Rivastigmin "Orion"

Alkohol: Alkohol og Rivastigmin "Orion" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Graviditet: Ikke relevant.
Amning: Ikke relevant.
Alkohol: Alkohol og Rivastigmin "Orion" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Rivastigmin "Orion" bruges mod

 

Rivastigmin "Orion" er et middel, der anvendes til behandling af symptomerne ved demens.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Rivastigmin "Orion"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  3 mg, 4,5 mg og 6 mg.
 • Tages til et måltid.   

 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  3 mg, 4,5 mg og 6 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  3 mg, 4,5 mg og 6 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som kapsler.   

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,5 mg 2 gange i døgnet i mindst 2 uger.
 • Herefter kan dosis evt. øges med 1,5 mg hver 2. uge til højst 6 mg 2 gange i døgnet.

   

Bemærk:   

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages til et måltid.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning
Feber, Kraftesløshed, Træthed
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet  (fx rødme og betændelse i huden)
Vægttab
Nedsat appetit
Svimmelhed Hovedpine
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Spisevægring, Uro og rastløshed
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion
Hududslæt
Besvimelsesanfald
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Mavesår
Væskemangel
Aggressivitet, Hyperaktivitet
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Faldtendens
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser Hurtig puls
Betændelse i bugspytkirtlen
Leverbetændelse
Nældefeber
Leverpåvirkning
Kramper
Forværret parkinsonisme, Rysten
Hallucinationer Døsighed, Mareridt, Rastløshed
Rødme Allergiske hudreaktioner, Blærer, Hudkløe
Forhøjet blodtryk
 • Bivirkningerne i skemaet gælder ved brug af depotplastre. Bivirkninger fra mave-tarm-kanalen som kvalme, opkastning og diarré er langt mere almindelige ved brug af kapsler, hvor de kan ses hos over 10 %. De forekommer oftest under dosisændringer og hos kvinder. Ved brug af kapsler er der desuden forekommet tilfælde af alvorlig opkastning med skade på spiserøret.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Det skal du vide, når du tager Rivastigmin "Orion"

Hvornår må du ikke tage Rivastigmin "Orion"

Hvornår må du ikke tage Rivastigmin "Orion"

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for an...

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem).   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Behandling bør som hovedregel kun påbegyndes, hvis patiente...
 • Behandling bør som hovedregel kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær og hvis man har, eller har risiko for at få, visse hjerterytmeforstyrrelser.
 • Vægten skal følges, da behandlingen kan øge risikoen for vægttab.
 • Hvis man skal skifte fra behandling med plastre til behandling med kapsler pga. kontaktallergi, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).
 • Vægten bør følges under behandlingen, da der kan være risiko for vægttab.

Nedsat leverfunktion   

 • Der er øget risiko for bivirkninger ved dårligt fungerende lever.
 • Ingen erfaring vedr. brug ved meget dårligt fungerende lever.
 • Man skal være særligt opmærksom på bivirkninger ved opjustering af dosis.
   

Anden medicin sammen med Rivastigmin "Orion"

Anden medicin sammen med Rivastigmin "Orion"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.

Graviditet og fertilitet

Ikke relevant.

Læs mere om gravide og medicin   

Amning

Alkohol: Alkohol og Rivastigmin "Orion" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Rivastigmin "Orion"

Alkohol og Rivastigmin "Orion" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Rivastigmin "Orion" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som kapsler.  

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,5 mg 2 gange i døgnet i mindst 2 uger.
 • Herefter kan dosis evt. øges med 1,5 mg hver 2. uge til højst 6 mg 2 gange i døgnet.

  

Bemærk:  

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages til et måltid.

Sådan virker Rivastigmin "Orion"

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time.

Rivastigmin "Orion" kan erstattes med

  

hårde kapsler 3 mg
 
hårde kapsler 4,5 mg
 
hårde kapsler 6 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 6,4 x 17,7
hårde kapsler 3 mg
 

Hårde kapsler  4,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød
Mål i mm: 6,4 x 17,7
hårde kapsler 4,5 mg
 

Hårde kapsler  6 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Orange
Mål i mm: 6,4 x 17,7
hårde kapsler 6 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 3 mg (kan dosisdisp.)
Rivastigmin "Orion"
112 stk. (blister) 186,25
Recept hårde kapsler 4,5 mg (kan dosisdisp.)
Rivastigmin "Orion"
112 stk. (blister) 163,70
Recept hårde kapsler 6 mg (kan dosisdisp.)
Rivastigmin "Orion"
112 stk. (blister) 185,05
 
Rivastigmin "Orion" markedsføres af: Orion Pharma
 
 
 

Revisionsdato

14.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...