10
 
Amikacin "Macure" markedsføres af: Macure Pharma
 
 
 

Revisionsdato

28.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...