Hvad kan jeg læse om på medicin.dk borger?

Revisionsdato: 18.11.2022

 

På medicin.dk kan du finde information om al godkendt og markedsført medicin på det danske marked. Hvert lægemiddel (præparat) har sin egen beskrivelse. Alle præparatbeskrivelser er opbygget på samme måde, i faste rubrikker. Hvis en rubrik eller ikon er udeladt, skyldes det, at der ikke er nogen information/advarsel/regel.  

Navn

Øverst kan du læse produktets navn. 

Linje med ikoner

Linje med ikoner 

 

For at du hurtigt kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål, kan du i bjælken under produktets navn, finde en række ikoner. 

 

GRAVIDITET Neutral SVGGraviditet 

Her kan du læse, om medicinen kan bruges, hvis du er gravid, og om den evt. kan bruges i en del af graviditeten. Du kan også finde svar på, om du skal være særlig forsigtig, hvis du bruger medicinen og allerede er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Er der ikke er nok viden på området, skriver vi: "Bør ikke anvendes pga. manglende viden". Læs mere om gravide og medicin her

 

Amning 

Her kan du læse om hvordan medicinen påvirker modermælken og dit barn, hvis du ammer. Er der ikke er nok viden på området, skriver vi: "Bør ikke anvendes pga. manglende viden". Læs mere om Amning og medicin her

 

alkoholAlkohol 

Her kan du læse om du må, om du skal være forsigtig - eller om du ikke må drikke alkohol, når du tager din medicin. Hvis alkohol og medicinen ikke påvirker hinanden, vil det også stå i teksten. Læs mere om alkohol og medicin her

 

DOPING_SORT SVGDoping 

Hvis der er regler om medicinen i forhold til doping, står det her. Nogle lægemidler er kun forbudt i visse sportsgrene eller hvis du dyrker sport på eliteniveau. I mange tilfælde kan du fortsætte med din sport, selvom du er nødt til at bruge et lægemiddel, som er på dopinglisten. Det kræver dog, at du får dispensation fra Antidoping Danmark. Læs mere om doping og medicin her

 

BLODDONOR SVGBloddonor
Hvis du er bloddonor, kan du her læse om du donere blod, eller om der er en karantæneperiode, efter du har afsluttet din behandling, hvor du ikke må give blod.  

Husk altid at oplyse personalet i blodbanken om medicin, du har brugt siden sidst. Det gælder også håndkøbsmedicin og naturlægemidler, eller hvis du er blevet vaccineret i forbindelse med en rejse eller lignende. Læs mere om bloddonor og medicin her

 

TRAFIK SVGTrafiksikkerhed 

Her står en advarsel, hvis medicinen ifølge Lægemiddelstyrelsen er et "trafikfarligt lægemiddel". Medicinen har en rød advarselstrekant trykt på emballagen. Hvis du er i behandling med et trafikfarligt lægemiddel, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke din evne til at køre bil eller færdes i trafikken i det hele taget. Du skal også være forsigtig, hvis du betjener farlige maskiner eller udfører andet risikofyldt arbejde. Du kan her se en film, der viser, hvad du kan læse på din medicinæske.  

Læs mere om trafiksikkerhed og medicin her

 

SÆRLIGE HENSYN SVGPas på
Ikonet viser at den medicin du tager er et risikosituationslægemiddel. Et risikosituationslægemiddel er medicin, hvor der ofte sker fejl i hvor meget du må tage, eller måden du tager det på . Læs mere her

 

Udover de felter der er markeret i ikon-linjen, kan du også finde information om:  

Bruges mod

Her finder du en beskrivelse af:  

  • Hvilke sygdomme eller sygdomsområder medicinen bruges til.
  • Helt overordnet, hvilken type medicin, beskrivelsen drejer sig om. Handler det om smertestillende, medicin til behandling af depression eller et antibiotikum. Hvis medicinen tilhører en overordnet lægemiddelgruppe, som er beskrevet i et selvstændigt afsnit, vil der være et link til dette afsnit. Fx kan du kan fra beskrivelsen af Stesolid klikke videre til en mere generel beskrivelse af lægemiddelgruppen ” Benzodiazepiner”.

Sådan tager du

Under denne faner finder du information om: 

 

MAD OG DRIKKE SVGMad og drikke 

Her kan du læse om din medicin skal tages sammen med med mad og drikke. 

HÅNDTERING SVGKnusning og åbning 

Hvis din tablet kan knuses eller din kaspel kan åbnes, kan du læse om det her. 

SÆRLIGE HENSYN SVGHåndtering 

Her kan du læse om din medicin kan synkes som hele eller halve tabletter og kapsler, om det må tygges eller om det kan opslæmmes i vand.  

HOLDBARHED SVGHoldbarhed 

Her vil der stå, hvis der gælder særlige regler. Det kan være at en tube, der ikke må gemmes efter åbning, eller det kan være en særlig måde, du skal tage medicinen på. 

VIDEO SVGInstruktioner 

Hvis der er en film, der viser, hvordan medicinen skal tages, vil der være et "play"-ikon. Klik her for at se et eksempel på en inhalationsfilm (Link) Bivirkninger  

Bivirkninger

Her kan du læse om de mest almindelige og mest alvorlige bivirkninger, som medicinen kan give.
Når det er muligt, er bivirkningerne nævnt i et skema og opdelt efter, hvor hyppigt de optræder. Vi bruger fem forskellige betegnelser for bivirkninger i skemaerne: 

 

Hyppighed  

Procentangivelse  

 

Meget almindelige 

Over 10 % 

Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen 

Almindelige 

1-10 % 

Højst 1 ud af 10 personer får bivirkningen 

Ikke-almindelige 

0,1-1 % 

Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen 

Sjældne 

0,01-0,1 % 

Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen 

Meget sjældne 

Under 0,01 % 

Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen 

Ikke kendt 

Kan ikke angives 

 


Bivirkningerne er samlet i grupper efter type, der hvor bivirkninger kan optræde. Steder du fx kan du opleve bivirkninger:  

  • Mave-tarmkanalen.
  • Huden.
  • Hjertekredsløbet.
  • Psykisk.

Det skal du vide når du tager

HVORNÅRMÅDUIKKETAGE SVGHvornår må du ikke tage 

Hvis medicinen ikke må bruges ved bestemte sygdomme eller til bestemte aldersgrupper, fx børn og ældre eller patienter med hjertesygdomme, vil det stå her. 

 

SÆRLIGE HENSYN SVGSærlige hensyn
Hvis der er noget særligt, du skal være opmærksom på, når du tager din medicinen, vil det stå her. Det kan være, du skal tage medicinen på en bestemt måde, eller der kan gælde særlige regler, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion

 

ANDEN MEDICIN SVGAnden medicin sammen med 

Her står det, hvordan lægemidlet påvirker eller påvirkes af anden medicin, som du evt. bruger samtidigt. Læs mere om medicinkombinationer her.
Det er vigtigt, at du altid oplyser lægen, hvilken medicin du bruger. Det gælder også naturmedicin, vitaminer, mineraler eller andre kosttilskud.  

 

GRAVIDITET Neutral SVGGraviditet 

Her kan du læse, om medicinen kan bruges, hvis du er gravid, og om den evt. kan bruges i en del af graviditeten. Du kan også finde svar på, om du skal være særlig forsigtig, hvis du bruger medicinen og allerede er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Er der ikke er nok viden på området, skriver vi: "Bør ikke anvendes pga. manglende viden". 

 

Amning 

Her kan du læse om hvordan medicinen påvirker modermælken og dit barn, hvis du ammer. Er der ikke er nok viden på området, skriver vi: "Bør ikke anvendes pga. manglende viden". 

 

alkoholAlkohol 

Her kan du læse om du må, om du skal være forsigtig - eller om du ikke må drikke alkohol, når du tager din medicin. Hvis alkohol og medicinen ikke påvirker hinanden, vil det også stå i teksten. 

 

DOPING_SORT SVGDoping 

Hvis der er regler om medicinen i forhold til doping, står det her. Nogle lægemidler er kun forbudt i visse sportsgrene eller hvis du dyrker sport på eliteniveau. I mange tilfælde kan du fortsætte med din sport, selvom du er nødt til at bruge et lægemiddel, som er på dopinglisten. Det kræver dog, at du får dispensation fra Antidoping Danmark.  

 

BLODDONOR SVGBloddonor
Hvis du er bloddonor, kan du her læse om du donere blod, eller om der er en karantæneperiode, efter du har afsluttet din behandling, hvor du ikke må give blod.  

Husk altid at oplyse personalet i blodbanken om medicin, du har brugt siden sidst. Det gælder også håndkøbsmedicin og naturlægemidler, eller hvis du er blevet vaccineret i forbindelse med en rejse eller lignende 

 

TRAFIK SVGTrafiksikkerhed 

Her står en advarsel, hvis medicinen ifølge Lægemiddelstyrelsen er et "trafikfarligt lægemiddel". Medicinen har en rød advarselstrekant trykt på emballagen. Hvis du er i behandling med et trafikfarligt lægemiddel, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke din evne til at køre bil eller færdes i trafikken i det hele taget. Du skal også være forsigtig, hvis du betjener farlige maskiner eller udfører andet risikofyldt arbejde. 

 

PILLEPAS SVGPillepas (Schengen attest) 

Her vil det stå, hvis lægemidlet kræver et pillepas når du skal ud at rejse. 

Dosering

Her kan du læse om den normale dosis, som anbefales til en "gennemsnitsperson". Doseringen kan være inddelt i forskellige patientgrupper, fx voksne, børn, ældre og patienter med nedsat nyrefunktion. Hvis medicinen findes i flere forskellige former, fx tabletter og injektionsvæske, er doseringen beskrevet for hver enkelt form. Hvis medicinen bliver brugt til behandling af flere forskellige sygdomme, er doseringen beskrevet for hver enkelt sygdom eller sygdomsområde. Hvis din læge har givet besked om en anden dosering eller brug af medicinen, er det altid lægens besked, du skal rette dig efter. 

Sådan virker

I dette afsnit kan du læse, hvordan medicinen virker i kroppen. Her beskrives det, hvornår virkningen kan forventes, og hvor længe virkningen varer. 

Hvad indeholder

Her står navnet på det eller de aktive lægemiddelstof(fer) og hjælpestof(fer) som indgår i lægemidlet. 

Kan erstattes med

Apoteket kan tilbyde at udlevere et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Det kaldes substitution og betyder: Kan erstattes med. Lægemidler der kan substitueres, har samme virksomme stof, samme mængde og bruges på samme måde. 

Lægemidlerne vil derfor have samme virkning, selv om de ser forskellige ud og sælges under forskellige navne. Lægemiddelstyrelsen har vurderet, hvilke lægemidler der er synonyme, og som kan erstatte hinanden. Læs mere om regler for substitution her

Foto og identifikation

FOTO SVGHer kan du få oplysninger om tabletter og kapslers udseende, fx om farve, form og størrelse, om tabletten har delekærv eller krydsdelekærv og endelig om tabletten eller kapslen har et særligt præg, det kan være et logo eller en talkode. Her er også et foto af medicinen uanset om det er tabletter, kapsler, penne, plastre, inhalatorer og sprays. 

 

Insulinpen 

Priser, pakninger og tilskud

Her står, hvilke lægemiddelformer, fx tabletter og cremer, der er markedsført i Danmark, og hvilke styrker og pakningsstørrelser de findes i. Du kan også læse, om medicinen kræver recept eller om du kan købe det i håndkøb. Du kan se, hvad den enkelte pakning koster, og om der er til tilskud til medicinen fra Sygesikringen. Pakningens pris er angivet uden tilskud. Hvis pakningen er i håndkøb, må det også sælges i fx supermarkeder og på tankstationer. Her vil prisen stå som: "ikke fast pris".
Håndkøbsmedicin, der udleveres på recept på apoteket, tillægges et gebyr på 10,00 kr. Alle priser opdateres samme dag, som de træder i kraft på apotekerne og er inklusiv 25 % moms. 

 

På nogle præparater indgår betegnelsen "SAD" i præparatets navn. De præparater produceres på Sygehus Apotekerne i Danmark og bruges næsten udelukkende på sygehuse. Derfor er der ikke skrevet pakningsstørrelser og priser på de præparater.  

 

Forfatter(e)