Serenase®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Serenase®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Serenase®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Serenase® bruges mod

Serenase® er et middel mod psykoser. Lavdosismiddel.  

 

Serenase® anvendes til:  

 • Psykoser (unge over 13 år og voksne)
 • Delirium (voksne)
 • Mani (voksne)
 • Akut uro ved psykoser eller mani (voksne)
 • Vedvarende aggression ved visse typer demens (Alzheimers eller vaskulær)
 • Vedvarende aggression ved autisme eller udviklingsforstyrrelser (børn og unge 6-17 år)
 • Alvorlige tilfælde af tics - fx ved Tourettes syndrom (børn og unge 10-17 år samt voksne)
 • Visse tilfælde af Huntingtons chorea (sygdom med ukontrollerede muskelbevægelser) (voksne)
 • Kvalme og opkastning.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Serenase®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  5 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  5 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  5 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter, oral opløsning (væske til at drikke) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.   

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.   

   

Bemærk:   

 • Tabletter. Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Ufrivillige rykkende bevægelser Hovedpine
Uro og rastløshed Søvnløshed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Synsforstyrrelser
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytdannelse
Leverpåvirkning
Vægtændring
Øget muskelspænding
Langsomme bevægelser, Motorisk uro, Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser
Depression, Psykoser Døsighed
Manglende vandladning
Rejsningsproblemer
Hududslæt
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hurtig puls
Sløret syn
Feber
Leverbetændelse Gulsot
Allergiske reaktioner Nældefeber
Kramper, Stivhed Muskelstivhed
Gangforstyrrelser, Kramper i halsmuskulaturen, Parkinsonisme, Sløvhed
Forvirring Rastløshed
Udebleven menstruation Brystsmerter, Mælkeflåd, Nedsat sexlyst, Smertefulde menstruationer, Ubehag i brysterne
Åndenød
Overfølsomhed over for sollys Hudkløe, Øget svedtendens
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*)
Muskelkramper
Vedvarende krampe i tyggemusklen
Seksuelle forstyrrelser Kraftig menstruation, Menstruationsforstyrrelser
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ekstra hjerteslag, Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser
Lav legemstemperatur, Pludselig død
Alvorlig leversvigt, Ophobning af galde
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet
Lavt blodsukker
Nedbrydning af muskelvæv
Bevægelsesbesvær
Langvarig smertefuld erektion, Udvikling af bryster hos mænd
Hævelse i struben, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Alvorlig hudreaktion
Karbetændelse

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

  

 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Akut glaukom er rapporteret ved samtidig indtag af nogle særlige andre midler som fx levodopa (mod Parkinsons sygdom).

  

Det skal du vide, når du tager Serenase®

Hvornår må du ikke tage Serenase®

Hvornår må du ikke tage Serenase®

Ved svækkelse af centralnervesystemet Parkinsons sygdom En ...
 • Ved svækkelse af centralnervesystemet
 • Parkinsons sygdom
 • En særlig type demens (Lewy Body)
 • Progressiv supranukleær parese (PSP) - en sjælden kronisk lidelse i hjernen
 • Nylig blodprop i hjertet
 • Ubehandlet hjertesvigt
 • Visse forstyrrelser af hjerterytmen (nuværende eller tidligere)
 • For lavt kalium-niveau i blodet
 • Samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Anvendes med forsigtighed: Til ældre Ved hjerte-kar-sygdom ...
 • Anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved hjerte-kar-sygdom
  • Ved øget produktion af hormon fra skjoldbruskkirtlen
  • Ved tendens til kramper
  • Ved organiske psykiske lidelser
  • Ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Ved risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika og herunder særligt bl.a. Serenase®, kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen.
  Midlet skal anvendes med særlig forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Begyndelsesdosis skal halveres og evt. dosisøgning skal ske langsomt ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Serenase®

Anden medicin sammen med Serenase®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Serenase® øger den søvndyssende virkning af sovemidler, beroligende midler, antihistaminer og smertestillende midler.
 • Serenase® kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression) og codein (middel mod smerter og hoste).
 • En række midler (heriblandt visse midler mod depression og visse midler mod svamp) kan øge virkningen af Serenase®.
 • Visse midler (fx rifampicin (antibiotikum), carbamazepin og phenobarbital (midler mod epilepsi)) kan hæmme virkningen af Serenase® og det kan blive nødvendigt at øge dosis efter aftale med lægen.
 • Promethazin (middel mod transportsyge) og orphenadrin (middel mod Parkinsons sygdom) øger virkningen af Serenase®.
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Serenase® nedsætter virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
Holdbarhed

Holdbarhed

Oral opløsning   Holdbar 3 måneder efter åbning. K...

Oral opløsning   

 • Holdbar 3 måneder efter åbning.
 • Kan opblandes med vand umiddelbart inden indtag, men må ikke blandes med andre væsker.

Injektionsvæske   

 • Opbevares beskyttet mod lys.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Serenase®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.

Alkohol og Serenase®

Alkohol bør undgås.   Du skal være meget var...

Alkohol bør undgås.   

Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Serenase®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Serenase® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter, oral opløsning (væske til at drikke) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.  

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.  

  

Bemærk:  

 • Tabletter. Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Serenase®

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Virkningen ved kvalme og opkastning indtræder i løbet af ½-1 time (tabletter og oral opløsning).
 • Halveringstiden I blodet () er 21-24 timer

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
JANSSEN
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Blå
Mål i mm: 6,7 x 6,7
tabletter 5 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 92,85
Recept oral opløsning 2 mg/ml 100 ml 123,70
Recept injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 5 amp. a 1 ml 52,80
 
Serenase® markedsføres af: Janssen
 
 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...