Allergitest

Revisionsdato: 31.05.2022

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Hvis der er mistanke om, at du har allergi over for fx pollen, husdyr, fødevarer, latex eller penicillin, vil du få tilbudt en allergitest. 

 

Eksempler på sygdomme/symptomer, hvor en allergitest er relevant: 

Hvad er en allergitest?

Ved en allergitest forsøger man at finde ud af hvilke stoffer, din krop reagerer allergisk over for. Man påvirker din krop med en lillebitte del af det, man mistænker, du er allergisk overfor, og aflæser, hvordan din hud reagerer. 

Hvad kan undersøgelsen vise?

Undersøgelserne kan vise, om du har allergi, som skal behandles. Lægen vil spørge dig, om der kan være en sammenhæng mellem dine symptomer, fx høfeber, nældefeber, overfølsomhed eller astma, og årstiden. Om du har spist særlig mad, haft kontakt med latex eller om du for nyligt er startet en behandling med penicillin kan også være vigtigt. 

 

Langvarig nældefeber (urticaria), dvs. hududslæt, der giver kløe, rødme og hævelse som et myggestik, er den mest kendte årsag til en autoimmun reaktion. Det er en reaktion, hvor kroppen danner antistoffer mod de celler i huden, som frigør histamin (mastceller) og dermed giver nældefeber. Ved langvarig nældefeber vil lægen som regel tilbyde at tage en blodprøve, som kan vise denne "allergiske reaktion" mod mastcellerne i huden. 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen kan foregå på en af to måder, som også kan kombineres. 

 

  1. Lægen kan tage en blodprøve som sendes til et laboratorie. Her undersøger man, om du har antistoffer i blodet mod fx penicillin, latex eller fødevarer, som fx nødder og skaldyr.
  2. Lægen kan foretage en såkaldt priktest. Her vil du få dryppet en lille dråbe på huden af det, man mistænker, du kan være allergisk overfor. Herefter prikker man forsigtigt gennem dråben ned i huden.

Hvis du er allergisk over for indholdet i en dråbe, vil du i løbet af ca. 15 minutter få en lille hævelse i huden med kløe og rødme. Reaktionen i huden minder om et myggestik, og fortager sig normalt i løbet af en times tid.  

 

 

 

Hvis der er stærk mistanke om, at du har penicillin-allergi, men der ikke er tegn på det i en blodprøve eller ved en priktest, kan man supplere med at sprøjte en lille mængde penicillin i huden (intrakutan test).  

Lægen kan også lave en provokationstest, hvor du både får penicillin-tabletter og indsprøjtet penicillin i en blodåre eller en muskel. Læs mere om medicinallergi

 

Hvor foregår undersøgelsen? 

Blodprøven kan tages hos en praktiserende læge, på et laboratorie, en speciallæge i allergisygdomme eller hos en hudlæge. 

Priktest udføres som regel hos speciallæger. 

 

Hvor lang tid tager undersøgelsen? 

En priktest tager ca. 20 minutter. Det er den tid, det tager, fra du får prikket gennem huden, til der aflæses, om der kommer en reaktion på huden. 

Undersøgelse for evt. penicillin-allergi med provokationstest foregår kun hos speciallæge eller på en hospitalsafdeling. 

 

Gør det ondt? 

Du kan mærke et lille stik i huden, når lægen prikker i din hud, men det gør ikke ondt. 

 

Er der noget, jeg skal passe på med bagefter? 

Efter en priktest kan der komme en senreaktion, hvor du får nældefeber flere timer efter allergitesten er lavet. Hvis du oplever at få nældefeber, skal du kontakte lægen og blive behandlet med et antihistamin-præparat

Hvordan forbereder jeg mig?

Du bør ikke tage antihistaminer 2-3 dage før en priktest. Blodprøver, der skal vise om du har antistoffer i blodet, kan tages uafhængig af, om du har taget antihistamin. Hvis du tager prednisolon ( binyrebarkhormon), bør du stoppe behandlingen ca. 7 dage før priktest og anden evt. provokationstest. 

 

Læs mere om allergi i tema om høfeber

Særlige hensyn

Hvis du ved fx nældefeber også får hævelse i munden og halsen eller andre symptomer som almen utilpashed, rysten, hoste, åndedrætsbesvær eller blodtryksfald, en såkaldt anafylaktisk reaktion, vil man være meget forsigtig med at udføre allergitest ved hjælp af priktest eller anden provokation. 

Graviditet

Undersøgelsen må ikke foretages.

Du kan godt få taget en blodprøve til undersøgelse for allergi, men normalt udskydes en priktest til efter graviditeten.  

Amning

Undersøgelsen kan foretages.

Hvordan får jeg svar på undersøgelsen?

Svar på undersøgelsen 

I de fleste tilfælde vil du kunne se svaret på sundhed.dk, hvor du logger på med NemID. 

Det kan nogle gange være svært at forstå svaret, så det er vigtigt, at en læge forklarer dig undersøgelsens resultat. 

 

Forbered dig på, hvad du vil spørge lægen om. 

Skriv evt. en huskeseddel 

  • Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?
  • Hvordan får jeg svar? (samtale, SMS, mail eller brev)
  • Hvem giver mig svar?
  • Overvej, om du skal have en pårørende med, når du får svar på undersøgelsen.

Lægemidler

Forfattere/Referenter

Anne Byskov (Forfatter)
Louise Thrane (Forfatter)