Gemadol® Retard bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depotkapsler

Gemadol® Retard

N02AX02
 

Gemadol® Retard er et smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Gemadol® Retard anvendes ved moderate til stærke smerter.
Depotkapsler er ikke egnede til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter. 

Doseringsforslag

Findes som depotkapsler. 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 50-100 mg 2 gange i døgnet.
 • Dosis kan øges efter behov til 150-200 mg 2 gange i døgnet.


Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes: Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med lidt vand.
 • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Træthed.
Hovedpine.
Døsighed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken, Hurtig puls.
Diarré, Oppustethed, Sure opstød.
Nældefeber.
Hudkløe, Hududslæt.
Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Sløret syn, Forstørrede pupiller, Små pupiller.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Nedsat eller øget appetit.
Kramper, Muskelsvaghed.
Koordinationsbesvær, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær, Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Manglende vandladning, Smertefuld vandladning.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk.
Ikke kendt. Hikke.
Abstinenser*, Tilvænning.
Serotoninsyndrom.
Dårligt fungerende binyrebark, Lavt blodsukker.
Afhængighed af midlet.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen. 

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Gemadol® Retard.
 • Gemadol® Retard kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Gemadol® Retard kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Gemadol® Retard må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Gemadol® Retard og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Ved indtag på grund af akutte smerter (fx akut lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn.  

Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 5-6 timer.

Lægemiddelformer

Depotkapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg eller 100 mg tramadolhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depotkapsler 50 mg, depotkapsler 50 mg  (2care4)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depotkapsler 50 mg, depotkapsler 50 mg  (2care4) , depotkapsler 100 mg, depotkapsler 100 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : depotkapsler 50 mg, depotkapsler 50 mg  (2care4) , depotkapsler 100 mg, depotkapsler 100 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotkapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 64,95
Recept depotkapsler 50 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) Udgået 13-06-2022
Recept depotkapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 136,30
Recept depotkapsler 50 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 168,95
Recept depotkapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 226,85
Recept depotkapsler 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 228,20

Foto og identifikation

Depotkapsler  50 mg

Præg:
T50SR
Kærv: Ikke relevant
Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 5,2 x 14,2
depotkapsler 50 mg
 

Depotkapsler  100 mg

Præg:
T100SR
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,7
depotkapsler 100 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

19.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...