AirFluSal® bruges til behandling af

Astma
KOL

AirFluSal®

Airflusal Aerosol, AirFluSal Forspiro, AirFluSal Sprayhaler
R03AK06
 

Airflusan® er et middel mod astma og KOL. Kombinationspræparat. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Airflusan® anvendes forebyggende mod astmaanfald.
 • Anvendes endvidere ved KOL.

Doseringsforslag

Findes som inhalationspulver i Forspiro inhalator og inhalationsspray. 

 

Astma 

 • Inhalationspulvere
  • Voksne og børn over 12 år. 1 sug 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Inhalationsspray
  • Voksne og børn over 12 år. 2 pust 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
  • Børn 4-12 år. Højst 200 mikrogram fluticasonpropionat i døgnet.

 

KOL 

 • Inhalationspulvere
  • Voksne. 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram fluticasonpropionat 2 gange i døgnet.

Instruktioner

 

 

Til visse patienter kan Sprayhaler inhalationsspray med fordel bruges sammen med en åndingsbeholder, også kaldet spacer.  

Se udvalget her Spacere (åndingsbeholdere)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Forkølelsessymptomer.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svamp i munden.
Luftvejsinfektion.
For lidt kalium i blodet.
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter.
Hæshed, Lungebetændelse  (hos KOL-patienter), Bihulebetændelse, Halsgener.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertebanken, Hurtig puls.
Grå stær.
Forhøjet blodsukker.
Rysten.
Angst, Søvnforstyrrelser.
Åndenød.
Hududslæt.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Væksthæmning.
Grøn stær.
Svamp i spiserøret.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Fald i knoglemineraltætheden.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark.
Adfærdsforstyrrelse  (herunder hyperaktivitet og irritabilitet)*.
Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Ikke kendt. Sløret syn.
Aggressivitet*, Depression*.

* Ses specielt hos børn.  

 

 • Svampeinfektion i munden ses især ved høj dosering og dårlig mundhygiejne. Du bør skylle munden efter inhalation.
 • I enkelte tilfælde er set muskelsammentrækninger i luftrørene ved inhalationsbehandling. Hvis de forekommer afbrydes behandlingen afbrydes straks og man skal have et hurtigtvirkende beta2-stimulerende middel.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.
 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Særlige advarsler

 • For at fjerne rester af midlet i munden efter inhalation skal du skylle munden med vand, som derefter spyttes ud.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved infektion i luftvejene med svampe eller virus.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret binyrebarkhormon bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Hvis midlet har virket på ens astma og man pludseligt stopper behandlingen, er der øget risiko for et akut astmaanfald.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved hjerte-kar-sygdom (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre), diabetes eller ved forhøjet stofskifte.
 • Desuden forsigtighed ved risiko for nedsat mængde kalium i blodet (ses fx ved alvorlig KOL med lavt indhold af ilt i blodet).

Nedsat leverfunktion 

Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene. 

 

Brug af anden medicin

 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
  Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Airflusan®.
 • En række midler, bl.a. nogle antibiotika, midler mod svamp og midler mod HIV kan øge risikoen for bivirkninger fra andre steder i kroppen end luftvejene.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Inhalationsbehandling med salmeterol er tilladt i doser op til 200 mikrogram pr. døgn.  

Virkning

 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder dels et binyrebarkhormon (fluticasonpropionat), der hæmmer de vævsreaktioner, som ses ved astma, dels salmeterol, der udvider luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Virker udelukkende forebyggende og har ingen effekt på et igangværende anfald.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Inhalationsspray
  • Inhalatoren skal rystes umiddelbart før hver dosering.

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.


Holdbarhed
 

 • Inhalationsspray
  • Efter åbning af posen: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Lægemiddelformer

AirFluSal® Forspiro inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som xinafoat) og henholdsvis 250 mikrogram eller 500 mikrogram fluticasonpropionat. 

AirFluSal® Aerosol inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 25 mikrogram salmeterol (som xinafoat) og henholdsvis 125 mikrogram eller 250 mikrogram fluticasonpropionat. 

AirFluSal® Sprayhaler inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 25 mikrogram salmeterol (som xinafoat) og henholdsvis 125 mikrogram eller 250 mikrogram fluticasonpropionat. 

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : inhalationspulver 50+250 mikrogram, inhalationspulver 50+500 mikrogram, inhalationspulver 50+250 mikrogram  (2care4) , inhalationspulver 50+250 mikrogram  (Orifarm) , inhalationspulver 50+500 mikrogram  (Paranova Danmark)
Norfluran : inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis, inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis, inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram 60 doser 175,70
Recept inhalationspulver 50+500 mikrogram 60 doser 404,55
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram  (2care4) 60 doser Udgået 03-10-2022
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram  (Orifarm) 60 doser Udgået 19-09-2022
Recept inhalationspulver 50+500 mikrogram  (Paranova Danmark) 60 doser 407,25
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram 180 doser (3 x 60) 574,90
Recept inhalationspulver 50+500 mikrogram 180 doser (3 x 60) 1.037,55
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram  (2care4) 180 doser (3 x 60) 645,00
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram  (Orifarm) 180 doser (3 x 60) 573,65
Recept inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis 120 doser 237,95
Recept inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis 120 doser 150,05
Recept inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis  (2care4) 120 doser 234,75

Substitution

inhalationspulver 50+500 mikrogram
Airflusan Forspiro (Parallelimport), Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationspulver 50+500 mikrogram Genordn. B
 
inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis
Airflusan Sprayhaler (Parallelimport), Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis
Salmeterol/Fluticasonpr. Cipla Orion Pharma, Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog/dosis
Seretide GSK Pharma, Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis
 
inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis
Seretide GSK Pharma, Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  50+250 mikrogram

Farve: Blå
Mål i mm: 66 x 83
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
Forspiro® inhalator med åben beskyttelseshætte og åbent kammer til folio-strips
 
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
Foto af mundstykke og dosistæller, Forspiro® inhalator set oppefra.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  50+500 mikrogram

Farve: Grøn
Mål i mm: 66 x 83
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
Forspiro® inhalator med åben beskyttelseshætte og åbent kammer til folio-strips.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
Foto af mundstykke og dosistæller, Forspiro® inhalator set oppefra.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  25+125 mikrog./dosis

Farve: Blå
Mål i mm: 29 x 77
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 125 mikg./dosis
 
 
 
 
Mundstykke set forfra uden beskyttelseshætte
 
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 125 mikg./dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosis

Farve: Grøn
Mål i mm: 29 x 77
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 250 mikg./dosis
 
 
 
 
Mundstykke set forfra uden beskyttelseshætte
 
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 250 mikg./dosis
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

19.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...