Bivirkninger som skyldes, at medicinen ikke er målrettet nok

Revisionsdato: 13.10.2022

 

Mange lægemidler virker ved at afgive kemiske signalstoffer til kroppens cellers. I kroppens celler sidder der signalmodtagere (receptorer), som signalstofferne sætter sig på og derved virker. Andre lægemidler virker ved at blokere receptorerne, så de ikke kan modtage organismens normale kemiske signalstoffer. Læs mere: Hvad sker der med medicinen i kroppen


Lægemidlet kan også påvirke samme type receptorer i andre organer, eller lignende receptorer, som man ikke ønsker at påvirke.
Fx kan astmamidler, der bruges til at udvide bronkierne, også virke på hjertet og give bivirkninger så som hurtig hjerterytme og hjertebanken.

Bivirkninger som disse kan ofte begrænses ved at nedsætte dosis eller ved at bruge midlerne lokalt i stedet for systemisk. På den måde påvirkes kun de celler eller organer, hvor virkningen ønskes. Ved at prøve sig frem med lægemidler, der ligner hinanden, kan din læge ofte finde frem til det lægemiddel, som giver dig færrest bivirkninger

 

Forfatter(e)