Ozalin bruges til behandling af

Angst

Dispenseringsformer

oral opl., endosisbeh.

Ozalin

N05CD08
 

Ozalin er et sovemiddel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ozalin anvendes på sygehus som indledning til længerevarende bedøvelse eller som kortvarigt bedøvelsesmiddel ved mindre operationer. 

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).
Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed. 

Bivirkninger

Hæmmet vejrtrækning ses ofte. Vejrtræknings- og/eller hjertestop er forekommet, oftest hos ældre og hos patienter med hæmmet vejrtrækning eller dårligt fungerende hjerte.  

Ikke kendt. Hjertestop, Langsom puls.
Forstoppelse, Hikke, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Abstinenser, Svimmelhed, Træthed.
Allergiske reaktioner  (herunder alvorlige reaktioner som anafylaktisk shock og allergisk hævelse af mundhulen og struben), Nældefeber.
Faldtendens  (særligt hos ældre), Knoglebrud  (særligt hos ældre), Ubehag ved indstiksstedet****.
Kramper***.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær**, Ufrivillige bevægelser*, Hovedpine.
Afhængighed af midlet, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Misbrug, Søvnighed, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro*.
Ændret sexlyst.
Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen, Sammentrækninger i strubemuskulaturen, Åndenød.
Rødme, Hudkløe, Hududslæt.
Blodprop, Lavt blodtryk, Årebetændelse, Afslapning af karrenes muskler.

* Uventede psykiske reaktioner (fx uro, aggressivitet, ufrivillige bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn.  

** Hukommelsestab efter man har fået midlet, er en ønskelig virkning i forbindelse med operationer. 

*** Der er set tilfælde af kramper ved anvendelse til nyfødte.  

**** Irritation og årebetændelse ved indstiksstedet kan forekomme.  

Bør ikke anvendes

Ved alvorlig vejrtrækningsbesvær, er der visse situationer, hvor midlet ikke må anvendes.  

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte, ved hæmmet vejrtrækning, ved bevidshedssvækkelse, hvis man lider af søvnapnø samt til ældre og børn.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Man kan blive tilvænnet midlet ved behandling i længere tid og det bør bruges med forsigtighed ved tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Ved brug i længere tid anbefales det, at man trapper gradvist ud af behandlingen, da der kan være risiko for abstinenssymptomer, hvis man stopper behandlingen pludseligt.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g i en ampul (5 ml).

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin), itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) øger virkningen af Ozalin.
 • Carbamazeoin (epilepsimiddel) og rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Ozalin.
 • Ozalin øger virkningen af morfin og morfinlignende midler og øger tillige risikoen for vejrtrækningsproblemer.
 • Ozalin øger den søvndyssende virkning af sovemidler, beroligende midler, antihistaminer og smertestillende midler.

 

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at justere dosis af Midazolam "Hameln". 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Kan anvendes til bedøvelse efter lægelig vurdering. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og er kortvarig.
 • Midazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-midazolam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 1,5-2,5 timer (midazolam) og ca. 1 time (α-hydroxy-midazolam).

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 2 mg midazolam. 

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opl., endosisbeh. 2 mg/ml 10 x 5 ml 2.127,30
 
 
 

Revisionsdato

28.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...