Diphenhydramin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Diphenhydramin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Benylan®  McNeil oral opløsning  1,4 mg/ml
oral opløsning  2,8 mg/ml