Rivastor bruges til behandling af

Alzheimers sygdom

Dispenseringsformer

depotplastre

Rivastor

N06DA03
 

Rivastor er et middel til behandling af demens. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rivastor anvendes til behandling af symptomerne ved demens. 

Doseringsforslag

Findes som depotplaster.  

 

Voksne 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 4,6 mg/24 timer i 4 uger.
 • Herefter øges, ved god tolerance, til 9,5 mg/24 timer.
 • Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.

 

Bemærk:  

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder på ryg, overarm eller bryst.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet  (fx rødme og betændelse i huden).
Vægttab.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Spisevægring, Uro og rastløshed.
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion.
Hududslæt.
Besvimelsesanfald.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Mavesår.
Væskemangel.
Aggressivitet, Hyperaktivitet.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Faldtendens.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Bivirkninger fra bevægeapparatet.
Ikke kendt. Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Leverbetændelse.
Nældefeber.
Leverpåvirkning.
Kramper.
Forværret parkinsonisme, Rysten.
Hallucinationer, Døsighed, Mareridt, Rastløshed.
Rødme, Allergiske hudreaktioner, Blærer, Hudkløe.
Forhøjet blodtryk.
 • Bivirkningerne i skemaet gælder ved brug af depotplastre. Bivirkninger fra mave-tarmkanalen som kvalme, opkastning og diarré er langt mere almindelige ved brug af kapsler, hvor de kan ses hos over 10 %. De forekommer oftest under dosisændringer og hos kvinder. Ved brug af kapsler er der desuden forekommet tilfælde af alvorlig opkastning med skade på spiserøret.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem). 

Særlige advarsler

 • Behandling bør kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Skal man skifte til behandling med kapsler, fordi man har fået kontakteksem af plastrene, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).
 • Hvis man oplever bivirkninger fra mave-tarmkanalen, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt.
 • Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i nogle dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær og ved visse hjerterytmeforstyrrelser.
 • Hos personer med svær demens bør plastret placeres, så personen ikke selv kan nå det.

Nedsat leverfunktion 

 • Der er øget risiko for bivirkninger ved dårligt fungerende lever.
 • Ingen erfaring vedr. brug ved meget dårligt fungerende lever.
 • Man skal være særligt opmærksom på bivirkninger ved opjustering af dosis.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time.

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Rivastigmin er fordelt i en matrix bestående af polyacrylat, polyisobuten og paraffinolie.
 • Klæbemassen består af kolloid silica.
 • Bagsidelag bestående af polyesterfilm med aluminium.
 • Aftagelig beskyttende film består af fluorbelagt polyesterfilm.
 • Ydersiden består af en vandtæt membran, som tillader badning.

 

Håndtering 

Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin. 

Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 4,6 mg, 9,5 mg eller 13,3 mg rivastigmin over 24 timer. 

Hjælpestoffer

Andre:
Paraffinolie : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Polyacrylat : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Polyester : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Polyisobutylen : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Silica, kolloid : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer 30 stk. 225,50
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 30 stk. 330,50
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 60 stk. 584,95
Recept depotplastre 13,3 mg/24 timer 30 stk. 549,95

Substitution

depotplastre 4,6 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
 
depotplastre 9,5 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
 
depotplastre 13,3 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Rivastigmine "Teva" (Parallelimport), Rivastigmin, depotplastre 13,3 mg/24 timer
 

Foto og identifikation

Depotplastre  4,6 mg/24 timer

Præg:
RIV-TDS 4.6 mg / 24 h
Farve: Beige
Mål i mm: 25 x 25
Rivastor depotplaster 4,6 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  9,5 mg/24 timer

Præg:
RIV-TDS 9.5 mg / 24 h
Farve: Beige
Mål i mm: 34 x 34
Rivastor depotplaster 9,5 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  13,3 mg/24 timer

Præg:
RIV-TDS 13.3 mg / 24 h
Farve: Beige
Mål i mm: 40 x 40
Rivastor, depot plaster 13,3 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

19.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...