Høfeber

Revideret: 02.04.2020

Hvad er Høfeber?

Høfeber (rhino-conjunctivitis) er en allergisk sygdom. 

Symptomer

Høfeber giver snue, nyseture, tilstoppet næse og røde, kløende øjne. Livskvaliteten påvirkes ved middelsvær eller svær høfeber, Der kommer tunghed i hovedet, hovedpine, koncentrations- og læsebesvær, dårlig søvn og træthed. Mange bliver irritable. Symptomerne påvirker præstationerne på arbejdet, og ikke mindst hvis en eksamen falder i en periode med allergi. 

 

Hvis høfeberen skyldes pollen, kommer symptomerne, når de forskellige vækster blomstrer: 

 • Forår: træer, specielt birk, el og hassel
 • Sommer: græs
 • Sensommer: urter, specielt bynke.

Skyldes din høfeber dyr, støvmider eller indendørs svampe, har du typisk symptomer hele året. Udendørs svampe har sæson sommer og efterår. 

Hvordan forløber sygdommen?

Sygdommen starter oftest i skolealderen. Hos mange aftager symptomerne noget i løbet af voksenalderen, men op mod 40 % kan udvikle astma, specielt når høfeberen er slem. 

Hvem får sygdommen?

Alle kan få høfeber. Arvemæssige forhold spiller dog en stor rolle. Du har op mod 50 % risiko for at få høfeber, hvis begge dine forældre har allergi. 

Hvad er årsagen til høfeber?

Høfeber skyldes, at du er allergisk over for små støvpartikler i luften, som kan komme fra: 

 • planter (pollen)
 • dyr (dyrehår og skæl)
 • sengetøj/tæpper (husstøvmider)
 • skimmelsvampe (svampesporer).

  

Du har dannet særlige antistoffer (IgE-antistoffer) rettet mod netop det, du er allergisk over for. 

Antistofferne har stor virkning, fordi de kan få bestemte celler i kroppen (mastceller og basofile granulocytter) til at frigive kraftigt virkende stoffer (især histamin), som fremkalder symptomer på høfeber og andre former for allergi. 

Undersøgelser ved høfeber

I mange tilfælde kan lægen stille diagnosen ud fra din sygehistorie, især hvis symptomerne skyldes pollen og optræder "i sæsonen". I nogle tilfælde ønsker lægen dog at lave en allergitest, en såkaldt priktest, hvor du bliver prikket i huden med forskellige kendte allergiudløsende stoffer. Hvis du er allergisk, reagerer din hud med det samme med kløe, let hævelse og rødme som ved et myggestik. Man kan få nogenlunde de samme oplysninger ved at måle allergiantistof i en  blodprøve

Specielle forhold hos børn

Allergivaccination anvendes af praktiske grunde normalt ikke til børn under 5 år. Tabletter med græspollen er ikke godkendt til børn under 5 år, og tabletter med husstøvmider er godkendt til voksne og børn over 12 år, fordi erfaringen hos børn endnu ikke er så stor. 

Behandling af høfeber

Hvad kan du selv gøre? 

Kan du undgå at komme i nærheden af det, du er allergisk over for, er det den mest effektive måde, men ikke altid den letteste. Derudover kan du: 

 • undgå aktiv og passiv rygning
 • ved høfeber på grund af pollen: holde døre og vinduer lukket i perioder med høje pollental og vente med at lufte ud til sent om aftenen, efter at duggen er faldet
 • ved allergi over for dyrehår: undgå at have pelsdyr i hjemmet - også andre dyr end det, du har fået konstateret allergi overfor
 • ved allergi over for husstøvmider og skimmelsvampe: nedsætte luftfugtigheden ved at sørge for god udluftning og undgå at tørre tøj inden døre, vaske dyne, pude og rullemadras, støvsuge grundigt i soveværelset og eventuelt anvende et madrasbetræk, som de små partikler fra husstøvmiderne ikke kan passere igennem.

Medicinsk behandling

Høfeber kan lindres med midler, der dæmper den allergiske reaktion. Nogle gange er symptomerne mere kroniske og kommer ikke i anfald, fx ved allergi over for mider. 

 

Lette tilfælde 

I de letteste tilfælde kan du tage tabletter med antihistaminer, der virker ved at hæmme virkningen af histamin. Tabletterne modvirker symptomer fremkaldt af histamin i hele kroppen. Antihistaminer findes også til lokalbehandling i form af øjendråber eller næsespray. 

 

Sværere tilfælde 

I lidt sværere tilfælde kan tabletter og øjendråber tages samtidigt. Er det ikke tilstrækkeligt, vil du have gavn af næsemidler med små mængder binyrebarkhormon. Denne behandling virker langsomt (over flere dage), men har en god effekt også på den stoppede næse. Der findes næsespray, der indeholder både antihistamin og binyrebarkhormon. 


Alvorlige tilfælde 

I alvorlige tilfælde kan lægen foreslå binyrebarkhormon som tabletter eller indsprøjtning. Kommer det på tale, eller er der for mange bivirkninger eller besvær ved antihistamin og næsespray, kan du blive vaccineret. Denne form for vaccination kaldes også hyposensibilisering eller allergen immunterapi. Behandlingen nedsætter behovet for medicin - eller får medicinen til at virke bedre. Vaccination virker særligt godt ved allergi over for træer, græs og husstøvmider. Den skal gennemføres i 3-5 år for at have en varig effekt. Du kan få indsprøjtninger med det, du er overfølsom for, i gradvist stigende doser, så din krop langsomt tilvænnes. Har du allergi over for græspollen eller husstøvmider, er der også mulighed for en tilsvarende behandling i tabletform. Her skal du hver dag i 3 år tage en tablet, som indeholder ekstrakt fra græspollen eller husstøvmider. 

 

Læs også Tema om høfeber

Lægemidler

Antihistaminer

I kroppen findes en lang række signalstoffer, fx histamin, der har forskellige virkninger, når de bindes til såkaldte receptorer. Histaminreceptorer (H-receptorer) findes mange forskellige steder i kroppen, og kan opdeles i undertyper, hvor H1- og H2-receptorer er vigtigst. Når histamin bindes til H1-receptorer, udløses de overfølsomhedsreaktioner, som ses ved fx høfeber, nældefeber og hudkløe eller efter insektstik. Symptomer ved overfølsomhed kan være rindende øjne og næse, nysen, hududslæt osv. 

 

Antihistaminer er lægemidler, der virker ved at sætte sig på H1-receptorerne. Herved forhindres histamin i at nå receptoren, og den allergiske reaktion dæmpes/forhindres. 

 

Alle antihistaminer, der indtages gennem munden eller som indsprøjtning, kan i tilstrækkelige høje doser virke sløvende. Selvom man af praktiske grunde opdeler midlerne i sløvende og ikke-sløvende antihistaminer, kan særlig følsomme patienter godt opleve en vis døsighed ved nogle præparater, selvom de er klassificeret som ikke-sløvende. Har du mistanke om sløvende bivirkninger af en type antihistamin, kan du forsøge en anden type. 

Ikke-sløvende antihistaminer
Sløvende antihistaminer

Allergivaccination

Allergivaccination mod høfeber og anden overfølsomhed gives sædvanligvis som indsprøjtning. Princippet er, at du over en periode på få måneder får stigende mængder af det stof, du ikke tåler. I starten i meget små mængder. Når topdosis nås, fortsættes behandlingen sædvanligvis med 6-8 ugers interval i 3-5 år. Effekten indtræder allerede efter første fase, men kan øges yderligere undervejs. 

Allergivaccination kaldes også hyposensibilisering eller allergen immunterapi. 

 

Hovedformålet med den lange behandling er dog at få en virkning, som holder i mange år. Hos de fleste vil behandlingen nedsætte behovet for medicin væsentligt, og enkelte vil helt kunne undvære medicin. Effekten er bedst ved allergi over for hveps eller bi og ved høfeber og astma fremkaldt af pollen. 

 

Når allergivaccinationen foretages med tabletter, gives fuld dosis fra starten. Derfor skal første tablet indtages hos en læge, der kan behandle eventuelle bivirkninger. 

Forfattere

Holger Mosbech (Forfatter)