Hexamycin

J01GB03
 

Hexamycin er et antibiotikum. Aminoglykosid

Virksomme stoffer

Anvendelse

Hexamycin anvendes til behandling af: 

  

  • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af gentamicin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarmkanalen.

  

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre. 

 

Voksne. Sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Svimmelhed.
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet.
Påvirkning af nyrerne  (inklusiv protein i urinen og hyppig vandladning), Krystaller i urinen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Forstørret milt, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Synsforstyrrelser.
Mundbetændelse, Kvalme, Opkastning.
Forstørret lever  (forbigående).
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand  (inklusiv hududslæt, hudkløe og medicinfremkaldt feber), Nældefeber.
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledsmerter, Muskelkramper.
Besvær med at styre arme og ben, Føleforstyrrelser i arme og ben, Brændende og stikkende fornemmelse i huden.
Nedsat vejrtrækning.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Øget spytdannelse.
Feber.
Vægttab.
For lidt calcium i blodet*, For lidt kalium i blodet*, For lidt natrium i blodet*, Nedsat appetit.
Øget tryk i hjernen, Hovedpine.
Depression, Forvirring.
Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Nedsat urinproduktion.
Arvæv i lungerne.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder, Tynd hud.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig hudreaktion.
Nyresvigt.
Hævelse i struben.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Ikke kendt. Høretab  (permanent).
Tyktarmsbetændelse.
Infektion med resistente bakterier eller svampe.
Ubehag ved indstiksstedet.
Nervebetændelse.

*Ses ved behandling i over 4 uger. 

Bør ikke anvendes

Hexamycin bør ikke anvendes ved Overfølsomhed over for aminoglykosider inkl. hjælpestoffet neomycin.  

Særlige advarsler

Hexamycin skal anvendes med forsigtighed ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.  

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

  • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
  • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
  • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Hexamycin.
  • Ved samtidig brug af andre antibiotika er der set diarré og tyktarmsbetændelse. Hvis du får kraftig diarré og/eller blodig diarré under behandlingen med Hexamycin, skal du kontakte din læge, da behandlingen med Hexamycin formentlig skal ophøre.
  • Andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Hexamycin.
  • Hexamycin kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en lille øget risiko for bivirkninger som diarré hos det ammede barn. Du kan fortsætte med at amme efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Virkning

  • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
  • Gentamicin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
  • Halveringstiden i blodet () er 1,5-2,5 timer.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 40 mg gentamicin (som sulfat). 

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriummetabisulfit

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 40 mg/ml 10 amp. a 2 ml 387,05
Recept injektionsvæske, opl. 40 mg/ml 10 amp. a 3 ml 488,00
 
 
 

Revisionsdato

03.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...