Solu-medrol®

Solu-Medrol lactosefri
H02AB04
 

Solu-medrol® er et binyrebarkhormon

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Solu-medrol® anvendes ved mange forskellige tilstande: bindevævssygdomme (fx svær leddegigt), allergiske sygdomme (fx astma), visse blodsygdomme, sygdomme i fordøjelsesorganerne (fx blødende tyktarmsbetændelse) og leverbetændelse.
 • Anvendes desuden i nogle tilfælde ved nyresygdomme, kræftsygdomme og hjernesvulster.
 • Anvendes desuden ofte efter indgift af adrenalin ved livstruende overfølsomhedsreaktioner.

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre. 

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Hvis behandlingen skal fortsætte i længere tid, skiftes til et præparat, som kan gives som tabletter.

Bivirkninger

Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent. 

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Væksthæmning.
Grå stær.
Mavesår.
Sårhelingsproblemer.
Infektioner.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet.
Knogleskørhed, Muskelsvaghed, Muskelsygdom.
Acne, Småblødninger i hud og slimhinder, Tynd hud.
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben, Væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Knoglebrud pga. svækkede knogler.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner  (anafylaktisk chok).
Ikke kendt. Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertesvigt  (ved eksisterende hjertesygdom).
Nedsat funktion af kønskirtlerne, Udstående øjne.
Forhøjet tryk i øjet, Grøn stær, Sløret syn, Stressøje.
Betændelse i bugspytkirtlen*, Blødning i mave-tarmkanalen, Bughindebetændelse, Forværret mavesår, Hul på tarmen.
Leverbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Nedsatte symptomer ved infektioner.
Seneskader.
Diabetes, For meget syre i blodet, Nedsat følsomhed over for glucose, Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven, Ændringer i blodets fedtindhold.
Henfald af musklerne, Kramper, Ledproblemer, Nedbrydning af knoglevæv.
Hukommelsesbesvær, Øget tryk i hjernen**.
Angst, Depression, Forvirring, Humørsvingninger, Personlighedsforstyrrelser, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser.
Rødme.
Lavt blodtryk.

* Er set ved brug af høje doser til børn. 

** Risikoen er størst ved længerevarende behandling af børn og ses ved ændringer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af behandlingen. 

 • Der er bl.a. set nedsat følsomhed over for glucose, frembrud af latent diabetes og forværring af eksisterende diabetes.
 • Psykiske forstyrrelser som eufori, depression, psykoser, søvnforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser kan forekomme under behandlingen.
 • Ved langtidsbrug af høje doser binyrebarkhormoner kan der forekomme unormal aflejring af fedt omkring rygmarven (epidural lipomatose).
 • Symptomer som kvalme, opkastning, træthed, muskelsmerter, ledsmerter og feber samt nedsat funktion af binyrebarken kan ses, hvis man pludseligt stopper en længerevarende behandling.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.
 • Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 40 mg kan indeholde lactose fra kvæg og kan derfor også indeholde spor af komælksprotein. De pakninger, der indeholder lactose, skal undgås ved mælkeallergi. Pakninger uden lactose er markeret med teksten "lactosefri".

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber). 

 

Immunforsvaret 

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

 

Risiko for knogleskørhed 

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

 

Særlige patientgrupper 

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Børn: Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal hjertefunktion, vækst og udvikling følges.

 

Ophør med behandlingen 

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 mg og 1 g indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

 

Øvrige 

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Solu-medrol®.
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Solu-medrol® kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Solu-medrol® nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Solu-medrol® og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Virkning

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som fx ses ved overfølsomhed og ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Halveringstiden I blodet () er 3-4 timer.

Lægemiddelformer

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1 g methylprednisolon (som natriumsuccinat). 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (uden konservering). 1 hætteglas indeholder 40 mg methylprednisolon (som natriumsuccinat). 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (uden konservering). 1 to-delt hætteglas indeholder 40 mg eller 125 mg methylprednisolon (som natriumsuccinat). 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg
Andre:
Dinatriumphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg  (Paranova Danmark) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg
Lactose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg
Natriumdihydrogenphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg  (Paranova Danmark) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg
Saccharose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg  (Paranova Danmark) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g 1 htgl. + htgl. solvens 780,90
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg 1 to-delt htgl.+solv. u/kons. Udgået 03-05-2021
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg 1 htgl. + solv. u/kons. Udgået 03-05-2021
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg  (laktosefri)  1 htgl. + solv. u/kons. 46,00
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg  (laktosefri)  1 to-delt htgl.+solv. u/kons. 47,40
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg 1 todelt htgl.+solv. u/kons. 112,30
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg  (Paranova Danmark) 1 to-delt htgl. + solvens 102,90
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg 1 htgl. + solvens 398,85
 
 
 

Revisionsdato

27.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...