AirFluSal®

Airflusal Aerosol, AirFluSal Forspiro, AirFluSal Sprayhaler
Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Restriktioner
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og AirFluSal®, komb. påvirker ikke hinanden.
Restriktioner
Doping: Restriktioner - salmeterol.
Bloddonor: Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

AirFluSal®, komb. bruges mod

AirFluSal® er et middel mod astma og KOL. Kombinationspræparat.  

 
 • AirFluSal® anvendes forebyggende mod astmaanfald.
 • Anvendes endvidere ved KOL.
 
Læs mere om:

Sådan tager du AirFluSal®, komb.

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som inhalationspulver i Forspiro inhalator og inhalationsspray.   

   

Astma   

 • Inhalationspulver
  • Voksne og børn over 12 år. 1 sug 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Inhalationsspray
  • Voksne og børn over 12 år. 2 pust 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
  • Børn 4-12 år. Højst 200 mikrogram fluticasonpropionat i døgnet.

   

KOL   

 • Inhalationspulver
  • Voksne. 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram fluticasonpropionat 2 gange i døgnet.

   

Klimapåvirkning   

AirFluSal®, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).   

Instruktioner

Instruktioner

Se, hvordan du gør.

   

   

Til visse patienter kan Sprayhaler inhalationsspray med fordel bruges sammen med en åndingsbeholder, også kaldet spacer.    

Se udvalget her Spacere (åndingsbeholdere).   

  

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hovedpine
Forkølelsessymptomer
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Svamp i munden
Luftvejsinfektion
For lidt kalium i blodet
Ledsmerter, Muskelkramper Muskelsmerter
Hæshed, Lungebetændelse  (hos KOL-patienter) Bihulebetændelse, Halsgener
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser Hjertebanken, Hurtig puls
Grå stær
Forhøjet blodsukker
Rysten
Angst Søvnforstyrrelser
Åndenød
Hududslæt
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Væksthæmning
Grøn stær
Svamp i spiserøret
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Fald i knoglemineraltætheden
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark
Adfærdsforstyrrelse  (herunder hyperaktivitet og irritabilitet)*
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløret syn
Aggressivitet*, Depression*

* Ses specielt hos børn.   

  

 • Svampeinfektion i munden ses især ved høj dosering og dårlig mundhygiejne. Du bør skylle munden efter inhalation.
 • I enkelte tilfælde er set muskelsammentrækninger i luftrørene ved inhalationsbehandling. Hvis de forekommer afbrydes behandlingen afbrydes straks og man skal have et hurtigtvirkende beta2-stimulerende middel.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.
 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Det skal du vide, når du tager AirFluSal®, komb.

Særlige hensyn

Særlige hensyn

For at fjerne rester af midlet i munden efter inhalation sk...
 • For at fjerne rester af midlet i munden efter inhalation skal du skylle munden med vand, som derefter spyttes ud.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved infektion i luftvejene med svampe eller virus.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret binyrebarkhormon bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Hvis midlet har virket på ens astma og man pludseligt stopper behandlingen, er der øget risiko for et akut astmaanfald.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved hjerte-kar-sygdom (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre) eller ved forhøjet stofskifte.
 • Desuden forsigtighed ved risiko for nedsat mængde kalium i blodet (ses fx ved alvorlig KOL med lavt indhold af ilt i blodet).

Alle midler, der som AirFluSal® virker beta2-stimulerende, kan give forhøjet blodsukker. Har du diabetes, anbefales ekstra kontrol af blodsukker.   

   

Nedsat leverfunktion   

Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene.   

   

Anden medicin sammen med AirFluSal®, komb.

Anden medicin sammen med AirFluSal®, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du...
 • Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
  Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af AirFluSal®.
 • En række midler, bl.a. nogle antibiotika, midler mod svamp og midler mod HIV kan øge risikoen for bivirkninger fra andre steder i kroppen end luftvejene.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   InhalationssprayInhalatoren skal ryst...

Håndtering   

 • Inhalationsspray
  • Inhalatoren skal rystes umiddelbart før hver dosering.

Se instruktioner for anvendelse.    

Rengøring:    

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.


Holdbarhed
   

 • Inhalationsspray
  • Efter åbning af posen: Kan opbevares i højst 3 måneder.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og AirFluSal®, komb.

Alkohol og AirFluSal®, komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Restriktioner

Doping

Behandling med AirFluSal® til inhalation er tilladt i doser op til 200 mikrogram salmeterol pr. døgn.   

  

Dosering

Findes som inhalationspulver i Forspiro inhalator og inhalationsspray.  

  

Astma  

 • Inhalationspulver
  • Voksne og børn over 12 år. 1 sug 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Inhalationsspray
  • Voksne og børn over 12 år. 2 pust 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
  • Børn 4-12 år. Højst 200 mikrogram fluticasonpropionat i døgnet.

  

KOL  

 • Inhalationspulver
  • Voksne. 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram fluticasonpropionat 2 gange i døgnet.

  

Klimapåvirkning  

AirFluSal®, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).  

Sådan virker AirFluSal®, komb.

 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder dels et binyrebarkhormon (fluticasonpropionat), der hæmmer de vævsreaktioner, som ses ved astma, dels salmeterol, der udvider luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Virker udelukkende forebyggende og har ingen effekt på et igangværende anfald.

Hvad indeholder AirFluSal®, komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
inhalationspulver 50+250 mikrogram
Salmeterol (50 mikg)
Andre
50+500 mikrogram
Salmeterol (50 mikg)
Andre
50+250 mikrogram  (2care4)
Salmeterol (50 mikg)
Andre
50+250 mikrogram  (Orifarm)
Salmeterol (50 mikg)
Andre
50+500 mikrogram  (Paranova Danmark)
Salmeterol (50 mikg)
Andre
inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis
Salmeterol (25 mikg)
Andre
25+250 mikrog./dosis
Salmeterol (25 mikg)
Andre
25+125 mikrog./dosis  (2care4)
Salmeterol (25 mikg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

AirFluSal®, komb. kan erstattes med

  

inhalationspulver 50+500 mikrogram
 
inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis
 
inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  50+250 mikrogram

Farve: Blå
Mål i mm: 66 x 83
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
Forspiro® inhalator med åben beskyttelseshætte og åbent kammer til folio-strips
 
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
Foto af mundstykke og dosistæller, Forspiro® inhalator set oppefra.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  50+500 mikrogram

Farve: Grøn
Mål i mm: 66 x 83
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
Forspiro® inhalator med åben beskyttelseshætte og åbent kammer til folio-strips.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
Foto af mundstykke og dosistæller, Forspiro® inhalator set oppefra.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  25+125 mikrog./dosis

Farve: Blå
Mål i mm: 29 x 77
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 125 mikg./dosis
 
 
 
 
Mundstykke set forfra uden beskyttelseshætte
 
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 125 mikg./dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosis

Farve: Grøn
Mål i mm: 29 x 77
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 250 mikg./dosis
 
 
 
 
Mundstykke set forfra uden beskyttelseshætte
 
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 250 mikg./dosis
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram 60 doser 166,70
Recept inhalationspulver 50+500 mikrogram 60 doser 248,05
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram  (2care4) 60 doser 306,50
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram  (Orifarm) 60 doser 166,75
Recept inhalationspulver 50+500 mikrogram  (Paranova Danmark) 60 doser Udgået 15-05-2023
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram 180 doser (3 x 60) 544,20
Recept inhalationspulver 50+500 mikrogram 180 doser (3 x 60) 523,95
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram  (2care4) 180 doser (3 x 60) 538,20
Recept inhalationspulver 50+250 mikrogram  (Orifarm) 180 doser (3 x 60) 544,30
Recept inhalationspulver 50+500 mikrogram  (Paranova Danmark) 180 doser (3 x 60) 525,45
Recept inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis 120 doser 283,85
Recept inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis 120 doser 444,05
Recept inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis  (2care4) 120 doser 349,25
 
AirFluSal®, komb. markedsføres af: Sandoz
 
 
 

Revisionsdato

28.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...