Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Deflazacort "Vital Pharma Nordic" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Forbudt
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Deflazacort "Vital Pharma Nordic" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Forbudt
Doping: Forbudt - glukokortikoider.
Bloddonor: Må ikke tappes. (12 timers karantæne).

Deflazacort "Vital Pharma Nordic" bruges mod

 

Deflazacort "Vital Pharma Nordic" er et binyrebarkhormon.  

  

Deflazacort "Vital Pharma Nordic" bruges ved mange forskellige tilstande:   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

Mad og drikke

Mad og drikke

tabletter  6 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  6 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  6 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Bemærk   

 • Kan knuses
 • Tablet/knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Kan tages med eller uden mad
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
Stop af behandling

Stop af behandling

Ophør med behandlingen   Hvis du pludselig stopper...

Ophør med behandlingen   

 • Hvis du pludselig stopper efter en længerevarende behandling, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, og det kan medføre en række bivirkninger.
 • Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis du har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er sket, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der være nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

Bivirkninger

Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Fordøjelsesbesvær
Nedsættelse af immunforsvaret
Vægtøgning
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet
Knogleskørhed
Hovedpine
Depression
Acne, Lyse streger i huden
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertesvigt
Væksthæmning  (hos børn)
Forhøjet tryk i øjet, Grå stær  (hovedsageligt ved børn), Sløret syn
Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning eller hul i mave-tarmkanalen, Sår i spiserøret
Sårhelingsproblemer
Diabetes
Muskelsygdom, Nedbrydning af knoglevæv pga. manglende blodtilførsel til knoglen
Svimmelhed, Øget tryk i kraniet
Let øget stemningsleje, Opstemthed Søvnløshed
Udebleven menstruation
Tynd hud, Uønsket hårvækst hos kvinder
Blodprop, Forhøjet blodtryk

Det skal du vide, når du tager Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

Hvornår må du ikke tage Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

Hvornår må du ikke tage Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

Deflazacort "Vital Pharma Nordic" bør ikke anvendes, hvis d...
 • Deflazacort "Vital Pharma Nordic" bør ikke anvendes, hvis du har mavesår
 • Deflazacort "Vital Pharma Nordic" bør ikke anvendes, hvis du har en infektion og ikke samtidig tager medicin, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.
 • Der er visse typer vacciner, du ikke bør få, hvis du har fået nedsat immunforsvar af behandlingen.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen er...

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).    

   

Immunforsvaret   

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at man nemmere får infektioner. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes, og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

   

Risiko for knogleskørhed   

 • Ved behandling med binyrebarkhormon, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på at få nok calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

   

Ændringer i dit syn   

 • Du bør kontakte din læge, hvis du får sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

   

Særlige patientgrupper   

 • Forsigtighed ved behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper eller epilepsi.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Deflazacort "Vital Pharma Nordic" skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet.
 • Skal anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Deflazacort "Vital Pharma Nordic" kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormon.
 • Deflazacort "Vital Pharma Nordic" må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

   

Øvrige   

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at du får mere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at du altid har oplysninger på dig om, at du er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

Anden medicin sammen med Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Deflazacort "Vital Pharma Nordic".
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), cobicistat (middel mod HIV), itraconazol (svampemiddel), samt midler som indeholder østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital), efavirenz (middel mod HIV) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Deflazacort "Vital Pharma Nordic" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Deflazacort "Vital Pharma Nordic" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Deflazacort "Vital Pharma Nordic" og acetylsalicylsyre eller NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Alkohol og Deflazacort "Vital Pharma Nordic" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

Alkohol og Deflazacort "Vital Pharma Nordic" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. (12 timers karantæne).
Forbudt

Doping

Brug af Deflazacort "Vital Pharma Nordic" (binyrebarkhormon) vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt.    

  

Dosering

Findes som tabletter.  

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Bemærk  

 • Kan knuses
 • Tablet/knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Kan tages med eller uden mad
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Sådan virker Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed eller ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Halveringstiden I blodet () er 1-2 timer.

Hvad indeholder Deflazacort "Vital Pharma Nordic"?

Foto og identifikation

Tabletter  6 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 6 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 6 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 1.144,90
 
Deflazacort "Vital Pharma Nordic" markedsføres af: Vital Pharma Nordic
 
 
 

Revisionsdato

13.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...