Amikacin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Amikacin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Amikacin "Macure"  Macure Pharma injektionsvæske, opl.  250 mg/ml