Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

Ingen restriktioner.
Ingen restriktioner.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Ingen restriktioner.
Graviditet: Ikke relevant.
Ingen restriktioner.
Amning: Ikke relevant.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Rivastigmin "Stada Arzneimittel" påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Rivastigmin "Stada Arzneimittel" bruges mod

Rivastigmin "Stada Arzneimittel" er et middel til behandling af demens.  

 

Rivastigmin "Stada Arzneimittel" anvendes til behandling af symptomerne ved demens.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som depotplaster.    

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 4,6 mg/24 timer i 4 uger.
 • Herefter øges, ved god tolerance, til 9,5 mg/24 timer.
 • Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.

   

Bemærk:    

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder på ryg, overarm eller bryst.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning
Feber, Kraftesløshed, Træthed
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet  (fx rødme og betændelse i huden)
Vægttab
Nedsat appetit
Svimmelhed Hovedpine
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Spisevægring, Uro og rastløshed
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion
Hududslæt
Besvimelsesanfald
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Mavesår
Væskemangel
Aggressivitet, Hyperaktivitet
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Faldtendens
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser Hurtig puls
Betændelse i bugspytkirtlen
Leverbetændelse
Nældefeber
Leverpåvirkning
Kramper
Forværret parkinsonisme, Rysten
Hallucinationer Døsighed, Mareridt, Rastløshed
Rødme Allergiske hudreaktioner, Blærer, Hudkløe
Forhøjet blodtryk
 • Bivirkningerne i skemaet gælder ved brug af depotplastre. Bivirkninger fra mave-tarm-kanalen som kvalme, opkastning og diarré er langt mere almindelige ved brug af kapsler, hvor de kan ses hos over 10 %. De forekommer oftest under dosisændringer og hos kvinder. Ved brug af kapsler er der desuden forekommet tilfælde af alvorlig opkastning med skade på spiserøret.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Det skal du vide, når du tager Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

Hvornår må du ikke tage Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

Hvornår må du ikke tage Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for an...

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem).   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Behandling bør kun påbegyndes, hvis patienten har en pårøre...
 • Behandling bør kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Skal man skifte til behandling med kapsler, fordi man har fået kontakteksem af plastrene, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).
 • Hvis man oplever bivirkninger fra mave-tarm-kanalen, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt.
 • Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i nogle dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær og ved visse hjerterytmeforstyrrelser.
 • Hos personer med svær demens bør plastret placeres, så personen ikke selv kan nå det.
 • Vægten bør følges under behandlingen, da der kan være risiko for vægttab.

Nedsat leverfunktion   

 • Der er øget risiko for bivirkninger ved dårligt fungerende lever.
 • Ingen erfaring vedr. brug ved meget dårligt fungerende lever.
 • Man skal være særligt opmærksom på bivirkninger ved opjustering af dosis.
   

Anden medicin sammen med Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

Anden medicin sammen med Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.
Holdbarhed

Holdbarhed

Egenskaber   Rivastigmin er fordelt i en matrix be...

Egenskaber   

 • Rivastigmin er fordelt i en matrix bestående af polyacrylat, polyisobuten og paraffinolie.
 • Klæbemassen består af kolloid silica.
 • Bagsidelag bestående af polyesterfilm med aluminium.
 • Aftagelig beskyttende film består af fluorbelagt polyesterfilm.
 • Ydersiden består af en vandtæt membran, som tillader badning.

   

Håndtering   

Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.   

Ingen restriktioner.

Graviditet og fertilitet

Ikke relevant.

Læs mere om gravide og medicin   

Ingen restriktioner.

Amning

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

Alkohol og Rivastigmin "Stada Arzneimittel" påv...
Alkohol og Rivastigmin "Stada Arzneimittel" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Rivastigmin "Stada Arzneimittel" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som depotplaster.   

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 4,6 mg/24 timer i 4 uger.
 • Herefter øges, ved god tolerance, til 9,5 mg/24 timer.
 • Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.

  

Bemærk:   

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder på ryg, overarm eller bryst.

Sådan virker Rivastigmin "Stada Arzneimittel"

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time.

Rivastigmin "Stada Arzneimittel" kan erstattes med

  

depotplastre 4,6 mg/24 timer
 
depotplastre 9,5 mg/24 timer
 

Foto og identifikation

Depotplastre  4,6 mg/24 timer

Præg:
RIC-TDS 4.6 mg/24 h
Farve: Beige
Mål i mm: 2,4 x 2,4
 

Depotplastre  9,5 mg/24 timer

Præg:
RIC-TDS 9.5 mg/24 h
Farve: Beige
Mål i mm: 3,4 x 3,4
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer 30 stk. 195,70
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer 90 stk. 1.458,65
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 30 stk. 307,85
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 60 stk. 553,50
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 90 stk. 1.485,35
 
Rivastigmin "Stada Arzneimittel" markedsføres af: STADA Nordic
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...