Hydroxyzine "Orifarm"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Hydroxyzine "Orifarm".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Hydroxyzine "Orifarm" bliver forstærket.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Hydroxyzine "Orifarm".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Hydroxyzine "Orifarm" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Hydroxyzine "Orifarm" bruges mod

Hydroxyzine "Orifarm" er et middel til behandling af angst samt til hudkløe og nældefeber.  

 

Hydroxyzine "Orifarm" anvendes som beroligende middel ved angst. Anvendes desuden ved hudkløe og nældefeber, da det dæmper overfølsomhedsreaktioner.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Hydroxyzine "Orifarm"

Mad og drikke

Mad og drikke

filmovertrukne tabletter  25 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  25 mg.

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Angst   

Voksne. Sædvanligvis 50 mg i døgnet fordelt på flere doser. Højst 100 mg i døgnet.   

   

Hudkløe og nældefeber   

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanlig begyndelsesdosis 25 mg om aftenen. Dosis kan efter behov øges op til 25 mg 4 gange i døgnet.
 • Børn 5-11 år. 1-2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Højst 100 mg i døgnet ved legemsvægt over 40 kg og højst 2 mg/kg i døgnet ved legemsvægt under 40 kg.

Bemærk:   

 • Anbefales ikke til ældre (øget risiko for bivirkninger). Hvis nødvendigt gives halv dosis.
 • Må ikke anvendes til børn under 5 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløvhed
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme, Mundtørhed
Feber, Træthed, Utilpashed
Rysten, Svimmelhed
Forvirring, Uro og rastløshed Søvnløshed
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop Hurtig puls
Sløret syn**, Uskarpt syn**
Forstoppelse, Opkastning
Leverpåvirkning
Allergiske reaktioner Nældefeber
Kramper
Ufrivillige rykkende bevægelser
Hallucinationer
Manglende vandladning
Betændelse i huden, Rødme Hudkløe, Hududslæt
Lavt blodtryk
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Øget svedtendens
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertebanken
Diarré
Kraftesløshed
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*) Vægtøgning
Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser, Ændring i hudens følesans
Aggressivitet, Depression Tics
Smertefuld vandladning
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

Børn og ældre har højere risiko for at få bivirkninger.  

Det skal du vide, når du tager Hydroxyzine "Orifarm"

Hvornår må du ikke tage Hydroxyzine "Orifarm"

Hvornår må du ikke tage Hydroxyzine "Orifarm"

Porfyri (sjælden arvelig sygdom). Visse typer forstyrrelser...
 • Porfyri (sjælden arvelig sygdom).
 • Visse typer forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval) eller samtidig brug af andre midler, der kan give samme type forstyrrelser af hjerterytmen.
 • Overfølsomhed over for andre såkaldte piperazinderivater - bl.a. flere antihistaminer, antipsykotika og midler mod rejsningsbesvær.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende virkning og bør undgås ...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning og bør undgås under behandlingen.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan muligvis øge virkningen af Hydroxyzine "Orifarm".
 • Hvis man skal have lavet en priktest eller en metakolin provokationstest (anvendes ved påvisning af luftvejssygdomme), skal behandlingen stoppes 5 dage før.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

   

Midlet skal desuden anvendes med forsigtighed ved:   

 • Øget risiko for kramper
 • Grøn stær
 • Myasthenia gravis (sjælden muskel sygdom)
 • Demens
 • Vandladningsbesvær
 • Nedsat tarmfunktion.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosis bør nedsættes med 1/3.   

   

Anden medicin sammen med Hydroxyzine "Orifarm"

Anden medicin sammen med Hydroxyzine "Orifarm"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse midler kan muligvis øge virkningen af Hydroxyzine "Orifarm". Det gælder fx visse midler mod HIV og visse antibiotika. Der er desuden risiko for, at Hydroxyzine "Orifarm" kan øge virkningen af visse andre midler. Det gælder fx nogle midler mod depression (tricykliske antidepressive midler) og visse midler mod forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Antihistaminer, stærktvirkende smertestillende midler, sovemidler samt midler mod psykoser forstærker Hydroxyzine "Orifarm" søvndyssende virkning.
 • Må ikke anvendes ved samtidig brug af andre midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Der kan være risiko for lavere effekt af visse midler mod Alzheimers sygdom.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Baggrund: Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Hydroxyzine "Orifarm".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Hydroxyzine "Orifarm" bliver forstærket.

Alkohol og Hydroxyzine "Orifarm"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Hydroxyzine "Orifarm".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Hydroxyzine "Orifarm" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Hydroxyzine "Orifarm" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Angst  

Voksne. Sædvanligvis 50 mg i døgnet fordelt på flere doser. Højst 100 mg i døgnet.  

  

Hudkløe og nældefeber  

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanlig begyndelsesdosis 25 mg om aftenen. Dosis kan efter behov øges op til 25 mg 4 gange i døgnet.
 • Børn 5-11 år. 1-2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Højst 100 mg i døgnet ved legemsvægt over 40 kg og højst 2 mg/kg i døgnet ved legemsvægt under 40 kg.

Bemærk:  

 • Anbefales ikke til ældre (øget risiko for bivirkninger). Hvis nødvendigt gives halv dosis.
 • Må ikke anvendes til børn under 5 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Hydroxyzine "Orifarm"

 • Virker sløvende på grund af midlets såkaldte antihistamin-virkning.
 • Af samme grund kan midlet lindre kløe og andre overfølsomhedsreaktioner, idet histamin medvirker ved udviklingen af den allergiske reaktion. Hydroxyzin bliver i kroppen omdannet til stoffet cetirizin, som har tilsvarende virkning.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 14 timer (hydroxyzin) og ca. 10 timer (cetirizin).

Hvad indeholder Hydroxyzine "Orifarm"?

Hydroxyzine "Orifarm" kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 47,95
 
Hydroxyzine "Orifarm" markedsføres af: Orifarm Generics
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...