Udgåede præparater

Revisionsdato: 20.04.2021

 

Derfor fik du ikke noget søgehit 

Du har søgt på et præparat, som ikke mere er på markedet i Danmark. Når et lægemiddel udgår af markedet, vil beskrivelsen stå på medicin.dk i 12 uger. Hvis ikke lægemidlet bliver genoptaget, vil beskrivelsen forsvinde fra medicin.dk. Du vil dog kunne finde præparatet i 2 år på medicinpriser.dk

  

Du har søgt på Præparatet er udgået
Abalgin Der er pt. ikke lægemidler på markedet med dextropropoxyphenhydrochlorid. Mod svage smerter.
Acomplia Der findes andre midler mod overvægt.
Anartan Der findes andre lægemidler med angiotensin II-blokkere og vanddrivende midler i kombination.
Apodorm Der findes andre lægemidler med nitrazepam.
Aredia Der findes andre lægemidler med pamidronat.
Arkolamyl Der findes andre lægemidler med olanzapin.
Arintapin Der findes andre midler med mirtazapin.
Atamir Der findes andre lægemidler, som indeholder penicillamin.
Avirox Der findes andre lægemidler, som indeholder aciclovir.
Bisocor Der findes andre lægemidler, som indeholder bisoprololfumerat.
Crixivan Stoffet er udgået. Der findes andre midler mod HIV.
Dancor Der findes andre lægemidler, som indeholder nicorandil.
Dantrium Der er pt. ikke lignende præparater på markedet. Mod kritisk høj feber.
Derinik Der findes andre lægemidler, som indeholder pramipexol.
Didronate Der er andre præparater mod knogleskørhed.
Dormicum Der findes andre lægemidler, som indeholder Midazolam.
Dimitone Der findes andre lægemidler, som indeholder carvedilol.
Emconcor Der findes andre lægemidler, som indeholder bisoprolol.
Ercoquin Der findes andre lægemidler, som indeholder hydroxychloroquinsulfat.
Esertia Der findes andre lægemidler, som indeholder escitalopram.
Flemoxin Der findes andre lægemidler, som indeholder amoxicillin som opløselige tabletter.
Fluenz Der findes andre vacciner mod influenza, men ikke til brug i næsen.
Geodon Der findes andre midler med ziprasidon.
Idotyl Brusetablet. Der findes andre lægemidler, som indeholder acetylsalicylsyre.
Indinavir Stoffet er udgået. Der findes andre midler mod HIV.
Lindynette Der findes andre p-piller
Lipitor Der findes andre lægemidler med atorvastatin.
Loniten Der findes andre lægemidler, som indeholder Minoxidil - men mod  hårtab, ikke mod  forhøjet blodtryk.
Lostankal Der findes andre lægemidler som indeholder losartan.
Mepyramin Der findes andre antihistaminer, se Ikke-sløvende antihistaminer
Midotens Der findes andre lægemidler, som indeholder lacidipin.
Milvane Der findes andre p-piller.
Myclausen Der findes andre lægemidler, som indeholder mycophenolatmofetil.
Mylicon Der omtales ikke andre midler mod babykolik.
Narcanti Der findes andre midler med naloxon
Naropin Der findes andre midler med ropivacain.
Nimadorm Der findes andre lægemidler, som indeholder zolpidem
Nolvadex Der findes andre lægemidler, som indeholder tamoxifen.
Novynette Der findes andre p-piller.
Nuelin Der findes andre midler med theofyllin mod  astma.
Nurofen Indeholdt ibuprofen
Omelix Der findes andre midler med omeprazol.
Panodil Retard Der findes andre lægemidler, som indeholder paracetamol
Picolon Der findes andre lægemidler, som indeholder natriumpicosulfat.
Polaramin Der findes andre sløvende antihistaminer.
Roaccutan Der findes andre lægemidler, som indeholder isotretinonin.
Rohypnol Der er pt. ikke lægemidler på markedet med flunitrazepam. Andre sovemidler, se Benzodiazepiner mod søvnbesvær.
Røde morfindråber Kan fremstilles på visse apoteker. Anvendes hovedsageligt på sygehuse mod åndenød ved KOL.
Semap Der er pt. ikke lægemidler på markedet med penfluridol. Mod psykose.
Tanlozid Der findes andre lægemidler med angiotensin II-blokkere og vanddrivende midler i kombination.
Taxotere Der findes andre lægemidler med docetaxel. Cytostatika.
Terfenadin Stoffet er udgået. Der findes andre antihistaminer.
Tienam Stofferne er udgået. Antibiotikum.
Valium Der findes andre lægemidler, som indeholder diazepam.
Vogalene Der er pt. ikke lægemidler på markedet med metopimazin. Mod kvalme.
Volmax Der er pt. ikke lignende præparater på markedet. Mod åndedrætsbesvær.
 

Forfatter(e)