Levocetirizin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Levocetirizin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ignitin  Parallelimporteret filmovertrukne tabletter  5 mg
Levocetirizin "Glenmark"  Glenmark Pharmaceuticals Nordic filmovertrukne tabletter  5 mg
Levocetirizin "Krka"  KRKA filmovertrukne tabletter  5 mg
Levocetirizin "Paranova"  Parallelimporteret filmovertrukne tabletter  5 mg
Levocetirizin "Stada"  STADA Nordic filmovertrukne tabletter  5 mg
Xyzal®  UCB Nordic filmovertrukne tabletter  5 mg
orale dråber, opløsning  5 mg/ml