Ozalin

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Ozalin.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Ozalin bliver forstærket.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Ozalin.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Ozalin bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Ozalin bruges mod

 

Ozalin er et sovemiddel. Benzodiazepin.  

  

Ozalin anvendes på sygehus som indledning til længerevarende bedøvelse eller som kortvarigt bedøvelsesmiddel ved mindre operationer.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Ozalin

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).
Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved brug i længere tid anbefales det, at man trappes ...

Ved brug i længere tid anbefales det, at man trappes gradvist ud af behandlingen, da der kan være risiko for abstinenssymptomer (fx angst, rastløshed, hallucinationer, forvirring, kramper, føleforstyrrelser), hvis man stopper behandlingen pludseligt.   

Bivirkninger

Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
En akut alvorlig tilstand med både allergisk reaktion og akut påvirkning af hjertets blodkar, Hjertestop, Langsom puls
Forstoppelse, Hikke, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Abstinenser Træthed
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed Nældefeber
Faldtendens  (særligt hos ældre), Knoglebrud  (særligt hos ældre) Ubehag ved indstiksstedet  (rødmen og smerter)***
Kramper  (set oftere os for tidligt fødte og nyfødte)
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær**, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige bevægelser* Hovedpine
Afhængighed af midlet, Aggressivitet*, Forvirring, Humørsvingninger, Hyperaktivitet*, Koncentrationsbesvær, Søvnighed, Uro og rastløshed*, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro*
Ændret sexlyst
Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen  (øget risiko hos for tidligt fødte), Sammentrækninger i strubemuskulaturen, Åndenød
Hudkløe, Hududslæt
Blodprop, Lavt blodtryk, Årebetændelse Afslapning af karrenes muskler

* Uventede psykiske reaktioner (fx uro, aggressivitet, ufrivillige bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn.   

** Hukommelsestab efter man har fået midlet, er en ønskelig virkning i forbindelse med operationer.  

*** Irritation og årebetændelse ved indstiksstedet kan forekomme.   

  

Hæmmet vejrtrækning ses ofte. Vejrtræknings- og/eller hjertestop er forekommet, oftest hos personer over 60 år og/eller hvis man i forvejen lider af hæmmet vejrtrækning eller dårligt fungerende hjerte.  

Det skal du vide, når du tager Ozalin

Hvornår må du ikke tage Ozalin

Hvornår må du ikke tage Ozalin

Ved alvorlig vejrtrækningsbesvær, er der visse situationer, hvor midlet ikke må anvendes.    

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerend...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte, ved hæmmet vejrtrækning, ved bevidshedssvækkelse, hvis man lider af søvnapnø samt til ældre og børn.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Man kan blive tilvænnet midlet ved behandling i længere tid og det bør bruges med forsigtighed ved tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g i en ampul (5 ml).

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.   

   

Anden medicin sammen med Ozalin

Anden medicin sammen med Ozalin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin), itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) øger virkningen af Ozalin.
 • Carbamazeoin (epilepsimiddel) og rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Ozalin.
 • Ozalin øger virkningen af morfin og morfinlignende midler og øger tillige risikoen for vejrtrækningsproblemer.
 • Ozalin øger den søvndyssende virkning af sovemidler, beroligende midler, antihistaminer og smertestillende midler.

   

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at justere dosis af Ozalin.   

Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Kan anvendes til bedøvelse efter lægelig vurdering.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Trafik

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretø...

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Ozalin.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Ozalin bliver forstærket.

Alkohol og Ozalin

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Ozalin.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Ozalin bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Ozalin ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).
Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.  

Sådan virker Ozalin

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og er kortvarig.
 • Midazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-midazolam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 1,5-2,5 timer (midazolam) og ca. 1 time (α-hydroxy-midazolam).

Hvad indeholder Ozalin?

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opl., endosisbeh. 2 mg/ml
Ozalin
10 x 5 ml 2.109,65
 
Ozalin markedsføres af: Primex Pharmaceuticals
 
 
 

Revisionsdato

07.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...