NovoMix®

NovoMix 30 FlexPen, NovoMix 30 Penfill, NovoMix 50 FlexPen
A10AD05
 

NovoMix® er et middel mod diabetes. Hurtigt indsættende og middellangt virkende insulinlignende middel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Hold øje med blodsukkeret - og reagér, når det er for højt eller for lavt. Vær opmærksom på at tage den rigtige insulinpen. Læs mere.  

 

Anvendelse

NovoMix® anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 

Voksne og børn over 10 år 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter.
 • Bemærk:
  • Cylinderampullen er beregnet til anvendelse i særlig insulinpen.
  • Erfaring savnes vedr. børn under 10 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nethindeforandringer, Uskarpt syn.
Allergiske reaktioner.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ændring i fedtvævet.
Ikke kendt. Fordybninger i huden.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

Særlige advarsler

NovoMix® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:  

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af NovoMix®.  
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af NovoMix®.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 15 minutter efter indsprøjtning under huden.
 • Virkningen er kraftigst efter 1-4 timer, og den varer op til 24 timer, afhængig af dosis.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Bemærk: Injektionsvæske dispenseret i cylinderampul er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® nåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke må anvendes.
 • Penne og cylinderampuller, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Lægemiddelformer

NovoMix® 30 FlexPen®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 30 E insulin aspart og 70 E insulin aspart protamin).
NovoMix® 50 FlexPen®, injektionsvæske, suspensioni injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 50 E insulin aspart og 50 E insulin aspart protamin). 

NovoMix® 30 Penfill®, injektionsvæske, suspension i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 30 E insulin aspart og 70 E insulin aspart protamin). 

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Phenol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Glycerol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Protaminsulfat : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Zinkchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml  (FlexPen 30)  5 x 3 ml 490,05
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 477,00
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (2care4) 479,55
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus) 490,05
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 514,20
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml  (FlexPen 50)  5 x 3 ml 514,20
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 10 x 3 ml (2care4) Udgået 16-05-2022
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 10 x 3 ml (Abacus) 838,05
Recept injektionsvæske, susp. 100 E/ml  (Penfill 30)  5 x 3 ml 423,85

Foto og identifikation

Injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 18 x 158
NovoMix® 30 FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoMix® 30 FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml

Farve: Lyserød
Mål i mm: 18 x 158
NovoMix® 50 FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelses hætte og nål
 
NovoMix® 50 FlexPen
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp.  100 E/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 11 x 67
NovoMix® 30 Penfill®
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder
 
NovoPen® 6, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder
 
NovoPen Echo® Plus, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

15.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...