Insulin detemir

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Insulin detemir:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Levemir®  Novo Nordisk injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml