Levetiracetam "Krka"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Levetiracetam "Krka" påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Levetiracetam "Krka" bruges mod

Levetiracetam "Krka" er et middel mod epilepsi.  

 

Levetiracetam "Krka" anvendes for at forebygge forskellige former for epileptiske anfald, fx absencer, evt. som supplement til igangværende forebyggende behandling.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Levetiracetam "Krka"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

filmovertrukne tabletter  250 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg.
 • Kan knuses.   

filmovertrukne tabletter  250 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg.
 • Synkes hele eller halve.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

filmovertrukne tabletter  250 mg.
 • Synkes hele.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

 • Voksne og unge over 16 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet i 2 uger. Daglig dosis kan evt. øges langsomt over uger til højst 1,5 g 2 gange i døgnet.


Som supplement til anden epilepsibehandling   

 • Voksne og unge over 50 kg. Begyndelsesdosis. 500 mg 2 gange i døgnet i 1 uge. Daglig dosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange i døgnet.
 • Spædbørn over 1 måned samt børn og unge under 50 kg. Begyndelsesdosis. 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Daglig dosis kan evt. øges med 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet hver 2. uge til 30 mg pr. kg legemsvægt.

   

Bemærk:   

 • Ældre. Dosis bør nedsættes.
 • Til spædbørn skal en oral opløsning med levetiracetam anvendes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-80 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Hvis behandlingen skal afbrydes, skal det gøres gradvis over 2-4 uger.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hovedpine
Døsighed
Høfeber
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand Kraftesløshed, Træthed
Nedsat appetit
Kramper
Rysten, Svimmelhed
Aggressivitet, Depression, Nervøsitet Irritabilitet, Søvnløshed
Hoste
Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Dobbeltsyn, Sløret syn
Leverpåvirkning
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Ændring i hudens følesans
Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Psykoser, Selvmordsadfærd, Uro og rastløshed
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Betændelse i bugspytkirtlen
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring**
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Infektioner
Påvirkning af ekg
For lidt natrium i blodet
Nedbrydning af muskelvæv
Gangforstyrrelser, Påvirkning af hjernen*, Ufrivillige bevægeforstyrrelser, Ufrivillige rykkende bevægelser
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Personlighedsændringer, Tankeforstyrrelser
Akut nyreskade
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tvangshandlinger

* Forbigående påvirkning af hjernen ses generelt i begyndelsen af behandlingen (fra få dage til flere måneder) og forsvinder igen, når behandlingen afbrydes.  

** Der er set såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Forekomsten er betydeligt højere hos patienter af japansk afstamning i forhold til patienter af ikke-japansk afstamning.  

Det skal du vide, når du tager Levetiracetam "Krka"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmords...
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed over for andre epilepsimidler som brivaracetam.
 • I sjældne tilfælde kan hyppighed og sværhedsgraden af kramper forværres, særligt inden for den første måned af behandlingen eller ved stigning i dosis. Du skal kontakte din læge i tilfælde af forværring af din epilepsi, da behandlingen muligvis skal afbrydes, eller dosis sættes ned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hos patienter med hjertesygdom.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-80 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Evt. indhold af benzylalkohol:   

Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.   

   

Anden medicin sammen med Levetiracetam "Krka"

Anden medicin sammen med Levetiracetam "Krka"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere kan øge risikoen for depression.
 • Levetiracetam kan øge virkningen af methotrexat (middel mod gigt, psoriasis og visse kræftformer).
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Det er vig...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.    

   

Evt. indhold af benzylalkohol: Nogle af disse lægemidler indeholder benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

   

Evt. indhold af benzylalkohol: Nogle af disse lægemidler indeholder benzylalkohol: Der er risiko for bivirkninger hos barnet. Man bør derfor vælge en anden behandling efter aftale med lægen.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Levetiracetam "Krka"

Alkohol og Levetiracetam "Krka" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Levetiracetam "Krka" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

 • Voksne og unge over 16 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet i 2 uger. Daglig dosis kan evt. øges langsomt over uger til højst 1,5 g 2 gange i døgnet.


Som supplement til anden epilepsibehandling  

 • Voksne og unge over 50 kg. Begyndelsesdosis. 500 mg 2 gange i døgnet i 1 uge. Daglig dosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange i døgnet.
 • Spædbørn over 1 måned samt børn og unge under 50 kg. Begyndelsesdosis. 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Daglig dosis kan evt. øges med 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet hver 2. uge til 30 mg pr. kg legemsvægt.

  

Bemærk:  

 • Ældre. Dosis bør nedsættes.
 • Til spædbørn skal en oral opløsning med levetiracetam anvendes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-80 ml/min)  

Sådan virker Levetiracetam "Krka"

 • Virker på delvis ukendt måde.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time og dækker hele døgnet efter ca. 2 døgns behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 6-8 timer, hos ældre dog 10-11 timer.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,9 x 13
filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8,3 x 17,3
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 58,20
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 217,10
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 183,70
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 200 stk. (blister) 128,95
 
Levetiracetam "Krka" markedsføres af: KRKA
 
 
 

Revisionsdato

21.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...