Metformin "Medical Valley"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Metformin "Medical Valley". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Metformin "Medical Valley". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Metformin "Medical Valley" bruges mod

Metformin "Medical Valley" er et middel mod diabetes 2.   

 

Metformin "Medical Valley" anvendes til behandling af:  

  

Denne form for behandling anvendes fortrinsvis til overvægtige personer.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Metformin "Medical Valley"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg og 1000 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages til et måltid.   

 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  500 mg og 1000 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg og 1000 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis. 500 mg 1-2 gange i døgnet.
 • Herefter øges dosis med 500 mg om ugen.
 • Dosis kan øges til højst 1.000 mg 3 gange i døgnet.

   

Børn > 10 år   

 • 500-850 mg 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges til højst 2.000 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.

   

Bemærk:   

 • Tabletterne tages i forbindelse med hovedmåltiderne for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)   

Bivirkninger

Bivirkningerne i mave-tarm-kanalen opstår hyppigst ved opstart af behandlingen.   

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Nedsat appetit
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Smagsforstyrrelser
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverpåvirkning*
Nældefeber
For meget mælkesyre i blodet, Mangel på B12-vitamin**
Rødme Hudkløe

* Enkeltstående tilfælde, fx leverbetændelse, som forsvinder igen, når behandlingen med metformin ophører.  

** Ved langtidsbehandling kan der opstå mangel på vitamin B12. Se endvidere Særlige hensyn.  

  

Bemærk:  

 • Ved fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær og voldsom kraftesløshed er der risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), se Særlige hensyn.

Det skal du vide, når du tager Metformin "Medical Valley"

Hvornår må du ikke tage Metformin "Medical Valley"

Hvornår må du ikke tage Metformin "Medical Valley"

Metformin "Medical Valley" bør ikke anvendes ved:   ...

Metformin "Medical Valley" bør ikke anvendes ved:   

 • Diabetisk koma
 • Alkoholisme
 • Akut alkoholforgiftning
 • Større operationer.

   

Der bør holdes pause ved:   

 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Alvorlig vejrtrækningspåvirkning
 • Dehydrering
 • Alvorlige infektionssygdomme.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Metformin "Medical Valley" skal anvendes med forsigti...

Metformin "Medical Valley" skal anvendes med forsigtighed:   

 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet et kontrastmiddel med jod, skal du muligvis holde pause med Metformin "Medical Valley". Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Vitamin B12-koncentration måles mindst hvert andet år.
 • Leverfunktion en bør kontrolleres mindst en gang om året, hyppigere hos ældre.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med dårligt fungerende nyrer samt hos ældre. Nyrefunktionen overvåges omhyggeligt ved samtidig brug af en række lægemidler, fx slyngediuretika.
 • Kombinationen af alkohol og Metformin "Medical Valley" kan give symptomer som maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret. Du bør ikke drikke store mængder alkohol, når du tager Metformin "Medical Valley". Dette gælder især, hvis din lever fungerer dårligt, eller hvis du er meget mager.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Bør ikke anvendes ved alvorlig leversygdom.
 • Større mængder alkohol bør undgås ved dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Metformin "Medical Valley"

Anden medicin sammen med Metformin "Medical Valley"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • ACE-hæmmere (middel mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan nedsætte blodsukkeret, og en justering af metformindosis kan derfor være nødvendig.
 • Binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Metformin "Medical Valley".
 • Ved samtidig indsprøjtning af et kontrastmiddel med jod i forbindelse med en røntgenundersøgelse skal du muligvis holde pause med Metformin "Medical Valley". Fortæl altid røntgenlægen at du tager Metformin "Medical Valley".
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Metformin "Medical Valley". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.

Alkohol og Metformin "Medical Valley"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Metformin "Medical Valley".    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Metformin "Medical Valley" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis. 500 mg 1-2 gange i døgnet.
 • Herefter øges dosis med 500 mg om ugen.
 • Dosis kan øges til højst 1.000 mg 3 gange i døgnet.

  

Børn > 10 år  

 • 500-850 mg 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges til højst 2.000 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.

  

Bemærk:  

 • Tabletterne tages i forbindelse med hovedmåltiderne for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)  

Sådan virker Metformin "Medical Valley"

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.

Hvad indeholder Metformin "Medical Valley"?

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg

Præg:
10, 00
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 19
filmovertrukne tabletter 1000 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. 34,45
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 400 stk. 102,00
Recept filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 75 stk. 36,05
Recept filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 210 stk. 110,65
 
Metformin "Medical Valley" markedsføres af: Medical Valley
 
 
 

Revisionsdato

27.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...