Nældefeber

Revideret: 21.11.2022

Hvad er Nældefeber?

Nældefeber (urticaria) er et hududslæt, der giver kløe, rødme og hævelse. Udslættet ligner myggestik, og det kan optræde overalt på kroppen. 

Symptomer

Symptomerne på nældefeber er: 

  •  kløe
  • hævelse
  • rødme af huden

Sidder hævelserne på steder med løst bundet hud (fx omkring øjnene), kan de blive meget store. I yderst sjældne tilfælde sidder hævelsen i luftrørene, og dermed kan den påvirke vejrtrækningen. I disse tilfælde skal du straks søge læge. 

Hvordan forløber sygdommen?

Nældefeber er som regel kortvarig og går i ro af sig selv igen. Der findes dog også en kronisk form, der kan vare i op til flere år.

Hvem får sygdommen?

Alle kan få nældefeber, og cirka 20 % af danskerne oplever mindst et tilfælde af nældefeber i løbet af livet.  

Hvad er årsagen til nældefeber?

Nældefeber skyldes, at bestemte blodceller (mastceller) bliver aktiveret og blandt andet frigiver histamin. Histamin påvirker huden, så den hæver og giver sig til at klø. Nældefeber optræder oftest som led i en allergisk reaktion, men kan også udløses af fysisk påvirkning, fx kulde. Den kroniske form for nældefeber skyldes sjældent allergi, men hyppigst en autoimmun reaktion mod de mastceller i huden, som frigør histamin. 

Undersøgelser ved nældefeber

Lægen kan stille diagnosen ud fra udslættets karakteristiske udseende. Hvis der er mistanke om, at det er en allergisk reaktion, kan du få foretaget en allergitest

Specielle forhold hos børn

Børn kan få nældefeber som led i infektioner. I så fald er der tale om en godartet tilstand, som går i ro, når infektionen holder op. 

Behandling af nældefeber

Hvis du har fået ny medicin eller har mistanke om, at du har allergi, kan du blive undersøgt, så du i fremtiden kan undgå det, der udløser nældefeberen. Udslættet kan dæmpes med medicin, som indeholder antihistaminer

 

Ved svær kronisk nældefeber, som ikke bliver bedre med antihistamin, kan du få tilbudt biologisk behandling med omalizumab. Omalizumab er et såkaldt monoklonalt antistof mod IgE, som hæmmer frigørelsen af histamin fra mastcellerne i huden. Du vil normalt få behandlingen på en hudafdeling. 

Lægemidler

Antihistaminer

I kroppen findes en lang række signalstoffer, fx histamin, der har forskellige virkninger, når de bindes til såkaldte receptorer. Histaminreceptorer (H-receptorer) findes mange forskellige steder i kroppen, og kan opdeles i undertyper, hvor H1- og H2-receptorer er vigtigst.  

Når histamin bindes til H1-receptorer, udløses de overfølsomhedsreaktioner, som ses ved fx 

Symptomer ved overfølsomhed kan være rindende øjne og næse, nysen, hududslæt osv. 

 

Antihistaminer er lægemidler, der virker ved at sætte sig på H1-receptorerne. Herved forhindres histamin i at nå receptoren, og den allergiske reaktion dæmpes/forhindres. 

 

Alle antihistaminer, der indtages gennem munden eller som indsprøjtning, kan i tilstrækkelige høje doser virke sløvende.  

Selvom man af praktiske grunde opdeler midlerne i: 

kan særlig følsomme patienter godt opleve en vis døsighed ved nogle præparater, selvom de er klassificeret som ikke-sløvende.  

Har du mistanke om sløvende bivirkninger af en type antihistamin, kan du forsøge en anden type. 

Ikke-sløvende antihistaminer
Sløvende antihistaminer

Omalizumab mod nældefeber

Omalizumab virker ved at hæmme virkningen af immunglobulin E (IgE), som er medvirkende årsag til de vævsreaktioner, der ses ved nældefeber. Anvendes også til behandling af astma

Virksomme stoffer Præparater

Forfattere

Carsten Sand (Forfatter)