Dexamethasone phosphate "Kalceks"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Dexamethasone phosphate "Kalceks" påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt - glukokortikoider.
Bloddonor: Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Dexamethasone phosphate "Kalceks" bruges mod

Dexamethasone phosphate "Kalceks" er et binyrebarkhormon.  

 

Dexamethasone phosphate "Kalceks" anvendes ved mange forskellige tilstande - bl.a. ved visse typer kræft, til forebyggelse af kvalme ved kræftbehandling og ved test af binyrebarkfunktionen.   

Dexamethasone phosphate "Kalceks" anvendes også ved betændelse i led og fx visse vævssygdomme samt ved visse øjensygdomme.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Dexamethasone phosphate "Kalceks"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre, en muskel eller et led   

   

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.   

Bivirkninger

 • Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
 • Ved indsprøjtning i led og bløddele ses sjældent alvorlige bivirkninger. Ved indsprøjtning i en muskel er bivirkningerne afhængige af dosis og behandlingsvarighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Væksthæmning  (hos børn)
Infektioner
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark
Henfald af musklerne, Knogleskørhed
Acne, Uønsket hårvækst hos kvinder
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser  (a), Hjertesvigt Hjertebanken  (a)
Forhøjet tryk i øjet, Grøn stær, Grå stær, Udstående øjne
Fordøjelsesbesvær  (fx kvalme, mavesår)
Sårhelingsproblemer
Overfølsomhedsreaktioner
Byld i endetarmen  (a)
Reaktioner på indstiksstedet
Falsk negativ hudtest, Vægtøgning
For lidt kalium i blodet Øget appetit
Kramper  (a)
Psykiske ændringer  (fx opstemthed (eufori), søvnløshed, humørsvingninger, depression, psykose)
Hudreaktioner  (fx betændelse i huden, nældefeber, allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet), Tynd hud
Blodprop, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Seneskader
Nedbrydning af knoglevæv pga. manglende blodtilførsel til knoglen
Øget tryk i kraniet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hul i hjertemuskelen  (b), Sygdom i hjertemuskulaturen  (e)
Nedsat funktion af kønskirtlerne  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat lyst og evt rejsningsbesvær hos mænd)
Stressøje
Betændelse i bugspytkirtlen, Hul på tarmen Spiserørskatar
Nedsat følsomhed over for glukose
Knoglebrud pga. svækkede knogler, Muskelsygdom
Småblødninger i hud og slimhinder Øget svedtendens
Væskeophobning i kroppen

(a) Set ved hurtig i.v. indgivelse af høje doser.  

(b) Er set efter nylig myokardieinfarkt.   

(e) Er set ved for tidligt fødte børn.  

  

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.  

Det skal du vide, når du tager Dexamethasone phosphate "Kalceks"

Hvornår må du ikke tage Dexamethasone phosphate "Kalceks"

Hvornår må du ikke tage Dexamethasone phosphate "Kalceks"

Ved alvorlig svampeinfektion.   

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen er...

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber). Hvis midlet anvendes til lokal behandling, vil man kun sjældent se påvirkning i resten af kroppen.   

   

Immunforsvaret   

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

   

Risiko for knogleskørhed   

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

   

Særlige patientgrupper   

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Dårligt fungerende nyrer.
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Dexamethasone phosphate "Kalceks" kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

   

Ophør med behandlingen   

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

   

Øvrige   

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosis bør evt. nedsættes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Dexamethasone phosphate "Kalceks"

Anden medicin sammen med Dexamethasone phosphate "Kalceks"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Dexamethasone phosphate "Kalceks":
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Dexamethasone phosphate "Kalceks" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Dexamethasone phosphate "Kalceks" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Virkningen af blodfortyndende midler kan øges, når man er i behandling med binyrebarkhormon og man anbefaler kontrol af blodets størkningsevne.
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
 • Ved kombination med lapatinib (celledræbende middel mod brystkræft) er der øget risiko for påvirkning af leveren.
 • Hvis man får Dexamethasone phosphate "Kalceks" i doser, der nedsætter kroppens immunforsvar, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Virkningen af visse andre typer vacciner kan nedsættes af Dexamethasone phosphate "Kalceks".
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed    

Opbevares beskyttet mod lys.    

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Dexamethasone phosphate "Kalceks"

Alkohol og Dexamethasone phosphate "Kalceks" på...
Alkohol og Dexamethasone phosphate "Kalceks" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Forbudt

Doping (injektions- og infusionsvæske, opl. og injektions- og infusionsvæske, opl. )

Brug af Dexamethasone phosphate "Kalceks" (binyrebarkhormon) vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt.    

  

Dosering

Findes som injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre, en muskel eller et led  

  

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.  

Sådan virker Dexamethasone phosphate "Kalceks"

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved en række forskellige sygdomme.
 • Halveringstiden I blodet () er 3,5-4,5 timer.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 4 mg/ml 10 x 2 ml 3.154,10
 
Dexamethasone phosphate "Kalceks" markedsføres af: Kalceks
 
 
 

Revisionsdato

09.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...