Alzheimers sygdom

Revideret: 27.10.2022

Hvad er Alzheimers sygdom?

Alzheimers sygdom (demens) er en hjernesygdom, der gradvist svækker de intellektuelle evner, nedbryder personligheden og kræver stigende pleje og overvågning af den syge. Alzheimers sygdom er den hyppigste af demens-sygdommene. 

Symptomer

De vigtigste symptomer er, at hukommelsen, koncentrationen og evnen til at løse problemer, bliver svækket. Personligheden ændrer sig gradvist. Efterhånden som sygdommen skrider frem, bliver patienten følelsesmæssigt uligevægtig og mangle fornemmelse for, hvordan man opfører sig sammen med andre. 

Hvordan forløber sygdommen?

Symptomerne kommer gradvist og viser sig især ved, at man får vanskeligt ved at huske, indlære nye ting og planlægge de daglige aktiviteter. Man får mere og mere vanskeligt ved at klare sig selv. 

Til sidst kan man ikke genkende sine pårørende. Sygdomsforløbet sker over få år. 

Hvem får sygdommen?

Cirka 7 % af ældre over 65 år har lidelsen, men tallet stiger med alderen, og ved 90-års-alderen har op mod 30 % symptomer på Alzheimers sygdom.  

Hvad er årsagen til Alzheimers sygdom?

I de fleste tilfælde kender man ikke den egentlige årsag. Der er en række forstyrrelser af hjernecellernes funktion, og det fører til, at hjernecellerne gradvist dør. Både arvelige og miljømæssige forhold kan være årsagen. 

Undersøgelser ved Alzheimers sygdom

Lægen vil ved en grundig undersøgelse udelukke, at der er tale om demensformer, som kan helbredes. Denne undersøgelse omfatter: 

Behandling af Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom kan ikke helbredes, men der findes flere lægemidler, som i en tid kan bremse udviklingen af sygdommen. 

Lægemidler

Midler mod Alzheimers sygdom

  • Donepezil, galantamin og rivastigmin hæmmer et enzym i hjernen, der nedbryder signalstoffet acetylkolin. Acetylkolin er vigtigt for normale intellektuelle funktioner, og mængden af acetylkolin er nedsat ved Alzheimers sygdom.
  • Memantin blokerer en særlig receptor for signalstoffet glutamat i hjernen.

Behandlingen med de førstnævnte lægemidler gavner især personer med en mild eller moderat form af sygdommen, mens memantin benyttes ved moderate til svære former.
Behandlingen bør kun anvendes, hvis den syge har en pårørende eller en omsorgsperson, der kan styre behandlingen.
Virkningen indsætter gradvist efter 6-12 måneders forløb. 

Forfattere

Anne Byskov (Forfatter)
Raben Rosenberg (Forfatter)