Ciprofloxacin "Fresenius Kabi"

J01MA02
 

Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" er et antibiotikum. Fluorquinolon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" anvendes til: 

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre. 

 

Infektioner 

 • 200-400 mg 2 gange i døgnet.


Akut lungebetændelse ved cystisk fibrose  

 • Børn over 5 år. Sædvanligvis 10 mg pr. kg legemsvægt 3 gange i døgnet. højst 1.200 mg pr. døgn.


Komplicerede urinvejsinfektioner  

 • Børn. 6-10 mg pr. kg legemsvægt hver 8. time, højst 400 mg pr. dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Svimmelhed.
Infektion med resistente svampe.
Ledsmerter.
Anoreksi - nervøs spisevægring, Hyperaktivitet, Uro og rastløshed.
Påvirkning af nyrerne.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Høretab, Tinnitus.
Synsforstyrrelser**.
Tyktarmsbetændelse.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Kramper, Ledbetændelse, Muskelkramper, Øget muskelspænding.
Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression*, Forvirring, Hallucinationer.
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresvigt.
Åndenød.
Overfølsomhed over for sollys.
Besvimelsesanfald, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Ødelæggelse af levercellerne***.
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Seneskader.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Migræne, Øget tryk i hjernen, Øget tryk i kraniet.
Psykoser*.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Karbetændelse.
Ikke kendt. Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser.
Påvirkning af ekg, Øget blødningstendens.
Koma pga. for lavt blodsukker****.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Let øget stemningsleje, Manier.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Evt. med selvmords tanker eller selvmordsadfærd.  

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt. 

**** Især hos diabetespatienter. 

 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med ciprofloxacin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:
  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.

Bør ikke anvendes

Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" bør ikke anvendes 

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).
 • Hvis du er overfølsom over for visse antibiotika af typen fluorquinoloner.

Særlige advarsler

Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Hjerteklapsygdom:
  • Hvis du har en hjerteklapsygdom og samtidig har fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, forhøjet blodtryk, leddegigt og betændelse i hjerteklappen, er der risiko for problemer med hjerteklapsygdommen under behandlingen. Derfor skal du øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis du oplever:
   • akut åndenød
   • nyopstået hjertebanken
   • væskeansamling i maven eller benene.
  • Optagelsen af Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
  • Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
  • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
  • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
  • Kontakt straks en øjenlæge, hvis du oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
  • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
  • Kontakt din læge, hvis du får:
   • smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
  • Kontakt en læge, hvis du får:
   • pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
  • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
  • Hvis du har diabetes, er det vigtigt med omhyggelig kontrol af dit blodsukker pga. risiko for forstyrrelser i blodsukker ved behandling med Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" - der er set tilfælde af koma pga. for lavt blodsukker. Det gælder særligt hos ældre diabetespatienter, som er i samtidig behandling med tabletter mod diabetes 2 eller med insulin.
  • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
  • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.
  • Natriumindhold
   100 ml (200 mg) indeholder natrium svarende til 0,9 g natriumchlorid. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel) eller agomelatin (middel mod depression).
 • Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel), methotrexat (middel mod leddegigt) og zolpidem (sovemiddel).
 • Ciprofloxacin "Fresenius Kabi" har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Ciprofloxacin "Fresenius Kabi":
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller for højet blodtryk i lungerne)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel).
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Fresenius Kabi", og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Ciprofloxacin "Fresenius Kabi".
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.
 • Forsigtighed hos patienter med kendt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og samtidig behandling med lægemidler, der påvirker hjertets elektriske impulser, fx fluconazol (svampemiddel), tricykliske antidepressive midler eller makrolider.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan anvendes kortvarigt i 1. trimester efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-7 timer.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ciprofloxacin (som hydrogensulfat). 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 100 ml (KabiPac) 150,50
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 200 ml (KabiPac) 191,75
 
 
 

Revisionsdato

17.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...