Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Amikacin "Macure"

J01GB06
 

Amikacin ”Macure” er et antibiotikum. Aminoglykosid

Virksomme stoffer

Anvendelse

Amikacin ”Macure” anvendes til behandling af: 

 • Infektioner, der begynder i lunger, urinveje eller tarme.
 • Infektioner i maven.
 • Infektioner på hjerteklapper.
 • Infektioner hos patienter med øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller i en muskel. 

 

Voksne og børn over 12 år 

 • 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 1.500 mg i døgnet.

 

Børn 4 uger - 12 år 

 • 15-20 mg pr. kg legemsvægt. Højst 1.500 mg i døgnet.

Børn under 4 uger 

 • Sædvanligvis 7,5 mg pr. kg legemsvægt hver 12. time.

 

Bemærk: 

 • 2 dage efter opstart og derefter 2-3 gange om ugen måles mængden af amikacin i blodet til kontrol af behandlingen.
 • Ved dialyse gives sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt efter hver dialyse.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sygdom i ligevægtsorganet i det indre øre  (med kvalme).
Svimmelhed.
Forhøjet urinstof i blodet.
Skum i urinen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Infektion med resistente bakterier eller svampe.
Leverpåvirkning.
Hududslæt.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Høretab, Tinnitus.
Blindhed, Blodprop i nethinden.
Balanceforstyrrelser, Feber.
Nældefeber.
Forhøjet kreatinin i blodet.
Ledsmerter, Muskelkramper.
Rysten, Ændring i hudens følesans, Hovedpine.
Blod i urinen, Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Nedsat urinproduktion, Protein i urinen.
Hudkløe.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed.
Muskellammelse.
Akut nyresvigt, Påvirkning af nyrerne.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Pauser i vejrtrækningen.

Bør ikke anvendes

Amikacin ”Macure” bør ikke anvendes ved: 

Særlige advarsler

Amikacin ”Macure” skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Nyrefunktionen kontrolleres ved opstart af behandlingen og derefter regelmæssigt.
 • Stor forsigtighed ved nedsat hørelse.
 • Muskelsvaghed kan forværres under behandlingen, hvis du har visse muskelsygdomme, fx Parkinsons sygdom.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
 • Samtidig anvendelse af visse antibiotika (amphotericin B, polymyxin, vancomycin), visse midler ved organtransplantation (ciclosporin, tacrolimus), carboplatin (kræftmiddel) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
 • Samtidig brug af cefalosporiner øger risikoen for nyreskader.
 • Muskelafslappende midler (fx suxamethon, mivacurium) kan forstærke den muskelafslappende virkning af Amikacin ”Macure”.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er ikke beskrevet erfaring med anvendelse til gravide; men ved brug af andre aminoglykosider er der set en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.  

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Amikacin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 250 mg amikacin (som sulfat). 

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriummetabisulfit

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 250 mg/ml 2 ml 1.360,40
 
 
 

Revisionsdato

25.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...