Halveringstid (T½)

Revisionsdato: 07.11.2022

 

Halveringstid i blodet 

Hvor længe et lægemiddel virker, afhænger bl.a. af lægemidlets halveringstid (T½). Halveringstiden kaldes også for plasmahalveringstiden, og er den tid, det tager kroppen at halvere koncentrationen af lægemidlet i blodet.  

 

1. ordens reaktion 

Leveren og nyrerne, som er med til at nedbryde og udskille lægemidler, har normalt overskud nok til at øge hastigheden af udskillelsen ved større doser. Halveringstiden vil derfor være den samme, uanset hvor meget lægemiddel, du indtager. 

 

Efter første halveringstid er der halvdelen tilbage i blodet, efter næste halveringstid er der 1/4 tilbage, efter næste halveringstid 1/8 tilbage, osv. 

 

Generelt er stoffet er ude af kroppen efter 5-6 halveringstider. Det kaldes 1. (første) ordens reaktion. 

Hvis du tager et lægemiddel med en halveringstid på 4 timer, vil det altså være ude af kroppen efter ca. 24 timer.  

 

0. ordens reaktion 

Ved visse lægemidler bliver de enzymer, der skal omdanne lægemidlet, hurtigt mættet, og stofferne må derfor "stå i kø", før de kan omdannes. Det betyder, at der kun omdannes en vis mængde pr. time, uanset hvor meget lægemiddel, du indtager. Dette kaldes "0. (nulte) ordens reaktion". 

 

Nedbrydning af alkohol er et eksempel på "0. (nulte) ordens reaktion". Uanset hvor meget alkohol, du har drukket, eller hvor fysisk aktiv du er, nedbrydes der kun den samme mængde alkohol pr. time. 

 

Forskellige halveringstider 

Visse stoffer har en kort halveringstid, fx adrenalin (mod hjertestop) med 2-3 minutter, paracetamol ( smertestillende) har 2-4 timer, mens felodipin (mod forhøjet blodtryk) har en halveringstid på ca. 24 timer. Amiodaron, som bruges mod hjerterytmeforstyrrelser, har en halveringstid på 20-100 dage, og virkningen kan vare ved i uger til måneder efter behandlingen er stoppet. Halveringstid betegnes T½ (udtales T-halve).  

 

Læs også om medicinens vej i kroppen

 

Forfatter(e)