Levemir®

Levemir FlexPen, Levemir Penfill
A10AE05
 

Levemir® er et middel mod diabetes. Langsomt indsættende og langtidsvirkende insulinlignende middel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Hold øje med blodsukkeret - og reagér, når det er for højt eller for lavt. Vær opmærksom på at tage den rigtige insulinpen. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Levemir® anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.  

 

Voksne og børn over 1 år 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen, og midlet indsprøjtes af patienten selv.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Dosis tages 1-2 gange i døgnet og bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Bemærk: Cylinderampullen er beregnet til anvendelse i særlig insulinpen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nethindeforandringer, Uskarpt syn.
Allergiske reaktioner.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Fordybninger i huden.

For stor dosis i forhold til behovet: Ved for stor dosis i forhold til behovet falder for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe. Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker. En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med . Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.  

Særlige advarsler

Levemir® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:  

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Levemir®.  
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Levemir®.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med lægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen. Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder 3-4 timer efter indsprøjtning under huden og varer op til 24 timer, afhængig af dosis.
 • Halveringstid i blodet () er 5-7 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Injektionsvæske dispenseret i Penfill cylinderampul er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® nåle.
 • Injektionsvæske dispenseret i FlexPen er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Insulin, somikkeer taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, somer i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Lægemiddelformer

Levemir® FlexPen®, injektionsvæske, opløsning i pen. 1 ml indeholder 100 E insulin detemir.
Levemir® Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin detemir. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Phenol : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Glycerol : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml
Zinkacetat : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 3 ml 86,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml Udgået 27-06-2022
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) Udgået 19-09-2022
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (2care4) 660,35
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml 362,80

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml

Farve: Grøn
Mål i mm: 158 x 18
Levemir® FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Levemir® FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml

Farve: Grøn
Mål i mm: 11 x 67
Levemir® Penfill®
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder
 
NovoPen® 6, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder
 
NovoPen Echo® Plus, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...