Norvipren

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Norvipren.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan nedsætte din reaktionsevne.
Forbudt
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Norvipren.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan nedsætte din reaktionsevne.
Alkohol: Vær forsigtig.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdo...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Norvipren bruges mod

Norvipren er et stærkt smertestillende middel.  

 

Norvipren anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Norvipren

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
sublinguale resoribletter  200 mikrogram og 400 mikrogram.
 • Tages uden mad.   

 • Efter fuldstændig opløsning af resoribletten kan indtgaes mad eller væske.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

sublinguale resoribletter  200 mikrogram og 400 mikrogram.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
sublinguale resoribletter  200 mikrogram og 400 mikrogram.
 • Må ikke synkes hele.   

 • Lægges på tungen.   

 • Må ikke tygges.   

 • Skal opløses fudstændigt under tungen.   

 • Må ikke suges.   

OBS

Kan ikke anvendes ved mundtørhed.   

  

Dosering

Findes som resoribletter.   

 • Voksne. Sædvanligvis anbringes 200 eller 400 mikrogram under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.
 • Børn over 37,5 kg. Sædvanligvis 200 mikrogram under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.

   

Bemærk:   

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Svimmelhed
Rødme Hudkløe
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Mundtørhed
Kraftesløshed, Træthed
Nedsat appetit
Muskelsvaghed
Rysten Hovedpine
Forvirring, Nervøsitet Søvnløshed
Åndenød
Hududslæt, Øget svedtendens
Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Langsom puls Hjertebanken, Hurtig puls
Tinnitus
Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjenbetændelse Tørre øjne
Hikke, Luft fra tarmen, Smagsforstyrrelser
Abstinenser* Feber, Kuldegysninger
Overfølsomhed Nældefeber
Faldtendens Reaktioner og ubehag på påføringsstedet
Leverpåvirkning, Vægttab
Kramper Muskelsmerter
Hukommelsesbesvær, Koma, Koordinationsbesvær, Migræne, Nedsat følesans, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Aggressivitet, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Talebesvær, Uro og rastløshed Mareridt, Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Manglende vandladning, Pludselig vandladningstrang, Ufrivillig vandladning
Brystsmerter, Nedsat sexlyst
Hoste, Hvæsen
Tør hud
Besvimelsesanfald, Blåfarvning af huden, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Kredsløbschok, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe
Hævede øjenlåg, Små pupiller
Tarmslyng Synkebesvær
Balanceforstyrrelser
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet
Influenzalignende symptomer
Væskemangel
Psykoser
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser
Forværret astma, Nedsat vejrtrækning, Vejrtrækningsstop Hyperventilation, Høfeber
Blodtryksfald når man rejser sig Afslapning af karrenes muskler
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øresmerter
Hududslæt med betændte blærer
Ufrivillige muskelsammentrækninger
Afhængighed af midlet*, Humørsvingninger
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i nedre del af tyktarmen
Tilvænning Abstinenslignende symptomer
Galdesten
Øget følsomhed for smerter
Søvnighed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Pauser i vejrtrækningen under søvn
Hududslæt ved kontakt med midlet Misfarvning af huden

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen efter langvarig brug og særligt ved samtidig stof- eller alkoholmisbrug, eller hvis du har en alvorlig psykisk lidelse.  

 • Ved brug af plaster forekommer desuden meget ofte hudreaktioner og ubehag på påsætningsstedet.
 • Plasteret bør ikke udsættes for ekstern varme fra fx varmepuder, varmedunke, varmelamper eller sauna og karbad, da det kan medføre øget optag af det aktive stof. Dette skal man også være opmærksom på, hvis man har feber.
 • Opioider kan medføre hormonelle ændringer i blodet.

Det skal du vide, når du tager Norvipren

Hvornår må du ikke tage Norvipren

Hvornår må du ikke tage Norvipren

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende virkning. Ved udtalt mu...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Resoribletter og injektionsvæske bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Norvipren

Anden medicin sammen med Norvipren

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Norvipren, mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og alkohol kan øge Norviprens sløvende virkning.
 • Norvipren kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl og tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosering. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Norvipren.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan nedsætte din reaktionsevne.

Alkohol og Norvipren

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Norvipren.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Det kan nedsætte din reaktionsevne.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Forbudt

Doping

Brug af Norvipren vil blive betragtet som doping i ko...

Brug af Norvipren vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Norvipren må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som resoribletter.  

 • Voksne. Sædvanligvis anbringes 200 eller 400 mikrogram under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.
 • Børn over 37,5 kg. Sædvanligvis 200 mikrogram under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.

  

Bemærk:  

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Sådan virker Norvipren

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-36 timer.
 • Resoribletter: Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer. Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Plaster: Buprenorphin frigives løbende fra plastret indtil næste planlagte plasterskift. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 4 døgn. Halveringstiden i blodet () er 30-34 timer.

 

Hvad indeholder Norvipren?

Norvipren kan erstattes med

  

sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  200 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  400 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 8
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram 50 stk. (blister) Udgået 01-05-2023
Recept sublinguale resoribletter 400 mikrogram 50 stk. (blister) 271,45
 
Norvipren markedsføres af: Sandoz
 
 
 

Revisionsdato

19.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...