Elvanse

Kan om nødvendigt anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Elvanse påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Forbudt
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Elvanse påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.Ing...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Elvanse bruges mod

Elvanse er et middel mod ADHD.  

 

Elvanse anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) hos voksne, unge og børn over 6 år.
Elvanse bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Elvanse

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  20 mg, 20 mg, 20 mg, 30 mg, 30 mg, 30 mg, 40 mg, 40 mg, 40 mg, 50 mg, 50 mg, 50 mg, 60 mg, 60 mg, 60 mg, 70 mg, 70 mg og 70 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
hårde kapsler  20 mg, 20 mg, 20 mg, 30 mg, 30 mg, 30 mg, 40 mg, 40 mg, 40 mg, 50 mg, 50 mg, 50 mg, 60 mg, 60 mg, 60 mg, 70 mg, 70 mg og 70 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  20 mg, 20 mg, 20 mg, 30 mg, 30 mg, 30 mg, 40 mg, 40 mg, 40 mg, 50 mg, 50 mg, 50 mg, 60 mg, 60 mg, 60 mg, 70 mg, 70 mg og 70 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som kapsler.   

   

Voksne, børn og voksne over 6 år   

Dosis er individuel. Sædvanlig begyndelsesdosis er 20 mg i døgnet, taget om morgenen. Dosis kan øges med 20 mg ugentlig til normalt højst 70 mg i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.

   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved stop af behandlingen kan der være risiko for udvikling af depression - specielt ved misbrug.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter
Vægttab
Nedsat appetit
Hovedpine
Søvnløshed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Feber, Træthed
Svimmelhed
Aggressivitet, Manglende evne til at styre følelsesmæssige udtryk, Søvnighed Irritabilitet, Tics
Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Sløret syn Forstørrede pupiller
Smagsforstyrrelser, Tænderskæren
Overfølsomhed Nældefeber
Rysten, Ufrivillige rykkende bevægelser Sygelig taletrang
Angst, Depression, Hallucinationer, Humørsvingninger, Hyperaktivitet, Manier, Sygelig trang til afpilning af egen hud, Uro og rastløshed Rastløshed
Brystsmerter
Åndenød
Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sygdom i hjertemuskulaturen
Leverbetændelse
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Påvirkning af ekg
Kramper
Opstemthed, Psykoser

De ovennævnte bivirkninger gælder for børn 6-12 år. Lignende bivirkninger ses hos børn 13-17 år, dog forekommer hjertebanken, åndenød, rastløshed og rysten som almindelige bivirkninger og sygdom i hjertemuskulaturen og opstemthed som ikke almindelig bivirkninger.  

For voksne ses desuden også brystsmerter, nedsat sexlyst og rejsningsproblemer, tænderskæren, forhøjet blodtryk og hyperaktivitet som almindelige bivirkninger og mundtørhed som meget almindelig bivirkning.  

Det skal du vide, når du tager Elvanse

Hvornår må du ikke tage Elvanse

Hvornår må du ikke tage Elvanse

Midlet bør ikke anvendes, hvis du lider af:   Agit...

Midlet bør ikke anvendes, hvis du lider af:   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved: Bipolar lidelse ...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom), da der er risiko for starte en periode med mani eller blandet mani og depression.
  • Psykoser pga. risiko for forværring.
  • Hjerte-kar-sygdomme. Pludselig død er set ved hjertefejl eller andre alvorlige hjertesygdomme. Midlet kan øge puls, blodtryk og muligvis medføre en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen (forlænget QT-interval). Bør undgås ved bl.a. forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk og hjertekrampe (angina pectoris).
  • Tidligere tilfælde af kramper eller unormalt resultat af en EEG-undersøgelse (undersøgelse af hjernens elektriske aktivitet), da midlet kan øge tendensen til kramper.
  • Misbrug, da midlet kan give opstemthed (eufori) og virke afhængighedsskabende hos misbrugere.
  • Ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics) eller Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde) også hvis disse sygdomme findes i din familie.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt jævnligt.
 • Det anbefales, at lægen kontrollerer blodtryk og hjertefunktion og symptomer på psykiske sygdomme før og under behandlingen.
 • Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Hvis der under behandlingen opstår angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani, skal man kontakte lægen.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

Anden medicin sammen med Elvanse

Anden medicin sammen med Elvanse

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Elvanse må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en alvorlig tilstand, der kræver hurtig lægehjælp og bl.a. består af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Midler der påvirker urinens surhedsgrad kan påvirke udskillelsen og dermed virkningen af Elvanse.
 • Disulfiram (middel mod alkoholmisbrug) kan øge virkningen af Elvanse.
 • Blodtrykket kan stige ved kombination med bl.a. visse midler til bedøvelse. Hvis det er muligt, skal behandlingen med Aduvanz stoppes på operationsdagen.
 • Kombination med visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan give øget risiko for hjerte-kar-sygdom.
 • Elvanse kan øge virkningen af en række midler, bl.a.: Visse blodfortyndende midler (fx warfarin), visse midler mod epilepsi (fx phenobarbital, phenytoin, primidon), morphin (middel mod smerter) og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva og SSRI).
 • Visse midler (fx midler mod psykoser) kan nedsætte virkningen af Aduvanz.
 • Elvanse kan nedsætte effekten af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Visse midler mod fx forhøjet blodtryk og Elvanse modvirker hinandens effekt.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol og Elvanse påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Elvanse

Alkohol og Elvanse påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.
Forbudt

Doping

Brug af Elvanse vil blive betragtet som doping i konk...

Brug af Elvanse vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Elvanse må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som kapsler.  

  

Voksne, børn og voksne over 6 år  

Dosis er individuel. Sædvanlig begyndelsesdosis er 20 mg i døgnet, taget om morgenen. Dosis kan øges med 20 mg ugentlig til normalt højst 70 mg i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.

  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Elvanse

 • Virker mod ADHD ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 11 timer (dexamfetamin).

Hvad indeholder Elvanse?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
hårde kapsler 20 mg
Farve
20 mg  (2care4)
Farve
20 mg  (Orifarm)
Farve
30 mg
Farve
30 mg  (Orifarm)
Farve
30 mg  (2care4)
Farve
40 mg
Farve
40 mg  (2care4)
Farve
40 mg  (Orifarm)
Farve
50 mg
Farve
50 mg  (2care4)
Farve
50 mg  (Orifarm)
Farve
60 mg
Farve
60 mg  (Orifarm)
Farve
60 mg  (2care4)
Farve
70 mg
Farve
70 mg  (Orifarm)
Farve
70 mg  (2care4)
Farve
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Elvanse kan erstattes med

  

hårde kapsler 20 mg
 
hårde kapsler 30 mg
 
hårde kapsler 40 mg
 
hårde kapsler 50 mg
 
hårde kapsler 60 mg
 
hårde kapsler 70 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
S489, 20 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 20 mg
 

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
S489, 30 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 30 mg
 

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
S489, 40 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 40 mg
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
S489, 50 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 50 mg
 

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
S489, 60 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 60 mg
 

Hårde kapsler  70 mg

Præg:
S489, 70 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink, Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 70 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.029,50
Recept hårde kapsler 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.267,70
Recept hårde kapsler 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.027,20
Recept hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.030,65
Recept hårde kapsler 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.110,00
Recept hårde kapsler 30 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.281,05
Recept hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.030,65
Recept hårde kapsler 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.267,70
Recept hårde kapsler 40 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.160,00
Recept hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.038,50
Recept hårde kapsler 50 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.108,65
Recept hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.110,00
Recept hårde kapsler 60 mg (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.086,85
Recept hårde kapsler 60 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.086,00
Recept hårde kapsler 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.085,50
Recept hårde kapsler 70 mg (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.097,50
Recept hårde kapsler 70 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.096,90
Recept hårde kapsler 70 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Elvanse
30 stk. 1.093,15
 
Elvanse markedsføres af: Takeda Pharma
 
 
 

Revisionsdato

09.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...