Topiramat "Actavis"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Topiramat "Actavis".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Topiramat "Actavis" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Topiramat "Actavis".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Topiramat "Actavis" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Topiramat "Actavis" bruges mod

 

Topiramat "Actavis" er et middel, der anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Anvendes desuden forebyggende mod migræne.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Topiramat "Actavis"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   


Epilepsi
Dosis er individuel og afhænger desuden af, om behandlingen kombineres med andre epilepsimidler. De her angivne doseringsforslag er vejledende, når Topiramat anvendes som eneste epilepsimiddel.   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 25 mg.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis højst 500 mg i døgnet fordelt på 2 doser, men i svære tilfælde kan doser op til 1.000 mg i døgnet komme på tale.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt om aftenen i en uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5- 1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-9 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

   

Ved anvendelse sammen med andre epilepsimidler skal dosis justeres, afhængig af hvilket middel der indtages.   

   

Forebyggelse af migræne   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Derefter kan døgndosis øges med 25 mg hver anden uge, til man når 100 mg i døgnet fordelt på 2 doser.
  Vedligeholdelsesdosis.
  Sædvanligvis 50-200 mg i døgnet fordelt på 2 doser fx morgen og aften.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over uger til måneder for at undgå abstinenssymptomer.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme
Træthed
Vægttab
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Depression Døsighed
Forkølelsessymptomer
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Tinnitus, Øresmerter
Dobbeltsyn, Sløret syn, Ufrivillige øjenbevægelser
Mavesmerter Betændelse i mavens slimhinde, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand Feber, Kraftesløshed
Allergiske reaktioner
Vægtøgning
Nedsat appetit
Kramper, Ledsmerter, Muskelsvaghed Muskelsmerter
Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Rysten, Sløvhed, Ændret følesans i munden
Aggressivitet, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Langsom tankevirksomhed, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær, Uro og rastløshed Søvnløshed
Hyppig og smerterfuld vandladning, Nyresten
Hoste, Næseblod, Snue
Hårtab Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i lymfekirtler, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Langsom puls Hjertebanken
Høretab
Nærsynethed Forstørrede pupiller, Lysfølsomhed i øjet, Tørre øjne, Tåreflåd
Betændelse i bugspytkirtlen Dårlig ånde, Luft fra tarmen, Sure opstød, Øget spytdannelse
Forhøjet temperatur
Væskeophobning i ansigtet Nældefeber
Influenzalignende symptomer
For lidt kalium i blodet, For meget syre i blodet Tørst, Øget appetit
Ufrivillige rykkende bevægelser
Hallucinationer, Opstemthed, Personlighedsændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd
Blod i urinen, Ufrivillig vandladning
Rejsningsproblemer Nedsat sexlyst
Åndenød
Ophør af svedproduktion, Rødme
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk Rødme og varmefølelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Grøn stær, Synstab Hævede øjenlåg
Leverbetændelse
Alvorlig hudreaktion, Hævelse omkring øjnene
Manier
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Årehindebetændelse i øjet Hævelse i øjets slimhinde
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Påvirkning af hjernen og pludseligt synstab kan opstå pga. opstået forøget tryk i øjet (grøn stær).   

Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.   

Det skal du vide, når du tager Topiramat "Actavis"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

For at undgå nyrestensdannelse skal man drikke rigeligt med...
 • For at undgå nyrestensdannelse skal man drikke rigeligt med væske under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis gradvist nedsættes.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.
 • Tabletterne indeholder indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Topiramat "Actavis"

Anden medicin sammen med Topiramat "Actavis"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Topiramat "Actavis" kan nedsætte virkningen af østrogener (hormon) samt virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
 • Topiramat "Actavis" kan nedsætte virkningen af visse blodfortyndende midler.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

   

Fertile kvinder og mænd

Der bør anvendes sikker beskyttelse, og der bør foreligge en negativ graviditetstest forud for behandlingsstart.    

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Topiramat "Actavis".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Topiramat "Actavis" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Topiramat "Actavis"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Topiramat "Actavis".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Topiramat "Actavis" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Topiramat "Actavis" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  


Epilepsi
Dosis er individuel og afhænger desuden af, om behandlingen kombineres med andre epilepsimidler. De her angivne doseringsforslag er vejledende, når Topiramat anvendes som eneste epilepsimiddel.  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 25 mg.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis højst 500 mg i døgnet fordelt på 2 doser, men i svære tilfælde kan doser op til 1.000 mg i døgnet komme på tale.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt om aftenen i en uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5- 1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-9 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

  

Ved anvendelse sammen med andre epilepsimidler skal dosis justeres, afhængig af hvilket middel der indtages.  

  

Forebyggelse af migræne  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Derefter kan døgndosis øges med 25 mg hver anden uge, til man når 100 mg i døgnet fordelt på 2 doser.
  Vedligeholdelsesdosis.
  Sædvanligvis 50-200 mg i døgnet fordelt på 2 doser fx morgen og aften.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)  

Sådan virker Topiramat "Actavis"

 • Virker på delvis ukendt måde, men midlet øger virkningen af signalstoffet GABA i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-30 timer.

Topiramat "Actavis" kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
V1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
V3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
V4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
V5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,2 x 18,3
filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.)
Topiramat "Actavis"
60 stk. 94,25
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Topiramat "Actavis"
60 stk. 41,85
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Topiramat "Actavis"
60 stk. 183,70
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.)
Topiramat "Actavis"
60 stk. 116,60
 
Topiramat "Actavis" markedsføres af: TEVA
 
 
 

Revisionsdato

08.12.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...