Meld en bivirkning

Revisionsdato: 28.11.2022

 

Hvis du oplever bivirkninger ved din medicin, bør du tale med din læge eller med apoteket. Dette gælder også bivirkninger, som ikke står i medicin.dk eller i den indlægsseddel, som ligger i pakningen. Din læge kan vurdere, om din dosis skal sættes ned, eller om du eventuelt skal behandles med et andet middel. 

 

Meld bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen 

Derudover er det en god idé at melde bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen. Det gælder både ved vacciner, naturmedicin, medicin i håndkøb og medicin på recept.  

Lægemiddelstyrelsen bruger disse informationer som grundlag til at vurdere sikkerheden ved den medicin, som er på markedet. 

 

Hvordan melder jeg en bivirkning? 

Du kan melde en bivirkning på internettet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Det tager ca. 10 minutter at udfylde den elektroniske blanket, og dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.  

 

Hvis du vil melde en bivirkning ved COVID-19 vaccine, skal du bruge denne hjemmeside.  

 

Denne film viser en detaljeret gennemgang af, hvordan du udfylder e-blanketten. 

 

 

 

Både sundhedspersonale, patienter og pårørende kan melde bivirkninger ved medicin eller naturmedicin brugt til mennesker, dyr eller ved kliniske forsøg

Du kan også melde en bivirkning til Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

Hvorfor indberette bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen?
For at undgå meget alvorlige bivirkninger foretages der verden over en omfattende registrering af bivirkninger. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af det lægemiddel du tager. 

 

Kan jeg få erstatning for skader af bivirkninger?
Du har mulighed for at søge om erstatning hos Patienterstatningen ved bivirkninger, som er ukendte eller mere alvorlige end forventet. Læs mere i Erstatning for medicinskader

 

Forfatter(e)