Rivastigmin "Mylan" bruges til behandling af

Alzheimers sygdom

Dispenseringsformer

hårde kapsler

Rivastigmin "Mylan"

N06DA03
 

Rivastigmin "Mylan" er et middel til behandling af demens. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rivastigmin "Mylan" anvendes til behandling af symptomerne ved demens. 

Doseringsforslag

Findes som kapsler. 

 

Voksne 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,5 mg 2 gange i døgnet i mindst 2 uger.
 • Herefter kan dosis evt. øges med 1,5 mg hver 2. uge til højst 6 mg 2 gange i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Dosis skal tages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet  (fx rødme og betændelse i huden).
Vægttab.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Spisevægring, Uro og rastløshed.
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion.
Hududslæt.
Besvimelsesanfald.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Mavesår.
Væskemangel.
Aggressivitet, Hyperaktivitet.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Faldtendens.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Bivirkninger fra bevægeapparatet.
Ikke kendt. Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Leverbetændelse.
Nældefeber.
Leverpåvirkning.
Kramper.
Forværret parkinsonisme, Rysten.
Hallucinationer, Døsighed, Mareridt, Rastløshed.
Rødme, Allergiske hudreaktioner, Blærer, Hudkløe.
Forhøjet blodtryk.
 • Bivirkningerne i skemaet gælder ved brug af depotplastre. Bivirkninger fra mave-tarmkanalen som kvalme, opkastning og diarré er langt mere almindelige ved brug af kapsler, hvor de kan ses hos over 10 %. De forekommer oftest under dosisændringer og hos kvinder. Ved brug af kapsler er der desuden forekommet tilfælde af alvorlig opkastning med skade på spiserøret.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem). 

Særlige advarsler

 • Behandling bør som hovedregel kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær og hvis man har, eller har risiko for at få, visse hjerterytmeforstyrrelser.
 • Vægten skal følges, da behandlingen kan øge risikoen for vægttab.
 • Hvis man skal skifte fra behandling med plastre til behandling med kapsler pga. kontaktallergi, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).

Nedsat leverfunktion 

 • Der er øget risiko for bivirkninger ved dårligt fungerende lever.
 • Ingen erfaring vedr. brug ved meget dårligt fungerende lever.
 • Man skal være særligt opmærksom på bivirkninger ved opjustering af dosis.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg eller 3 mg rivastigmin (som hydrogentartrat). 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 121,55
Recept hårde kapsler 3 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 148,10

Substitution

hårde kapsler 1,5 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
 
hårde kapsler 3 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Orion" Orion Pharma, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  1,5 mg

Præg:
RG 15, G
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,3 x 17,8
hårde kapsler 1,5 mg
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
RG 30, G
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 6,4 x 17,5
hårde kapsler 3 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

19.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...