Ozalin bruges til behandling af

Søvnløshed

Dispenseringsformer

oral opl., endosisbeh.

Ozalin

N05CD08
 

Ozalin er et sovemiddel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ozalin anvendes på sygehus som indledning til længerevarende bedøvelse eller som kortvarigt bedøvelsesmiddel ved mindre operationer. 

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).
Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed. 

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min) 

Bivirkninger

 • Hæmmet vejrtrækning ses ofte. Vejrtræknings- og/eller hjertestop er forekommet, oftest hos ældre og hos patienter med hæmmet vejrtrækning eller dårligt fungerende hjerte.
 • Hjerte-karbivirkninger som forhøjet blodtryk og langsom puls samt mave-tarmbivirkninger som kvalme, opkastning og hikke forekommer.
 • Uventede psykiske reaktioner (fx uro, aggressivitet, ufrivillige bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn.
 • Hovedpine og søvnighed forekommer.
 • Tilfælde af generelle overfølsomhedsreaktioner (fx nældefeber og allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet) og alvorlige allergiske tilstande med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok) er set.

Bør ikke anvendes

Ved alvorlig vejrtrækningsbesvær, er der visse situationer, hvor midlet ikke må anvendes.  

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte, ved hæmmet vejrtrækning og ved bevidshedssvækkelse.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Man kan blive tilvænnet midlet ved behandling i længere tid og det bør bruges med forsigtighed ved tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g i en ampul (5 ml).

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin), itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) øger virkningen af Ozalin.
 • Carbamazeoin (epilepsimiddel) og rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Ozalin.
 • Ozalin øger virkningen af morfin og morfinlignende midler og øger tillige risikoen for vejrtrækningsproblemer.
 • Ozalin øger den søvndyssende virkning af sovemidler, beroligende midler, antihistaminer og smertestillende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Kan anvendes til bedøvelse efter lægelig vurdering. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og er kortvarig.
 • Midazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-midazolam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 1,5-2,5 timer (midazolam) og ca. 1 time (α-hydroxy-midazolam).

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 2 mg midazolam. 

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opl., endosisbeh. 2 mg/ml 10 x 5 ml 2.131,20
 
 
 

Revisionsdato

29.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...