Fiasp®

Fiasp FlexTouch, Fiasp Penfill, Fiasp PumpCart
Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Fiasp®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Fiasp® kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.
Forbudt
Særlige hensyn
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Fiasp®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Fiasp® kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.
Alkohol: Vær forsigtig.
Forbudt
Doping: Forbudt i og uden for konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Fiasp® bruges mod

Fiasp® er et middel mod diabetes. Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinlignende middel.  

 

Fiasp® anvendes til behandling af:   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Fiasp®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der sædvanligvis indsprøjtes under huden.   

   

Voksne og børn over 1 år   

Generelt   

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Se Håndtering og holdbarhed vedr., hvilke nåle, der skal anvendes sammen med Fiasp®, og om evt. brug af pumpe.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter. Dog bør blodsukker følges nøje, hvis Fiasp® gives til børn efter dagens sidste måltid for at undgå lavt blodsukker om natten.
 • Fiasp® skal tages sammen med et andet insulinpræparat.


Diabetes 1
   

 • Fiasp® udgør ca. 50 % af din samlede daglige insulindosis.

   

Diabetes 2   

 • Sædvanligvis 4 enheder i forbindelse med et eller flere måltider.
 • Efter aftale med lægen kan dosis evt. justeres ud fra hjemmemålt blodsukker:
  • Dosis inden morgenmaden justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden frokost den foregående dag.
  • Dosis inden frokost justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden aftensmad den foregående dag.
  • Dosis inden aftensmad justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden sengetid den foregående dag.

Bemærk:   

 • Individuel dosisjustering og omhyggelig kontrol hos ældre i alderen 65-75 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 1 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Lavt blodsukker
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Reaktioner på indstiksstedet
Allergiske hudreaktioner*
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Overfølsomhed
Ændring i fedtvævet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Fordybninger i huden

* Allergiske hudreaktioner omfatter hududslæt.  

Det skal du vide, når du tager Fiasp®

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Fiasp® skal anvendes med forsigtighed:    Alkohol ...

Fiasp® skal anvendes med forsigtighed:    

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.   

Typiske fejl:   

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

NB! Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid.    

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Fiasp®

Anden medicin sammen med Fiasp®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Fiasp®.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Fiasp®.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering - bemærk:   Fiasp® hætteglas Må kun anv...

Håndtering - bemærk:   

 • Fiasp® hætteglas
  • Må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter, der har en tilsvarende enhedsskala (E-100 eller 100 E/ml).
 • Fiasp® FlexTouch®, fyldte penne
  • Er beregnet til anvendelse sammen med injektionsnåle, der passer til denne pen.
  • Den fyldte pen leverer 1-80 enheder i trin på 1 enhed.
  • Injektionsvæske i penne må udelukkende gives som s.c. injektion.
 • Fiasp® Penfill®, cylinderampuller
  • Er Er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk genanvendelige insulinpenne og injektionsnåle, der passer til denne cylinderampul.
 • Fiasp® PumpCart®, cylinderampuller
  • Er kun beregnet til anvendelse i et insulin-infusionspumpesystemer, der er beregnet til brug sammen med denne cylinderampul.
 • Kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII)
  • Kan gives som CSII i infusionspumper beregnet til insulininfusion.
  • Kan anvendes i en infusionspumpe i højst 9 dage.
  • Må ikke fortyndes eller blandes med andre insulinpræparater.
  • Slanger med indre overflade af polyethylen eller polyolefin er egnede til brug med pumpe.
 • Intravenøs indgivelse
  • Skal anvendes i koncentration på 0,5-1,0 enhed/ml i polypropyleninfusionspose med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
  • Skal injiceres i infusionsposen og ikke blot i indgangsporten.

Se endvidere brugsvejledning i medfølgende indlægsseddel.    

   

Holdbarhed   

Ikke i brug   

 • Injektionsvæske, som ikke er i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
  • Pennen skal opbevares med påsat hætte.

Medbragt som reserve   

 • Fiasp® Penfill® cylinderampuller medbragt som reserve - før ibrugtagning:
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved højst 30°C beskyttet mod lys.
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Må ikke fryses.
 • Fiasp® PumpCart® cylinderampuller medbragt som reserve - før ibrugtagning:
  • Kan opbevares i højst 2 uger ved højst 30°C beskyttet mod lys.
  • Kan derefter bruges i højst 7 dage ved temperaturer under 37°C i i CSII i infusionspumpesystemer, fx Accu-Chek Insight®- og YpsoPump®-insulinpumper.
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Må ikke fryses.

I brug   

 • Hætteglas, som er i brug:
  • Kan opbevares i højst 4 uger (inklusiv opbevaringstiden i pumpens beholder) ved temperaturer på højst 30°C, herunder i køleskab (2-8°C), beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
  • Kan anvendes i infusionspumpe (CSII) i højst 6 dage.
 • Fiasp® FlexTouch®, penne, som er i brug:
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved temperaturer på højst 30°C, herunder i køleskab (2-8°C), beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • Fiasp® Penfill® cylinderampuller, som er i brug:
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved temperaturer på højst 30°C beskyttet mod lys.
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Må ikke fryses.
 • Fiasp® PumpCart® cylinderampuller, som er i brug:
  • Kan opbevares i højst 2 uger ved højst 30°C beskyttet mod lys.
  • Kan derefter bruges i højst 7 dage ved temperaturer under 37°C i et insulin- infusionspumpesystem, som er beregnet til brug sammen med denne cylinderampul, fx Accu- Chek Insight- og YpsoPump-insulinpumper.
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Må ikke fryses.
 • Bemærk: Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar.
 • Brugsfærdig infusionsvæske tilberedt med isotonisk natriumchlorid eller glucose er stabil i højst 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes. Da insulinbehovet ofte ænd...
Kan om nødvendigt anvendes.

Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Fiasp®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Fiasp® kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.

Alkohol og Fiasp®

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Fiasp®.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Fiasp® kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.
Forbudt

Doping

Brug af Fiasp® er forbudt ved sport - både i konkurrence og ved træning.    

  

Dosering

Findes som injektionsvæske, der sædvanligvis indsprøjtes under huden.  

  

Voksne og børn over 1 år  

Generelt  

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Se Håndtering og holdbarhed vedr., hvilke nåle, der skal anvendes sammen med Fiasp®, og om evt. brug af pumpe.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter. Dog bør blodsukker følges nøje, hvis Fiasp® gives til børn efter dagens sidste måltid for at undgå lavt blodsukker om natten.
 • Fiasp® skal tages sammen med et andet insulinpræparat.


Diabetes 1
  

 • Fiasp® udgør ca. 50 % af din samlede daglige insulindosis.

  

Diabetes 2  

 • Sædvanligvis 4 enheder i forbindelse med et eller flere måltider.
 • Efter aftale med lægen kan dosis evt. justeres ud fra hjemmemålt blodsukker:
  • Dosis inden morgenmaden justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden frokost den foregående dag.
  • Dosis inden frokost justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden aftensmad den foregående dag.
  • Dosis inden aftensmad justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden sengetid den foregående dag.

Bemærk:  

 • Individuel dosisjustering og omhyggelig kontrol hos ældre i alderen 65-75 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 1 år.

Sådan virker Fiasp®

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 10 minutter efter indsprøjtning under huden. Den er kraftigst efter 1-3 timer, og den varer 3-5 timer, afhængig af dosis.

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml

Farve: Rød, Gul
Mål i mm: 156 x 19
Fiasp® FlexTouch® pen
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 enheder/ml  (Penfill®)

Farve: Rød, Gul
Mål i mm: 67 x 11
Fiasp® Penfill®
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder
 
NovoPen® 6, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder
 
NovoPen Echo® Plus, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 enheder/ml  (PumpCart®)

Farve: Rød, Gul
Mål i mm: 44 x 11
Fiasp® PumpCart®
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.   

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml 10 ml (Abacus) 216,90
Recept injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml 10 ml (Orifarm) 214,85
Recept injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml 10 ml 253,65
Recept injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml 10 ml (2care4) 236,80
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml  (Fiasp FlexTouch)  5 x 3 ml (Orifarm) 396,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml  (Fiasp FlexTouch)  5 x 3 ml (Abacus) 424,35
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml  (Fiasp FlexTouch)  5 x 3 ml (Paranova) Udgået 06-02-2023
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml  (Fiasp FlexTouch)  5 x 3 ml 491,85
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml  (Fiasp FlexTouch)  5 x 3 ml (2care4) 394,40
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml  (Fiasp PumpCart)  5 x 1,6 ml 228,40
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml  (Fiasp Penfill)  5 x 3 ml (2care4) 414,50
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml  (Fiasp Penfill)  5 x 3 ml 413,70
 
Fiasp® markedsføres af: Novo Nordisk
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...