Overfølsomhed

Revideret: 21.11.2022

Hvad er Overfølsomhed?

Overfølsomhed (hyperreaktivitet) er en tilstand, hvor kroppen reagerer uhensigtsmæssigt på stoffer, der normalt er ufarlige. Overfølsomhed kan også involvere kroppens immunsystem - så kalder vi det allergi (fx pollenallergi eller allergi over for et lægemiddel). Hvis kroppens immunsystem ikke er involveret, hedder overfølsomheden "intolerans". Set fra patientens side føles de to tilstande ens, og i det følgende fokuseres på allergi. 

Symptomer

Symptomerne afhænger af, hvor i kroppen overfølsomhedsreaktionen foregår, men typisk får du symptomer fra: 

I sjældne tilfælde kan der udløses en voldsom allergisk reaktion - anafylaktisk chok - hvor vejrtrækningen besværes, blodtrykket falder kraftigt, og man besvimer. Denne tilstand er livstruende, hvis man ikke kommer under hurtig behandling. Det er typisk kraftig reaktion på insektstik, der kan udløse denne tilstand.  

Hvordan forløber sygdommen?

Allergi begynder som regel i barndommen, hvorimod intolerans typisk opstår i begyndelsen af voksenalderen. Symptomerne aftager gerne med alderen. Meget voldsomme reaktioner kan være livstruende, men de er meget sjældne.

Hvem får sygdommen?

Alle kan blive overfølsomme. Hvert år oplever hver 10. dansker en overfølsomhedsreaktion. Arvemæssige forhold spiller en stor rolle for allergi. Hvis begge forældre har allergi, har deres barn op til 50 % risiko for at få det.  

Hvad er årsagen til overfølsomhed?

Når du kommer i kontakt med det, du er overfølsom over for, udløser det en kraftig reaktion i din krop. Reaktionen begynder med, at nogle bestemte celler i blodet, mastcellerne, frigiver et stof (histamin), som sætter symptomerne i gang. Har du allergi, skyldes det, at nogle af kroppens antistoffer (IgE-antistofferne) genkender det stof, du ikke kan tåle, og binder sig til det.

Den udløsende årsag er især pollen, dyrehår eller husstøvmider, men insektstik og lægemidler, fx penicilliner, kan også udløse overfølsomhed. Fødemidler får ofte skylden for at fremkalde overfølsomhed, men fødemiddelallergi forekommer meget sjældent og næsten kun hos spædbørn i 0-2-års-alderen. Arvemæssige forhold spiller en rolle for allergi.

Flere og flere mennesker i den vestlige del af verden får overfølsomhed. Vi kender ikke årsagen hertil. 

Undersøgelser ved overfølsomhed

Har du allergi, kan lægen teste dig med en såkaldt priktest, hvor du bliver prikket i huden med forskellige kendte allergiudløsende stoffer. Hvis du er allergisk, reagerer din hud med hævelse og rødme. Lægen kan også i en  blodprøve undersøge, om du har IgE-antistoffer i blodet.

Hvis du har intolerans, skal du i en periode undgå det, du mener, at du ikke kan tåle, og bagefter netop udsætte dig for det (en såkaldt provokationstest). Det skal foregå i samråd med din læge. 

  

Priktest

 
  
 
 

Specielle forhold hos børn

Jo yngre barnet er, desto større er sandsynligheden for, at hans eller hendes overfølsomhed skyldes allergi. 

Behandling af overfølsomhed

Den vigtigste behandling er, at du undgår at udsætte dig for de ting, du ikke kan tåle.
En akut, livstruende anafylaktisk reaktion behandles med indsprøjtning af adrenalin og eventuelt binyrebarkhormon og antihistamin.  

Hvis du reagerer meget voldsomt med allergi ved insektstik, kan du forebyggende blive vaccineret mod allergi.

Behandlingen af astma, høfeber og nældefeber er beskrevet under sygdommen.  

Læs også Bivirkninger som skyldes overfølsomhed (allergi)

Lægemidler

Adrenalin ved overfølsomhed

Adrenalin anvendes som førstehjælp ved pludseligt optrædende livstruende overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk chok), der viser sig ved blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper. Overfølsomhedsreaktioner kan i sjældne tilfælde forekomme efter fx insektstik.
Indsprøjtning med adrenalin i en pen kan let foretages af patienten selv, fx ved kendt overfølsomhed over for insektstik. 

Binyrebarkhormon til indsprøjtning

Binyrebarkhormon til indsprøjtning i en blodåre anvendes på sygehuset ved alvorlige tilfælde af astma og ved overfølsomhedsreaktioner, fx efter insektstik, hvor der i sjældne tilfælde kan udløses et såkaldt anafylaktisk chok. Ved et anafylaktisk chok bliver vejrtrækningen besværet, blodtrykket falder kraftigt, og man besvimer. Denne tilstand er livstruende, hvis man ikke kommer under hurtig behandling. 

Antihistaminer til indsprøjtning

Antihistaminer til indsprøjtning anvendes ved alvorlige overfølsomhedsreaktioner, hvor tabletter virker for langsomt eller ikke kan indtages, fx ved bevidstløshed.  

Virksomme stoffer Præparater

Allergivaccination

Allergivaccination mod høfeber og anden overfølsomhed gives sædvanligvis som indsprøjtning. Princippet er, at du over en periode på få måneder får stigende mængder af det stof, du ikke tåler. I starten i meget små mængder. Når topdosis nås, fortsættes behandlingen sædvanligvis med 6-8 ugers interval i 3-5 år. Effekten indtræder allerede efter første fase, men kan øges yderligere undervejs. 

Allergivaccination kaldes også hyposensibilisering eller allergen immunterapi. 

 

Hovedformålet med den lange behandling er dog at få en virkning, som holder i mange år. Hos de fleste vil behandlingen nedsætte behovet for medicin væsentligt, og enkelte vil helt kunne undvære medicin. Effekten er bedst ved allergi over for hveps eller bi og ved høfeber og astma fremkaldt af pollen. 

 

Når allergivaccinationen foretages med tabletter, gives fuld dosis fra starten. Derfor skal første tablet indtages hos en læge, der kan behandle eventuelle bivirkninger. 

Allergitest med allergen-ekstrakter

Flere af disse præparater findes som Soluprick®, Aquagen®, Pharmalgen® eller Alutard®. 

  • Ved priktest benyttes Soluprick®, Aquagen® og Pharmalgen®.
  • Til intrakutantest kan kun anvendes Aquagen® eller Pharmalgen®.
  • Til provokation anvendes kun Aquagen®.
  • Alutard® SQ er udelukkende til behandling. Patienter, der får knuder i huden af det tilsatte aluminiumhydroxid i Alutard®, kan med fordel skifte til Aquagen®.

Forfattere

Carsten Sand (Forfatter)