Metformin "Accord"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Metformin "Accord". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du har et højt alkoholforbrug (mere end Sundhedsstyrelsens retningslinjer), kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Metformin "Accord". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du har et højt alkoholforbrug (mere end Sundhedsstyrelsens retningslinjer), kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.Ingen karantæne ved tapni...
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Metformin "Accord" bruges mod

 

Metformin "Accord" er et middel mod diabetes 2.   

  

Metformin "Accord" anvendes til behandling af:  

  

Denne form for behandling anvendes fortrinsvis til personer med overvægt.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Metformin "Accord"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg, 850 mg og 1000 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages til et måltid.   

 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  500 mg, 850 mg og 1000 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg, 850 mg og 1000 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis. 500 mg 1-2 gange i døgnet.
 • Herefter øges dosis med 500 mg om ugen.
 • Dosis kan øges til højst 1.000 mg 3 gange i døgnet.

   

Børn > 10 år   

 • 500-850 mg 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges til højst 2.000 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.

   

Bemærk:   

 • Tabletterne tages i forbindelse med hovedmåltiderne for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Diæt med en regelmæssig fordeling af kulhydratindtagelse i løbet af dagen bør fortsættes. Overvægtige bør fortsætte med energibegrænset diæt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)   

Bivirkninger

Bivirkningerne i mave-tarm-kanalen opstår hyppigst ved opstart af behandlingen.   

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Nedsat appetit
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Smagsforstyrrelser
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverpåvirkning*
Nældefeber
For meget mælkesyre i blodet, Mangel på B12-vitamin**
Rødme Hudkløe

* Enkeltstående tilfælde, fx leverbetændelse, som forsvinder igen, når behandlingen med metformin ophører.  

** Ved langtidsbehandling kan der opstå mangel på vitamin B12. Se endvidere Særlige hensyn.  

  

Bemærk:  

 • Ved fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær og voldsom kraftesløshed er der risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), se Særlige hensyn.

Det skal du vide, når du tager Metformin "Accord"

Hvornår må du ikke tage Metformin "Accord"

Hvornår må du ikke tage Metformin "Accord"

Metformin "Accord" bør ikke anvendes ved:   Diabet...

Metformin "Accord" bør ikke anvendes ved:   

 • Diabetisk koma
 • Alkoholisme
 • Akut alkoholforgiftning
 • Større operationer.

   

Der bør holdes pause ved:   

 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Alvorlig vejrtrækningspåvirkning
 • Dehydrering
 • Alvorlige infektionssygdomme.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Metformin "Accord" skal anvendes med forsigtighed:   ...

Metformin "Accord" skal anvendes med forsigtighed:   

 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet et kontrastmiddel med jod, skal du muligvis holde pause med Metformin "Accord". Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Vitamin B12-koncentration måles mindst hvert andet år.
 • Leverfunktion en bør kontrolleres mindst en gang om året, hyppigere hos ældre.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med dårligt fungerende nyrer samt hos ældre. Nyrefunktionen overvåges omhyggeligt ved samtidig brug af en række lægemidler, fx slyngediuretika.
 • Kombinationen af alkohol og Metformin "Accord" kan give symptomer som maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret. Du bør ikke drikke store mængder alkohol, når du tager Metformin "Accord". Dette gælder især, hvis din lever fungerer dårligt, eller hvis du er meget mager.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.

   

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:    

 • Behandlingen skal afbrydes, hvis man skal scannes med kontrast.

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Bør ikke anvendes ved alvorlig leversygdom.
 • Større mængder alkohol bør undgås ved dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Metformin "Accord"

Anden medicin sammen med Metformin "Accord"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • ACE-hæmmere (middel mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan nedsætte blodsukkeret, og en justering af metformindosis kan derfor være nødvendig.
 • Binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Metformin "Accord".
 • Ved samtidig indsprøjtning af et kontrastmiddel med jod i forbindelse med en røntgenundersøgelse skal du muligvis holde pause med Metformin "Accord". Fortæl altid røntgenlægen at du tager Metformin "Accord".
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Metformin "Accord". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du har et højt alkoholforbrug (mere end Sundhedsstyrelsens retningslinjer), kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.

Alkohol og Metformin "Accord"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Metformin "Accord".    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Hvis du har et højt alkoholforbrug (mere end Sundhedsstyrelsens retningslinjer), kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Metformin "Accord" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis. 500 mg 1-2 gange i døgnet.
 • Herefter øges dosis med 500 mg om ugen.
 • Dosis kan øges til højst 1.000 mg 3 gange i døgnet.

  

Børn > 10 år  

 • 500-850 mg 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges til højst 2.000 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.

  

Bemærk:  

 • Tabletterne tages i forbindelse med hovedmåltiderne for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Diæt med en regelmæssig fordeling af kulhydratindtagelse i løbet af dagen bør fortsættes. Overvægtige bør fortsætte med energibegrænset diæt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)  

Sådan virker Metformin "Accord"

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
LA 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 11,2
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  850 mg

Præg:
L01
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18 x 8,2
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg

Præg:
LA 07
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Metformin "Accord"
100 stk. 83,60
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Metformin "Accord"
300 stk. 59,40
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Metformin "Accord"
400 stk. 72,85
Recept filmovertrukne tabletter 850 mg (kan dosisdisp.)
Metformin "Accord"
100 stk. 38,20
Recept filmovertrukne tabletter 850 mg (kan dosisdisp.)
Metformin "Accord"
200 stk. 417,35
Recept filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.)
Metformin "Accord"
60 stk. (blister) 56,90
Recept filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.)
Metformin "Accord"
100 stk. 71,55
Recept filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.)
Metformin "Accord"
200 stk. 122,30
 
Metformin "Accord" markedsføres af: Accord
 
 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...