Hvad kan jeg læse om min medicin?

Revisionsdato: 16.02.2021

 

I medicin.dk kan du finde information om al godkendt og markedsført medicin på det danske marked. Hvert lægemiddel (præparat) har sin egen beskrivelse. Alle præparatbeskrivelser er struktureret på samme måde og indeholder disse faste rubrikker (hvis en rubrik er udeladt, skyldes det, at der ikke er nogen information/advarsel/regel): 

 

Navn 

Øverst står produktets navn. 

 

Derefter kommer en indledningstekst, der beskriver  

1. hvilke sygdomme eller sygdomsområder medicinen bruges til. 

2. helt overordnet, hvilken type medicin beskrivelsen drejer sig om. Fx om det er smertestillende, et antibiotikum eller medicin til behandling af depression.
Hvis medicinen tilhører en overordnet lægemiddelgruppe, som er beskrevet i et selvstændigt afsnit, vil der være et link til dette afsnit. Fx kan du fra beskrivelsen af Stesolid® klikke videre til en mere generel beskrivelse af lægemiddelgruppen ' Benzodiazepiner'. 

 

Virksomme stoffer 

Her står navnet på det eller de aktive lægemiddelstof(fer), som indgår i lægemidlet. Læs mere om, hvad medicin består af.  


Pillebunke 

 

Doseringsforslag
Her kan du læse om den normale dosis medicin, som skal bruges til en "gennemsnitsperson". Doseringen kan være inddelt i forskellige patientgrupper, fx voksne, børn, ældre og patienter med dårligt fungerende nyrer

Hvis medicinen findes i flere forskellige former, fx tabletter og injektionsvæske, er doseringen beskrevet for hver enkelt form.
Hvis medicinen bliver brugt i forskellig dosering til flere forskellige sygdomme, er doseringen beskrevet for hver enkelt sygdom eller sygdomsområde.
Hvis din læge har givet besked om en anden dosering eller brug af medicinen, er det altid lægens besked, du skal rette dig efter. 

 

Instruktioner 

Hvis der er en film, der viser, hvordan medicinen skal tages, ved fx en inhalator eller en injektionspen, vil der være et "play"-ikon og en film her. 


Bivirkninger
Her kan du læse om de mest almindelige og mest alvorlige bivirkninger, som medicinen kan give.
Når det er muligt, er bivirkningerne nævnt i et skema opdelt efter, hvor hyppigt de optræder. Vi bruger fem forskellige betegnelser for bivirkninger i skemaerne: 

Hyppighed  

Procentangivelse  

 

Meget almindelige 

Over 10 % 

Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen 

Almindelige 

1-10 % 

Højst 1 ud af 10 personer får bivirkningen 

Ikke-almindelige 

0,1-1 % 

Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen 

Sjældne 

0,01-0,1 % 

Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen 

Meget sjældne 

Under 0,01 % 

Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen 

Ikke kendt 

Kan ikke angives 

 


Bivirkningerne er samlet i grupper efter type, fx bivirkninger i mave-tarmkanalen, på huden, i hjertekredsløbet eller psykiske bivirkninger.

Bør ikke anvendes
Hvis medicinen ikke må bruges ved bestemte sygdomme eller til bestemte aldersgrupper, fx børn, ældre eller patienter med hjertesygdomme, vil det stå her. 

 

Særlige advarsler
Hvis der er noget særligt, du skal være opmærksom på, når du bruger medicinen, vil det stå her. Det kan være, du skal tage medicinen på en bestemt måde, eller der kan gælde særlige regler, hvis du fx har nedsat leverfunktion eller nedsat nyrefunktion

 

Brug af anden medicin
Her står det, hvordan lægemidlet påvirker eller påvirkes af anden medicin, som du evt. bruger samtidig. Læs mere om medicinkombinationer.
Det er vigtigt, at du altid oplyser lægen, hvilken medicin du bruger. Det gælder også naturmedicin, vitaminer, mineraler eller andre kosttilskud. 

 

Graviditet
Her kan du læse, om medicinen kan bruges, hvis du er gravid. Og om den evt. kan bruges i en del af graviditeten. Du kan også læse, om du skal være særlig forsigtig, hvis du bruger medicinen og allerede er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Hvis der ikke er nok viden på området, skriver vi: "Bør ikke anvendes pga. manglende viden".

Amning
Her kan du læse, hvordan medicinen påvirker modermælken og dit barn, hvis du ammer. Hvis der ikke er nok viden på området, skriver vi: "Bør ikke anvendes pga. manglende viden". 

 

Trafiksikkerhed
Her står en advarsel, hvis medicinen ifølge Lægemiddelstyrelsen er et "trafikfarligt lægemiddel". Så har medicinen en rød advarselstrekant trykt på emballagen. (Se en lille film, der viser, hvad du kan læse på din medicinæske

Hvis du er i behandling med et trafikfarligt lægemiddel, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke din evne til at køre bil eller færdes i trafikken i det hele taget. Du skal også være forsigtig, hvis du betjener farlige maskiner eller udfører andet risikofyldt arbejde. 

 

Bloddonor
Hvis du er bloddonor, kan du her læse, om der er særlige forhold, der gør sig gældende, når du er i behandling med medicinen. Fx om du skal lade være at donere blod, mens du er i behandling, og om der evt. er en karantæneperiode, efter du har afsluttet din behandling, hvor du ikke må give blod.
Husk altid at oplyse personalet i blodbanken om medicin, du har brugt siden sidst. Det gælder også håndkøbsmedicin og naturmedicin, og hvis du er blevet vaccineret i forbindelse med en rejse eller lign.

Doping
Hvis der er regler om medicinen i forhold til doping (dopingklausul), står det her. Nogle lægemidler er kun forbudt i nogle sportsgrene eller på elitesportsniveau. I mange tilfælde kan du fortsætte med din sport, selvom du er nødt til at bruge et lægemiddel, som er på dopinglisten. Det kræver, at du får dispensation fra Antidoping Danmark .

Schengen attest (pillepas) 

Her vil det stå, hvis lægemidlet kræver Pillepas (Schengen-attest) ved udlandsrejse. 

 

Virkning
I dette afsnit kan du læse, hvordan medicinen virker i kroppen. Eventuelt står der, hvornår virkningen kan forventes, og hvor længe virkningen varer. Læs generel artikel om medicinens vej i kroppen

 

Håndtering og holdbarhed 

Her vil der står, hvis der gælder særlige regler; Det kan være en tube, der ikke må gemmes efter åbning, eller det kan være en særlig måde, du skal tage medicinen på. 


Lægemiddelformer
Her står oplysninger om præparatets lægemiddelform, fx tablet, salve eller væske, eventuel delekærv og mængden af virksomt lægemiddelstof.  

 

Hjælpestoffer 

Oplysninger om de vigtigste hjælpestoffer, fx laktose, farvestoffer og konserveringsmidler er vist for hver enkel styrke og lægemiddelform. Se liste over farvestoffer

 

Firma
Her står navnet på det firma, som markedsfører medicinen i Danmark. Når du klikker på firmanavnet, vises firmaets kontaktoplysninger og en oversigt over, hvilke andre lægemidler firmaet har på det danske marked. 

 

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Her står, hvilke lægemiddelformer, fx tabletter og creme, der er markedsført i Danmark, og hvilke styrker og pakningsstørrelser de findes i. Du kan også læse, om medicinen kræver recept eller kan købes i håndkøb. Og du kan se, hvad den enkelte pakning koster, og om der er tilskud til medicinen fra Sygesikringen. 

Pakningens pris er angivet før fradrag af eventuelle tilskud. Hvis pakningen må sælges uden for apotek, fx i supermarkeder og på tankstationer, står der "ikke fast pris".

For håndkøbsmedicin, der udleveres på recept, skal tillægges et gebyr på 10,00 kr. Alle priser opdateres samme dag, som de træder i kraft på apotekerne og er inklusiv 25 % moms. 

På nogle præparater indgår betegnelsen "SAD" i præparatets navn. De præparater produceres på Sygehus Apotekerne i Danmark og bruges næsten udelukkende på sygehuse. Derfor er der ikke skrevet pakningsstørrelser og priser på de præparater. 


Substitution
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidler, der kan substitueres har samme virksomme stof, i samme mængde og bruges på samme måde. 

Lægemidlerne har altså samme virkning, selv om de ser forskellige ud og sælges under forskellige navne. Lægemidlerne kaldes synonyme, og det er Lægemiddelstyrelsen, der har vurderet, hvilke lægemidler der kan erstatte hinanden. Læs mere om regler for substitution

 

Identifikation og foto 

Her kan du få oplysninger om tabletter og kapslers udseende, fx om farve, form og størrelse, om tabletten har delekærv eller krydsdelekærv og endelig om tabletten eller kapslen har et særligt præg, fx et logo eller en talkode. Her er også et foto af medicinen (tabletter, kapsler, penne, plastre, inhalatorer og sprays). 

 

Insulinpen 

 

Forfatter(e)