Temgesic® bruges til behandling af

Smerter

Temgesic®

N02AE01
 

Temgesic® er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Temgesic® anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige. 

Doseringsforslag

Findes som resoribletter og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre. 


Resoribletter 

 • Voksne. Sædvanligvis anbringes 0,2 mg eller 0,4 mg under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.
 • Børn over 37,5 kg. Sædvanligvis 0,2 mg under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.


Injektionsvæske 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-2 ml (0,3-0,6 mg) 3-4 gange i døgnet. 
 • Børn over 6 mdr. Sædvanligvis 3-6 mikrogram pr. kg legemsvægt 3-4 gange i døgnet.


Bemærk: 

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Sløvhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Opkastning.
Hovedpine.
Åndenød.
Øget svedtendens.
Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Langsom puls.
Tinnitus.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Øjenbetændelse.
Koma, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Aggressivitet, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Nervøsitet, Opstemthed, Psykoser, Talebesvær.
Manglende vandladning.
Rødme.
Blåfarvning af huden, Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.
Kramper.
Koordinationsbesvær.
Humørsvingninger, Uro og rastløshed.
Ikke kendt. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Søvnighed.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen under søvn.

Ved brug af plaster forekommer desuden meget ofte hudreaktioner og ubehag på påsætningsstedet. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer. 

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Resoribletter og injektionsvæske bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Temgesic®, mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og alkohol kan øge Temgesic®s sløvende virkning.
 • Temgesic® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl og tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosering. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-36 timer.
 • Resoribletter: Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer. Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Plaster: Buprenorphin frigives løbende fra plastret indtil næste planlagte plasterskift. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 4 døgn.

Lægemiddelformer

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 0,2 mg eller 0,4 mg buprenorphin (som hydrochlorid). 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,3 mg buprenorphin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Andre:
Glucose : injektionsvæske, opl. 0,3 mg/ml
Lactose : sublinguale resoribletter 0,2 mg, sublinguale resoribletter 0,2 mg  (Orifarm) , sublinguale resoribletter 0,2 mg  (2care4) , sublinguale resoribletter 0,4 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,3 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Injektionsvæske 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 0,2 mg 50 stk. (blister) 287,80
Recept sublinguale resoribletter 0,2 mg  (Orifarm) 50 stk. (blister) 287,80
Recept sublinguale resoribletter 0,2 mg  (2care4) 50 stk. (blister) 275,05
Recept sublinguale resoribletter 0,4 mg 50 stk. (blister) 287,80
Recept injektionsvæske, opl. 0,3 mg/ml 5 x 1 ml 65,20

Substitution

sublinguale resoribletter 0,2 mg
Norvipren Sandoz, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 
sublinguale resoribletter 0,4 mg
Norvipren Sandoz, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  0,2 mg

Præg:
L
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
sublinguale resoribletter 0,2 mg
 

Sublinguale resoribletter  0,4 mg

Præg:
H
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
sublinguale resoribletter 0,4 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...