Ryzodeg®

Ryzodeg 100 Flextouch, Ryzodeg 100 Penfill
A10AD06
 

Ryzodeg® er et middel mod diabetes. Kombinationspræparat af langtidsvirkende insulinlignende middel med jævnt fordelt virkning over et døgn samt af hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinlignende middel.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Hold øje med blodsukkeret - og reagér, når det er for højt eller for lavt. Vær opmærksom på at tage den rigtige insulinpen. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ryzodeg® anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.

 

Diabetes 1 

 • Voksne og børn over 2 år. Individuel dosering.
 • Dosis tages 1-2 gange i døgnet sammen med et hovedmåltid. Ved dagens andre måltider tages et hurtigt indsættende insulin.

 

Diabetes 2 

 • Voksne. Individuel dosering med startdosis på 10 E.
 • Børn over 2 år. Individuel dosering.
 • Dosis tages 1-2 gange i døgnet enten alene, sammen med tabletter mod diabetes eller sammen med anden insulin i forbindelse med et hovedmåltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed, Nældefeber.
Ikke kendt. Ændring i fedtvævet på indstiksstedet.
Fordybninger i huden.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon(1450).
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

Særlige advarsler

Ryzodeg® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Anvendes med forsigtighed til børn, især i alderen 2-5 år, da de har øget risiko for at få lavt blodsukker.
 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:  

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Ryzodeg®.  
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Ryzodeg®.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan i sjældne tilfælde medføre for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med lægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen.
 • Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Halveringstid i blodet () er over 24 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 • Insulin i FlexTouch® pen:
  • FlexTouch® pen anvendes sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
  • Kan gives i doser på 1-80 E.
  • Dosistæller på penne viser antal enheder (E).
 • Insulin i Penfill® cylinderampul:
  • Penfill® cylinderampul anvendes sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.  

  

Holdbarhed   

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • Insulin i FlexTouch® pen
   • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30ºC) eller i køleskab (2-8ºC).
   • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys
  • Insulin i Penfill® cylinderampul
   • Må ikke opbevares i køleskab.
   • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
   • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Lægemiddelformer

 • Ryzodeg® 100, FlexTouch®, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 E insulin degludec/insulin aspart i forholdet 70/30.
 • Ryzodeg® 100, Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin degludec/insulin aspart i forholdet 70/30.
 • Hver pen/cylinderampul indeholder i alt 3 ml injektionsvæske.

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Phenol : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Zinkacetat : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml 914,50
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml 914,50

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 156 x 19
Ryzodeg® FlexTouch®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Ryzodeg® FlexTouch®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 11 x 67
Til brug i flergangspen
Ryzodeg® Penfill®
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder
 
NovoPen® 6, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder
 
NovoPen Echo® Plus, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...