Xarelto® Startpakke

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Xarelto® Startpakke påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Særlige hensyn
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Xarelto® Startpakke påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Xarelto® Startpakke bruges mod

 

Xarelto® Startpakke er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK).  

  

Xarelto® Startpakke anvendes til opstart af behandling af blodprop i de dybe vener eller i lungen.   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Xarelto® Startpakke

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  15+20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  15+20 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  15+20 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

OBS

Skal tages med mad pga. bedre optagelse.    

Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.    

Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.    

  

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne   

 • 15 mg 2 gange i døgnet i tre uger.
 • Derefter 20 mg 1 gang i døgnet i en uge.
 • Herefter skiftes til Xarelto® Startpakke.
 • Behandlingens varighed er individuel.
 • Dosis skal muligvis nedsættes ved dårlig nyrefunktion.

   

Bemærk:   

 • Tabl. 15 mg og 20 mg skal tages sammen med mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.
 • Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.

   

Hvis du glemmer en dosis:   

 • Ved 15 mg 2 gange i døgnet.: Dosis tages straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
 • Ved 20 mg 1 gang i døgnet: Dosis tages straks, og du fortsætter næste dag med sædvanlig dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min)   

Bivirkninger

Hos børn blev hovedpine, feber, næseblod og opkastning set meget almindeligt, og hjertebanken almindeligt, hvilket er oftere end hos voksne.   

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Tendens til blødninger
Blødning i øjet
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter Blødning i tandkød, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Ophostning af blod Feber, Kraftesløshed, Træthed
Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinstof i blodet
Smerter i arme og ben
Svimmelhed Hovedpine
Blod i urinen, Påvirkning af nyrerne
Kraftig menstruation
Næseblod
Småblødninger i hud og slimhinder Hudkløe, Hududslæt
Blodansamling, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hurtig puls
Mundtørhed
Utilpashed
Leverpåvirkning
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner Nældefeber
Påvirkning af bugspytkirtlen
Allergiske hudreaktioner
Besvimelsesanfald, Hjerneblødning
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse, Ophobning af galde Gulsot
Forhøjet galdefarvestof
Muskelblødning
Blodansamling på pulsårer
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Allergisk lungebetændelse
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde*, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

Med ukendt hyppighed er set nyresvigt og øget tryk i musklerne.  

*) Alvorlige hudreaktioner opstod som regel inden for de første to uger af behandlingen.  

Det skal du vide, når du tager Xarelto® Startpakke

Hvornår må du ikke tage Xarelto® Startpakke

Hvornår må du ikke tage Xarelto® Startpakke

Midlet bør ikke anvendes:   ved aktiv blødning ved...

Midlet bør ikke anvendes:   

 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag
 • hvis du for nyligt har været gennem en operation, fx i hjernen eller rygmarven
 • hvis du har kunstig hjerteklap.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved øget tendens til ...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved øget tendens til blødning, fx ved meget højt blodtryk, som ikke er behandlet.
 • Hvis du har risiko for at få mavesår, skal du muligvis have forebyggende behandling.
 • Behandling med Xarelto® Startpakke skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb med risiko for blødning.
 • Hvis du har en sygdom kaldet antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i dit immunsystem, skal lægen vurdere, om du må behandles med Xarelto® Startpakke.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Xarelto® Startpakke.

   

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Skal du opereres, skal du måske holde pause med Xarelto® Startpakke. Tal med din læge.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Midlet bør ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.   

   

Anden medicin sammen med Xarelto® Startpakke

Anden medicin sammen med Xarelto® Startpakke

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • HIV-midler (proteasehæmmere) samt visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol) bør ikke anvendes sammen med Xarelto® Startpakke pga. blødningsrisiko.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital og phenytoin) kan nedsætte virkningen af Xarelto® Startpakke.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med acetylsalicylsyre, andre blodfortyndende midler og blodpladehæmmende midler, fx clopidogrel pga. risiko for blødning.
 • Samtidig behandling med et NSAID (midler mod gigt og smerter) kan øge risikoen for blødning og justering af dosis kan derfor være nødvendig. Hvis du er i behandling med et NSAID, mens du får Xarelto® Startpakke, skal du straks kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
 • Samtidig behandling med antidepressive midler (SSRI- eller SNRI-præparater) kan medføre øget risiko for blødning.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Xarelto® Startpakke.
 • Hvis du har dårligt fungerende nyrer, kan visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt fluconazol (svampemiddel) øge virkningen af Xarelto® Startpakke.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Alkohol og Xarelto® Startpakke påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Xarelto® Startpakke

Alkohol og Xarelto® Startpakke påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Xarelto® Startpakke ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne  

 • 15 mg 2 gange i døgnet i tre uger.
 • Derefter 20 mg 1 gang i døgnet i en uge.
 • Herefter skiftes til Xarelto® Startpakke.
 • Behandlingens varighed er individuel.
 • Dosis skal muligvis nedsættes ved dårlig nyrefunktion.

  

Bemærk:  

 • Tabl. 15 mg og 20 mg skal tages sammen med mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.
 • Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.

  

Hvis du glemmer en dosis:  

 • Ved 15 mg 2 gange i døgnet.: Dosis tages straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
 • Ved 20 mg 1 gang i døgnet: Dosis tages straks, og du fortsætter næste dag med sædvanlig dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min)  

Sådan virker Xarelto® Startpakke

 • Virker ved at hæmme en blodstørkningsfaktor (faktor Xa), som normalt findes i blodet. Faktor Xa er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid () er 5-9 timer (unge) og 11-13 timer (ældre).

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15+20 mg  (Startpakke 15 mg)

Præg:
15, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 15+20 mg (Startpakke 15 mg)
 

Filmovertrukne tabletter  15+20 mg  (Startpakke 20 mg)

Præg:
20, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 15+20 mg (Startpakke 20 mg)
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 15+20 mg (kan dosisdisp.) 42 + 7 stk. (blister) 1.056,25
 
Xarelto® Startpakke markedsføres af: Bayer
 
 
 

Revisionsdato

06.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...