Klima og miljøpåvirkning af medicin

Revisionsdato: 30.10.2023

På medicin.dk udbygger vi løbende informationen om lægemidlers klimabelastning og miljøpåvirkning på baggrund af den tilgængelige information om emnet.  

Hånd og blad 

1. Klimapåvirkning  

På Medicin.dk kan du foreløbig finde information om, hvilke inhalatorer der indeholder klimaskadelige drivhusgasser (HFC-gasserne; norfluran og apafluran). Inhalatorer bruges typisk ved sygdomme som astma og KOL. 

 

Brug pulverinhalator frem for inhalationsspray  

På grund af de klimaskadelige drivhusgasser anbefaler man nu, at man bruger inhalatorer med pulver, så vidt det er muligt. Brug af inhalationsspray anbefales kun i særlige tilfælde, fx hvor patienten ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver, eller har behov for brug af en spacer. 


Se artikel fra Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen, no. 4, 2022. 


Se oversigt over pulverinhalatorer, inhalationssprays (link virker kun på Medicin.dk Pro) samt fordele og ulemper mellem de forskellige typer inhalatorer på Medicin.dk Pro. 


Hvor kan jeg se det?  

Hvis medicinen indeholder klimaskadelige drivhusgasser, vil det stå under overskriften "Klimapåvirkning" i feltet "Doseringsforslag", hvis du er på Medicin.dk Pro og i feltet "Dosering", hvis du er på Medicin.dk Borger. 

 

2. Miljøpåvirkning  

Visse lægemidler udgør en risiko for miljøet afhængig af, hvordan de bliver brugt, omdannet, udskilt og nedbrudt. Det kan fx være visse hormonpræparater eller celledræbende lægemidler, der påvirker vandmiljøet.  

I de tilfælde, hvor der er en kendt påvirkning af miljøet, kan du finde information om det i feltet "Egenskaber, håndtering og holdbarhed" (pro) og "Holdbarhed" (Borger). Se et eksempel her.  

 

Medicinrester? 

Husk, du skal altid aflevere medicinrester på apoteket eller på anden korrekt måde, hvis du arbejder på et hospital eller plejecenter. Især hvis lægemidlet påvirker miljøet, bør du være særlig opmærksom. Læs mere om: Medicinrester og -affald 

 

Hvor kommer informationen fra? 

I opstartsfasen i 2023 kommer informationen på Medicin.dk primært fra lægemidlernes produktresumeer*, men også fra videnskabelige artikler fra fx Rådet for Grøn Omstilling, Sundhedsstyrelsen m.fl.  

*Et produktresume er det dokument, som medicinvirksomheden får godkendt deres lægemiddel på baggrund af. 

 

Green Pharma partnership 

I efteråret 2023 har vi igangsat partnerskabet "Green Pharma partnership" i samarbejde med Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitetshospital.
Samarbejdets hensigt er at styrke:  

1) datagrundlaget for viden om klima- og miljøpåvirkning.  

2) forskning på området og  

3) formidling af klima- og miljøeffekter af lægemidler - målrettet sundhedsprofessionelle og borgere.  

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du gerne vil følge med i udviklingen af information omkring lægemidlers påvirkning af klima og miljø.