Insulin aspart

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Insulin aspart:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Fiasp®  Novo Nordisk injektionsvæske, opl. i hætteglas  100 enheder/ml
injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 enheder/ml
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 enheder/ml
Insulin aspart "Sanofi"  Sanofi injektionsvæske, opl.  100 E/ml
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml
NovoMix®  Novo Nordisk injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml Insulin aspart protamin
injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml Insulin aspart protamin
injektionsvæske, susp.  100 E/ml Insulin aspart protamin
NovoRapid®  Novo Nordisk injektionsvæske, opl.  100 E/ml
injektionsvæske, opl.  100 E/ml
injektionsvæske, opl.  100 E/ml
injektionsvæske, opl.  100 E/ml
injektionsvæske, opl.  100 E/ml
Ryzodeg®  Novo Nordisk injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml Insulin degludec
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml Insulin degludec